TELEGRAM

KAYNAK : http://www.akasyam.com/kose-yazisi/3370/beyin-kontrolu-adnan-oktar-monark-projeleri-ve-abdde-okul-baskinlari.html

Beyin Kontrolü, Adnan Oktar, Monark Projeleri Ve
ABD’de Okul Baskınları

1871 yılında Albert Pike
isimli bir masonun yazmış olduğu bir mektup, 3 tane dünya savaşından
bahsetmektedir.

Bu öngörüsünde ilk iki
tane Dünya savaşı söylediği şekilde gerçekleşmiştir.  Üçüncü Dünya
savaşının da  Siyonizm ile Müslümanlar arasında olacaktır diyor.
Üçüncü Dünya savaşından sonra, bütün dinler yok olacak ve tek dünya Devleti
kurulacaktır şeklinde bir öngörüsü var.

Masonların bu büyük
hedeflerine varmak için kurdukları çok önemli örgütler vardır.

Bu örgütler çirkin
işlerini özellikle beyin kontrolü üzerinden gerçekleştirmektedir.

Bugün hareketlerine anlam
veremediğimiz pek çok insanın bu örgütlerin kurbanı olduğunu biliyoruz.

Bu örgütler toplumu
kontrol etmek için çok ciddi bir şekilde bilimsel yöntemler ile bu işi
yapmaktadırlar.

ABD‘de MONARK projeleri kapsamında bu tür beyin kontrolü ile ilgili
deneyler yapmaktadırlar.

Bu deneylerde özellikle
kadın ve çocuklar kullanılmaktadır.

ABD’de sıklıkla okul
baskınları olur. Bu baskınları gerçekleştiren çoğunlukla çocuklardır. Çocuk hiç
bir sebep olmaksızın ele geçirdiği bir silahla okulda katliam yapmaktadır.

ABD’de iki milyon kişinin
beyin kontrolü deneylerine maruz kaldığı ifade ediliyor.

Mk- Ultra projelerinin
deşifre edilmesinden sonra ABD bu projeyi , MONARK projeleri olarak
gerçekleştirmektedir.

ABD, Türkiye’de merkez
olarak seçtiği Amanos Dağlarının tepesinde Kisecik Üssü’ nü kullanarak beyin
kontrolü üzerinde çalışmaktadır.

Türkiye’de ise bu projeler
kapsamında Adnan Oktar , Hasan Mezarcı gibi pek çok insan bu deneylere tabi
tutulmuştur.

Dikkat edilecek olursa
Hasan Mezarcı Hristiyan , Adnan Oktar ise Mason olmuştur.

Her ikisini de ortak
noktası ikisi de Siyonizm ve Mason Cemiyetlerine düşman idi.

Adnan Oktar‘ın beyni kontrol edilerek kendilerine hizmet ettirdiler.
Aynı zamanda İslam dini üzerinde çok büyük olumsuz yıkım yaptılar.

Şunu açıkça ifade ediyorum
ki bugün Türkiye Kisecik üssünü kapatmadığı sürece büyük problemler ile karşı
karşıya gelecektir.  

Cenab-ı Hak devlet ve milletimizi
korusun.
Suat Zor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir