TELEGRAM


N’CİLER (FETOCULAR) NEDEN BU KONUYLA
ÇOK İLGİLENDİLER?


N. EVLERİNDE  (IŞIK EVLERİNDE) CIA ZİHİN KONTROLÜ
OPERASYONLARI
Şeriatçı N’cilerin
bazılarına N. Evlerinde,  CIA, DIA  ve NSA kökenli Zihin Kontrolü operasyonları
yapılmış olma ihtimalini bildikleri ve konunun boyutları konusunda emin
olamadıkları için bu konularla çok ilgilendiler; çünkü uzaktan böyle bir zihin
kontrolü mekanizmasının olup olmadığı bu gruplar tarafından en çok sorulan
soruydu.  Aslında bazı N.ciler başlarına
o evlerde birşeyler geldiğinin bilincindeydiler, ama adını telaffuz
edemiyorlardı. N. Evlerinde N.cilere yabancı istihbarat birimleri tarafından
sanrı gördürücü maddeler verilmiş olma olasılığı sanırım hepsini korkutmaktadır
ve araştırmacı yazar Aytunç Altındal, 
Dr. Necip Hablemitoğlu’nun ve diğer istihbaratçıların söylediği gibi bu
evlerde yabancı istihbarat örgütleri Zihin Kontrolü operasyonları yapmıştı.
Bu konuda iik saptamaları
yapan değerli araştırıcı, yazar Aytunç Altındal[1] ve rahmetli Dr. Necip
Hablemitoğlu’dur. N.cilerin evlerinde CIA kökenli halüsinojenlerin ve olası
diğer tekniklerin deneklerden ve müritlerden habersiz, gizlice operasyonal
amaçlarla  kullanılmış olma ihtimalini
benimle Amerika’dayken haberleşen Necip Hablemitoğlu ile 1999’da birlikte
düşünmüştük.  Bu kanıya o deneyimlerden
geçen bazı kişilerle konuştuktan sonra varmıştık. Ayrıca kimyasal yöntemlerin
haricinde başka yöntemler de kullanılmış olabilirdi. Ama bu evlerden geçenlerin
bir kısmının sağlıklı bir psikolojide olduğunu söylemek zordur. Konu Adli Tıp
yapılarına intikal edip de bu operasyonlar günün birinde açığa çıktığında, bu
evlerden geçmiş kişilerin yönetici olmalarının yasaklanıp, yasaklanmayacağı
gündeme gelebilir.
1956-2006 arasında tam
kırk  yıl boyunca CIA’in  bu tip operasyonları Türkiye’de ve diğer
ülkelerde sürdürmüş olma ihtimali vardır. Uzun süre  kendine has dini külliyatlarını okuyan
kişilerden bazıları  bir gece ansızın,
ermektedirler (!). Yani bir gece içeceklerine veya veya kutsal bir yiyeceğe FBH
oluşturucu bir madde katılmış olabilir 
(bu herkes veya her N. Evi için geçerli değildir!); ya da bu kişiler bir
psikoz  (KONTROLLÜ PSİKOZ)
geçirmektedirler.
Bahsedilen etkileri
rahmetli Necip Hablemitoğlu ile birlikte tartışmıştık. Bu operasyonlarda
bilinen veya hiç bilinmeyen ve mistik hezeyanlara, psikoza yol açıcı
psikotomimetik (psikoz oluşturucu) maddeler olabileceği konusunu konuşmuştuk;
bilmediğimiz başka yöntemler de uygulanıyor olabilirdi! Etkilerin bir kısmı
Cumhuriyet Gazetesinin ilk sayfasında bile çıkmış, bir mistik psikozu andıran
ifadeler, N. evlerinde yaşayan kişiler tarafından anlatılmıştı. Öyle ki,
‘tavanın aniden açılması, bir merdiven sarkması, Melekleri görmek, birden
erdiğine inanmak, kutsal yaratıklarla irtibata geçmek, Allah ile konuşmak!’
Bu konuda bilgisi olan,
deneyim yaşamış kişiler ve itirafta bulunmak isteyen bizlerle  temas kurabilir.
Daha sonra konuyu detaylı
araştırınca benzer operasyonların başka ülkelerde de yapılmış olabileceğini  gördük. Bu kimyasal zihin kontrolü
operasyonlarında mistik bir takım deneyimler yaşayan kişilerin temelde
hissettikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:        
Zaman algısının
değişmesi (LSD, THC, İbogain vb. veya psikoz)


Güçlü bir mistik
deneyim (LSD, Psilosibin, Meskalin vb. veya mistik psikoz )


Melekler ve Allah,
Saidi Kürd-i  veya Şeyh ile konuşmak
(LSD, psilosibin vb. veya psikoz)


Cisimlerin boyutlarında
değişiklik (LSD veya diğer halüsinojenler veya psikoz)


 Ses duymak (psikoz veya temporal bölgede
etkisi güçlü halüsinojenler veya psikoz, şizofreniform reaksiyon, psikozda ve
şizofrenide en sık görülen ses duymadır.)


Ortamın aydınlanması,
farklı ışıkların görülmesi, yazıların veya duvardaki resimlerin canlanması (LSD
veya psilosibin veya psikoz)


Kendini çok yetkin
hissetmek, Görevi olduğunu ve Tanrı tarafından bir görevle görevlendirildiğini
düşünmek (yüksek doz metamfetamin, LSD, DOM, Psilosibin, Meskalin vb.veya Psikoz)


Kendini ermiş hissetmek
(LSD, ibogain vb. veya psikoz)


Geçmişe gitmek,
geçmişteki olguları veya olayları hatırlamak (LSD, ibogain, THC, bu etki pek
psikozda görülmez)
Daha sonra bu
eğitimlerden geçmiş bazı kişiler benzer deneyimler anlattılar. Bazıları
yukarıdaki kadar keskin belirtiler vermeseler de, daha hafif, orta derecede
farklı bilinç halleri yaşayan ve tüm hayatı değişiyor, tarikata tamamen
bağlanıyorlardı. Ayrıca N.’cilerin en büyük özellikleri Amerikancı olmalarıydı.
Amerika’dan vazgeçemiyorlardı. İlerdeki çalışmalarda bu olayların detaylarına
fazlasıyla değineceğiz.
Araştırmacı, yazar ve
gizli örgüt uzmanı  Aytunç Altındal ile
Şeriatçı Cemaatlerin Birer CIA Operasyonu Olduğuna Dair Söyleşi[2]:
Soru: Dinci Cemaatlerde
ve Türkiye’de kimyasal veya başka yöntemlerle Zihin Kontrolü operasyonları
yapılıp yapılmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Aytunç Altındal: Konuyu
1970’li yıllardan beri izleyen bir araştırıcı 
olarak Türkiye’de bu operasyoların yapıldığını söylebilirim. Özellikle
bahsettiğiniz N. Evlerinde bu operasyonların yapıldığını ve X. Efendiye bile
bazı drogların gizlice verilmiş olabileceğini düşünüyorum.
Soru: Bu konudaki
bilgileri nasıl elde ettiniz?
Aytunç Altındal: 1992
veya 1993 yılında hükümetin başbakanının başdanışmanı K.Y. beni aramıştı bir
tarikatın lideri X. Efendiyle görüşür müsün diye? Bir kaç kez reddetmeme rağmen
sonunda başbakanın talebi üzerine kabul ettim. Bu kişiyle görüştüm. Bu konudaki
tibbi deneyime sahip kişilerle de konuştuğum üzere, bu  şahısa sürekli drog verilmiş olma ihtimali
çok muhtemeldi. Adama ‘nasılsın?’ diyince, 
‘saatin ne güzel!’ diyince bile başlıyordu ağlamaya, ya bu adam
psikiyatrik bir vak’a dedim, ya da birileri bunu ilaçlıyor. Normal bir
psikoloji değildi bu! Kendisiyle normal bir diyalog kurmak bile mümkün değildi.
Bu cemaati daha sonra incelediğimizde, N. Evleri dediğiniz evlerde benzeri
kimyasal ve diğer zihin kontrolü operasyonları yapılmış olma ihtimalinin
kuvvetle muhtemal olduğunu düşünüyorum.
Soru: Sizce Türkiye’de
CIA’in Zihin Kontrolü Operasyonları yapıldı mı hiç?
Aytunç Altındal:
1968-1970’lerde Phoenix operasyonu adı altındaki bir operasyonu zaten
keşfetmiştik. Bu konuda iki Amerikalı yakalanmıştı, üzerlerinde LSD  ve diğer bazı haplar vardı. Hiç birşey
yapılmadan serbest bırakıldılar, Türkiye bu maddelerin ne olduğunu çözemedi.
Çözseydi de bir şey yapmazlardı. O dönemlerde başlamışlardı Türkiye’de kimyasal
veya diğer yöntemlerle zihin kontrolü operasyonları yapmaya.
Soru: Sizce N. Evlerinde
ve dinci bazı tarikatlarda insanlarda zihin kontrolü operasyonları yapmak
maksadıyla, halüsinojenler ve diğer maddeler kullanılmış olabilir mi?
Aytunç Altındal: Evet,
ben N. Evlerinde ve bu tip yabancı istihbarat birimleri tarafından kontrol
edilen ve Türkiye’nin düşmanı haline getirilmiş olan bazı tarikat ve
cemaatlerde bu tip maddelerin ve tekniklerin denenmiş olduğunu düşünüyorum!