TELEGRAM


Zihin
kontrol deneyleri ile alakalı, Delgado’nun 2001 yılında Cabinet dergisine
verdiği röportajda Eşi, Franco’ya uzaktan müdahaleyle işine son verme
hayallerini hatırlatınca şöyle cevap veriyor Delgado: “Elektromanyetik ışınımla
belli bir mesafeden diktatörü kontrol altına alabilirdik. Yale’de, beyni 30 metre
mesafeye kadar etkileyebildiğimiz bazı deneyler de yapmıştık.”


Kore Savaşı boyunca esir alınan Amerikan
askerleri Mançurya yakınlarındaki bir kampta toplanıyordu. Sayıları 7000’i
bulan bu askerlere, işbirliği yapmaları için Çinliler tarafından klasik işkence
yöntemlerinin yanı sıra beyin yıkama faaliyetlerinde bulunuluyordu. Bu
faaliyetler o derece başarılı olmuştur ki çoğu Amerikan askeri düşmanla
işbirliği yapmakla kalmamış, gazetelere, televizyonlara kendi ülkelerini,
kapitalizmi suçlayıcı demeçler vermiş, bildirilere imza atmışlardır. Tüm
bunların Amerikan askerlerine zorla yaptırıldığına inanılırken, asıl şok 1953
yılında, savaş bitip esirlerin ülkelerine dönmelerine izin verildiğinde 21
Amerikan askerinin bunu reddetmesiyle yaşandı. Bu askerlere ne olmuştu?
Soğuk Savaş yıllarıydı ve artık Amerikan
devleti komünistlerin gizli bir zihin kontrol yöntemi olduğuna inanıyordu.
CIA’de zihin kontrol yöntemlerini araştırmak için birim kuruldu. Yıllar sonra,
1974’te Amerikan kongresinin konuyla ilgili araştırma komisyonunun ifşa ettiği
üzere, CIA uzun yıllar boyunca elektroşok, kimyasal (LSD), hipnotizma gibi
teknikler kullanarak gizli zihin kontrol deneyleri gerçekleştirmiş ve bunun
için bazı üniversite, hastane ve klinikleri fonlamıştı.  
Şüphesiz, CIA’nin desteği gizli olsa da
araştırmaların hepsi gizli değildi. Yale Üniversitesi’nde görevli İspanyol
profesör Jose Delgado deneylerini halka açık alanlarda yapıyor, zihin
kontrolünün “medeni dünyanın” geleceği için neden zorunlu olduğunu
röportajlarda, sempozyumlarda, kitaplarda anlatıyordu. New York Times’ın ön
sayfasına taşıdığı, ilk ses getiren deneyi 1963 yılında bir arenada yapıldı.
Videoda görüldüğü üzere Delgado, beyninin bazı bölgelerine elektrotlar
yerleştirdiği kızgın bir boğanın saldırısını uzaktan kumandayla durduruyor.
Delgado’nun stimoceiver adını verdiği bu cihaz radyo dalgaları vasıtasıyla
beynin belli bölgelerinin uyarılması prensibiyle çalışıyordu. Stimoceiver, o
sıralar uzayda astronotlarla iletişim aracı olarak kullanılan telemetrik
cihazının gelişmiş bir versiyonuydu. Aslında kızgın boğa deneyi gösterişi seven
Delgado’nun konuyu kamuoyuna mal etme biçimiydi. İstediği tepkiyi almak için
beynin hangi bölgesini radyo dalgalarıyla uyarması gerektiğini bir klinikte,
Nobel ödüllü psikiyatrist Walter R. Hess’le birlikte hayvanlar, sara ve akıl
hastası insanlar üzerinde yıllarca yaptığı deneylerden zaten öğrenmişti.  


Geçmişten günümüze zihin kontrolü : Video TIKLAYINZihin kontrolü deneyleri “Dark
Matters” belgeseli : Video TIKLAYIN


Delgado, her ne kadar boğa deneyiyle
meşhur olmuşsa da, şempanze Paddy ile yaptığı deney çok daha önemlidir. Bu
deneyde beyne elektrotlar yerleştirilmemişti. Elektromanyetik alan içerisindeki
şempanzenin amigdalasından (beynin başta korku, saldırganlık olmak üzere
duyguların denetiminden sorumlu bölgesi) kaynaklanan her etkiye karşı
stimoceiver cihazı beynin boz madde denen bölgesine huzursuzluk ve acı hissi
yaratan bir karşı sinyal gönderiyordu. Bu negatif geri beslenme sebebiyle
birkaç saatlik sinyal tecrübesinden sonra şempanze uysallaşıyor,
sessizleşiyordu. İddialara göre 1962 yılında, Ruslar Moskova’daki Amerikan
büyükelçisini mikrodalga ışınımıyla etkilemeye çalışmıştı. CIA buna mukabil,
Pandora Projesi adını verdiği bir elektromanyetik ışınım programı başlatmış ve
Delgado’yu dahil etmişti. Paddy deneyi bu programın sonucuydu.  


Zihnin Fizikî Kontrolü:
Psiko-Medenileştirilmiş Bir Topluma Doğru. Bu, Delgado’nun 1969 yılında yazdığı
kitabın adıdır. İspanyol İç Savaşı’nı ve diktatör Franco tecrübesi yaşamış biri
olarak Delgado, fertlerin ve toplumun liberal değerlere göre teknoloji
vasıtasıyla ehlileştirilmesine yürekten inanıyordu. Kamuoyundan ve
meslektaşlarından gelen şiddetli eleştirilere her seferinde açıkyüreklilikle
cevap vermişti: “Toplumumuzun siyasi kontrolü için bir psikocerrahi programına
ihtiyacımız var. Amaç, zihnin fizikî kontrolü. Verili normlardan sapan herkes
cerrahi müdahaleyle düzeltilebilir. Fertler dünyadaki en önemli şeyin kendi
varoluşları olduğunu zanneder ama bu sadece şahsi bakış açısıdır. Tarihi
perspektiften yoksundur. İnsanın kendi zihnini geliştirmesine hakkı yoktur. Bu
tür bir liberal oryantasyonun büyük cazibesi vardır. Biz beyni elektrikle
kontrol etmeliyiz. Bir gün ordular ve generaller beynin elektriksel
stimülasyonuyla (tahrik) kontrol edilecek.” (Delgado’nun 1969’da yazdığı
Physical Control of the Mind kitabından) 
Zihin kontrol deneyleri günümüzde hangi
seviyelere geldi bilmiyoruz, birçok spekülasyon var. Ama Delgado’nun, 2001
yılında Cabinet dergisine verdiği röportajda ağzından kaçırdıkları bize bir
ipucu veriyor. Eşi, Franco’ya uzaktan müdahaleyle işine son verme hayallerini
hatırlatınca şöyle cevap veriyor Delgado: “Elektromanyetik ışınımla belli bir
mesafeden diktatörü kontrol altına alabilirdik. Yale’de, beyni 30 metre
mesafeye kadar etkileyebildiğimiz bazı deneyler de yapmıştık.” 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir