Başbakan, CHP Milletvekili
Veli Ağbaba`nın verdiği TELEGRAM soru önergesine cevab vermeyi reddetti. Yâni,
TELEGRAM`a bırakınız “var” demeyi, “yok” demeyi bile 10
yıllık iktidarı boyunca yaptığı gibi reddetti. Bir diğer ifâdeyle ve hep kendi
ağzındaki ölçüyle, “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan” olmayı seçti.
Söylemeden söylediği ise elbette şu oldu: – “Ben herşeyin farkındayım, zaten TELEGRAM`ı yaptırtan, göz yuman ve
örtbas eden de benim, dilediğiniz yola başvurun, ne Mirzabeyoğlu`nu ne gördüğü
işkenceyi ne de O`nunla ilgilenenleri umursamıyorum!”. Anlaşılmıştır. Daha doğrusu biz uzun zamandır anlamıştık da, artık anlamayanlar
da anlamıştır muhakkak.
Böyle bir cevapsızlık
cevabıyla; Telegramcı uzman, istihbaratçı, subay ve bilim adamlarına,
“merak etmeyin, en nadide kobayınızı elinizden almayacağım, siz 2023 için
rahat rahat yapın Ar-Ge`nizi, bakmıyorum sizin tarafa, devam edin
arslanlar” diyor Başbakan.
28 Şubat, kimi için ikbal ve
saltanat, kimi içinse barbarca ve müebbed bir işkence sebebi oldu. AKP,
arkasında NATO desteği, 57 eser sahibi bir fikir adamına Batı ve Batıcılar
adına kan kusturmaya yeminli “işkenceci başı” olarak bu ikbal
günlerinin “şimdilik” tadını çıkarıyor ama, Allah büyük.
Son avukat görüşünden gelen
haber, Mirzabeyoğlu`na TELEGRAM`ın olanca barbarlığıyla sürdürüldüğü, bir
önceki gece neredeyse hiç uyutulmadığı yönündeydi. “Dicle kıyısında bir
koyun kaybolsa bunun da hesabını veren Hazreti Ömer gibiyiz” nutukları
atan ve anladığımız o ki “boyun eğmez” duruşundan dolayı
Mirzabeyoğlu`na şahsî bir kini de olan Başbakan, TELEGRAM`ın hesabını elbette
veremeyecek.
Tüm partiler ve sivil toplum
örgütleri Mirzabeyoğlu için bir “toplumsal mutabakat” sağlamış ve
hemen harekete geçme çağrıları yaparken, yalnızca Başbakan`ın ve AKP`sinin bu
tutumu son derece dikkat çekicidir. Ne tarih ne toplum ne de biz bunları
unutacağız.
Diğer yandan, çıktığı yurt
gezilerinde “bizim yolumuz sevgi yolu, şiddet bizim lugatimizde olmadı,
olmayacak” tarzında konuşuyor Başbakan. Peki, Telegram`dan daha büyük şiddet ve
barbarlık mı var? Bir “insan”a 14 yıldır her gün 24 saat elektrik
veriyor, her tarafını kavuruyor ve kıvrandırıyor, 2 saatten fazla uyutmuyor,
namazında ve Kur`anında bile Telegramcılarınıza sövdürüyorsunuz. Bu ne oluyor?
Muhafazakar demokrat öpücük mü?…
Akademya Yayın Kurulu


ERDOĞAN`IN SALİH MİRZABEYOĞLU
SORUSUNA CEVABI
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Tarafından, Erdoğan`ın
Cevaplaması İstemi ile Meclise Sunulan Yazılı Soru Önergesine Erdoğan
Bakın Ne Cevap VerdiİBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu`nun sağlık durumu, cezaevi koşulları ve telegram
işkencesi ile alakalı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından Başbakan
Erdoğan`ın cevaplaması istemi ile 05.10.2012 tarihinde TBMM`ne sunulan soru
önergesine Başbakan Erdoğan cevap vermedi.TBMM internet sitesinde soru önergesi ile ilgili son durum bölümünde
“Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı”
denilmekte.Bilindiği üzere, Milletvekillerinin siyasi bir denetim hakkı olan, yazılı soru
önergelerine, sorunun başkanlığa intikal tarihinden itibaren T.B.M.M.
Başkanlığınca, 15 günlük  cevaplama süresi verilmekte olup, bu süre
içerisinde cevaplanmaz ise 10 günlük ek süre tanınmaktadır. Bu Zaman Zarfında
da cevaplanmazsa önergenin cevaplanmadığı gelen kağıtlar listesinde yayımlanmak
suretiyle ilan edilmekte ve prosedür olarak takipten kalkmaktadır. Böylece Veli Ağbaba tarafından Başbakan Erdoğan`ın cevaplaması istemi ile
meclise sunulan soru önergesi zamanı içerisinde cevaplandırılmadığından
takipsizlik ile sonuçlandırılarak gündemden düşürülmüştür.Mecliste bir ilin belediye sınırları içerisinde vuk`u bulan en küçük hadisenin
dahi sorulduğu ve cevabınında anında verildiği bir dönemde, Salih Mirzabeyoğlu
Davası gibi Türkiye gündemini etkileyen bir konu hakkında çok önemli denilecek
sorulara cevap veremeyen Başbakan`ın bu tutumu, soru önergesinde dile getirilen
haksızlık ve hukuksuzlukla beraber telegram işkencesininde kabul edildiğinin ve
Başbakan`ın da bu iddialara cevap veremediği düşüncesini akla getiriyor. Veli Ağbaba`nın Başbakan`a Yönelttiği ve Başbakan`ın Cevaplayamadığı O Zor
Sorular:1) Bolu F Tipi Cezaevinde
kalan Salih İzzet Erdiş’in sağlık hizmetlerinden yeteri kadar
yararlanamamasının nedeni nedir?2) Çeşitli sağlık sorunları bulunan Salih İzzet Erdiş’in hâlen 8 metrekare bir
hücrede tek başına tutulması sağlık durumunu nasıl etkilemektedir?3) Salih İzzet Erdiş’in kendisine sürekli olarak işkence yapıldığı iddiasıyla
ilgili olarak şimdiye kadar idarî veya adlî bir inceleme başlatılmış mıdır?
Başlatılmışsa nasıl sonuçlanmıştır?4) Salih İzzet Erdiş tarafından kendisine radyo manyetik dalgalar kullanılarak
işkence yapıldığı ve TELEGRAM adlı bu yöntemin hapishanelerde kullanıldığı
iddia edilmektedir. Erdiş’in bu iddiası şimdiye kadar araştırılmış mıdır?
TELEGRAM yöntemi deney veya işkence amacıyla kullanılmakta mıdır? Konuyla
ilgili şimdiye kadar yapılan şikayet sayısı kaçtır ve bu şikayet başvuruları
nasıl sonuçlanmıştır?5) F Tipi hapishanelerde tecrit uygulamasının veya bu tür hapishanelerin
kaldırılması düşünülmekte midir?
Kaynak :   BÜYÜK DOĞU HABER