Yakup KÖSE : Salih Mirzabeyoğlu’nun hatırlattığı

E-POSTA . ykose@stargazete.com


Mütefekkir
Salih Mirzabeyoğlu’nun perde arkasına geçişinin birinci sene-i devriyesi. 


Mirzabeyoğlu,
4 Mayıs 2018 tarihinde Yalova’daki evinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle
ailesi tarafından hastaneye kaldırılmış ve 12 günlük hastane sürecinin
ardından, 16 Mayıs 2018 tarihinde, bir misafir gibi yaşadığı bu âlemden dâr-ı
bekâya irtihâl eyledi. 


Salih
Mirzabeyoğlu’nun 68 senelik ömrü, kendi ifâdesiyle, “15 yaşından beri askerim…
Davamın askeri… Sağa sola sapmadan, hiç kolaya kaçmadan, sahici biçimde… Fikir,
fiil ve sanatı ölüme ayarlı…” olarak dolu dolu geçmiştir; buna dost da düşman
da şahittir. 


İşte o
dost şahitlerden biri olan Ebubekir Sifil Hoca, Furkan Dergisi’nin Salih
Mirzabeyoğlu özel sayısında şahitliğini şu cümlelerle yapıyor: “Bir inancı
ortaya atmak ve müdafaa etmek önemlidir; ama çok zor değildir. Eğitim
sistemimiz bolca yetiştiriyor bu türden insanları. Ondan daha zor olan, hayat
dediğimiz emaneti o inanç istikametinde şekillendirmektir; her türlü müşkilâtı,
mahrumiyeti, mağduriyeti, maliyeti göze alarak. O bunu yapabilen ender
insanlardandı. Yaptıklarıyla bu topraklara silinmeyecek izler kazımış olan
merhum Mirzabeyoğlu’nun kaderinde yapmadıkları da –hayatının son çeyreğini
geçirdiği tecrit faslının gerekçesi neydi?–  ön planda oldu. Mücadele,
tefekkür, telif, tecrit… ile geçirdiği ömürden geriye kalanların hülâsası
nedir? İstiğnâ. Ben onun en çok müstağni duruşunu sevdim.” 


Ebubekir
Sifil Hoca’nın da vurguladığı Mütefekkir Mirzabeyoğlu’nun müstağni duruşunun
“toprak seviyeli hayat süren kubur farelerinin” mukabelesi nefret, kin, zindan
ve çağın korkunç silahı Telegram oldu! 


28
Şubat cuntasının zindana attığı ve ancak 2014 senesinde “Yeniden yargılanmak”
üzere tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu, cuntanın verdiği ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasını çekerken aynı zamanda Telegram (Zihin kontrolü)
işkencesiyle de mücadele etti. Ve bu asil mücadele, Telegramcılar’ın yoğun
saldırıları neticesinde şehadetle taçlandı. 


Mirzabeyoğlu
şehadetinden 1 ay önce Baran Dergisi yazarlarından Abdullah Kiracı’yı telefonla
arayıp kendisine yönelik yoğunlaşan saldırıları kaydettirdi: “Öleyim,
kalayım; benim vücudumda bir şey yok! Mevzu bundan ibaret! Tamam mı? Ben hasta
masta değilim! Bir şeyim yok! Yani şimdi buna vur derlerse vururmuş, beni şey
yapacakmış falan… Böyle yaparsa ben kalpten gidiyorum; veyahut da doğrudan
doğruya şiddetli bir yakmayla, yani yakarak beni şey edecekler falan…” 


Mezkûr
ses kaydının teferruatını merak edenler, “Şehadete giderken katillerini
söyledi” (https://www.star.com.tr/yazar/sehadete-giderken-katillerini-soyledi-yazi-1344869/)
başlıklı yazıma bakabilirler. 


Tevafuka
bakın ki, Salih Mirzabeyoğlu yıllarca Telegram (Zihin Kontrolü) hususunda
bizleri ikâz ederken bizler “duymadım, görmedim, bilmiyorum”u oynadık ama
Mirzabeyoğlu’nun perde arkasına geçtiği sene Davos’ta zihin kontrolü konuşuldu!
Bu mevzuun da teferruatı yukarıda bahsettiğim yazıda. 


“Zehri
bala tahvil eden” hususiyetiyle Salih Mirzabeyoğlu, kendisine uygulanan
Telegram işkencesini de davası yolunda faydaya çevirdi. Zindan için zindan
hayatı yaşarken Mütefekkir Mirzabeyoğlu 24 eser kaleme aldı! 


“Ölen
hayvân imiş âşıklar ölmez” fehvasınca Salih Mirzabeyoğlu eserleriyle yaşıyor
ama ya işkenceciler? Ya işkenceye göz yumanlar, sessiz kalanlar? 


Mütefekkir
onların hallerinden haber veriyor: “Tenimizi ezebilirsiniz… Ama, ruhumuzu asla…
Onu ne işkence zapteder, ne kelepçe, ne pranga… Gülümser durur inancımız,
hürriyet buudunda sonsuzca… Bizi edebilirsiniz, evimizden, tenimizden… Ama
dinimizden? Çok şükür, pişmanlık uğramadı semtimizden… Ya siz? Ezeli pis
hayvancıklar… Neye yaradı işkenceniz? Dünyanız kara, ahiretiniz zift… Sizi
bekliyor cehenneminiz!..” 


Ne
dünyamızın ne de ahiretimizin zift olmaması için, çocuklarımızın insanca bir
hayat sürmeleri için Salih Mirzabeyoğlu’nun fâş ettiği Telegramcılar etkisiz
hâle getirilmeli; bekâ meselesi!..