TELEGRAM


Geçtiğimiz
günlerde çok değerli bir büyüğüm ile bir araya geldim. Kendisinin
 istihbarı konularda ve özellikle Metafizik istihbarat alanın da sayısız
eserleri var. Malum 15 Temmuz günü Türkiye işgal ve darbe planına maruz kalırken,
insanlarımız bazı hayret verici olaylara da tanık oldu. Kendi halkına kurşun
sıkan, Kendi meclisini bombalayan, külliyeye bomba atan , sözde Yurtta Sulh
konseyi denilen teröristlerin kalkışmalarını gördü. Yüzlerce kişi kayıp
verdik.  Demokrasi adına şehitler verdik. Çok şükür ki bu millet ile gurur
duyuyorum. Vatan Bu Millete Emanet.  Dostlarım Türkiye bir olaya şahit
oldu. Nasıl oluyor da içimizde barınan bu insanlar yıllarca bizden gözüktüler,
nasıl oluyor da bu insanlar hizmetten, insani yardımlardan  “kimse
yokmu?”lara kadar sevgi kelebeği olup masumane olup, içlerindeki şeytanı
gizlediler.  Şimdi çok değerli büyüğümden aldığım istihbarı bilgimi
sizinle paylaşmak istiyorum.“Telepati veya Beyin Dalgaları ile Uzaktan Etki yapmak “ evet yanlış
okumadınız aynen de öyle , “Ve mil külli şeyin halakna zevceyni  lealleküm
tezekkürün”  S.Zariyat 49  (Biz her şeyi çift yarattık. Belki düşünür
istifade edersiniz diye.)  Cenabı Hakk her şeyi çift yarattığı gibi
tesirlerini de çift yönlü iki yönlü yaratmıştır.


Nasıl ki her
insanın bir dış yönü, bir de iç alemi yani iç yönü vardır. Her şey de olduğu
gibi, İnsan vücudundaki salgı bezleri de bir içe bir dışa salgıda bulunur. Aynı
şekilde beyinde yaptığı  dış ve sinirsel vazifelerden başka bir de
göremediğimiz ve henüz layığı ile kavrayamadığımız bir takım gizli kuvvetleri ile
en uzak yerlere kadar tesir yapar.  Ve tabiat kanunlarını istediği şekilde
hüküm ve tesiri altına alır.


Bugün beynin
bilinmeyen kuvvetleri görünen dış vazife ve kuvveti yanında denizde bir damla
bile değildir.Bu konuda CIA ve Abd, İngiltere ve Rusya çok ciddi çalışmalara el atmıştır.
Metafizik ilimler ile uğraşan yüz binlerce insanı bu sahada alan çalışmalarına
sürmüşlerdir. Ve bu konularda da cinci, medyum, hoca, papaz ve rahiplerden
destek almışlardır. CIA’nin Metafizik İstihbarat alanında da Türkiye’deki cinci
medyum yâda hoca diye tanıtılan kişilerden de görüş alışverişi yaptığı ya da
yararlandığı bilinmektedir.


Şimdi
 şöyle izah etmek gerekirse;  yüzde yüz etki alanı olarak insanlara
tesiri olan FETÖ Lideri Fethullah Gülen’i kullanan CIA bu sayede FETÖ terör
örgütünün metafizik alanında da ilerlemesini sağlamıştır. Bu alanda NATO
Gladiosu içerisinde bile Metafizik alanın da yeterli seviyeye gelmi ş ve
uzmanlaşmış kadrolar vardır. Küçük bir anekdot geçeceğim sonra konuya hemen
döneceğim. İzmir’de Buca’da Hamza Baba Türbesi vardır. Araştıranlar Hamza Baba
Türbesini bilirler zamane Eyliyaullahı Hamza Baba’yı bilmeyeniniz varsa bir
araştırın bakın nelere şahit olacaksınız. Hamza Baba derin bilgiye sahip olan
bir zattı. Bu Büyük Mübarek  Evliyaullah’ın  birçok kerameti
vardı.Kendisi Osmanlı zamanında çok  önemli kerametler göstermiştir.
 En önemlisi ise zaman ile alakalı gösterdiği kerametlerdir. Kısaca
bahsetmem gerekirse Hamza Baba zaman Kapısının bekçisidir. Ve bu zaman
kapısının bekçisinin Türbesinin yakınlarında NATO üssü olması çok düşündürücü
bir hadisedir. Üstelik bu NATO üssü üstün teknolojik donanıma sahipse? 
Kafalarda soru işareti uyandırdım değil mi?  Biraz düşünelim ve araştıralım
diyerek asıl konuma dönüyorum.CIA ‘nin “Zihin Kontrol Teknikleri”  ile “Metafizik” konularında çok
kapsamlı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konu ile alakalı geçmiş yazılarımda
Pentagon ve Nasa’nın çalışmalarını size aktarmıştım. Şimdi CIA daha kapsamlı
çalışmasını insanlar üzerinde ki  “İNSANLARI KOBAY OLARAK KULLANMA
PROJESİ” CIA’nin yöntemidir. Bu çalışmalarda binlerce deney
yapmıştır.  Kullandıkları birçok unsur olmuştur. Kurumlar, Örgütler, gizli
yapılar, bilim adamları, akademisyenler, kanaat önderleri vs. saymakla bitmez.
Şimdi şurada biraz mantık çalıştıralım. 1980’den beri Cemaat diye içimize sızan
TRUVA atı FETÖ (Fethullah Terör Örgütü)  çalışmalarında arkasına aldığı
kitleyi nasıl etkiledi? Yıllarca bu kitleyi nasıl sömürdü? İnsanların kendini
Mehdi ilan eden hatta Peygamberimiz SAV ile görüştüğünü iddia eden bu zata
inanmaları nasıl bir konumda oldu?  İşte bunlar akla gelen ilk sorular.
Dostlarım!   CIA’nin en etkili olduğu alanlar insan beynini etki
altına alma deneyleridir. Ve bunuda çok iyi uyguladılar. Abd 1950’den bu yana
üzerinde çalıştığı, insanları istendiği gibi yönlendirmeye yarayan beyin
kontrol silahını, 1970’li yıllarda Türkiye üzerinde kullanmıştır. Türkiye’nin
belli zaman aralıkları içerisinde siyasi ve ekonomi yapısına darbe vuranlar,
dahası ileri gidip güvenlik ve ordu zafiyetine yön vermek için bu kontrol
tekniklerini kullandılar.


5.000
insanımızı kaybettiğimiz, insanın ideolojisi uğruna annesini, kardeşini veya en
yakınını öldürmekten çekinmediği sağ-sol, Alevi-Sünni çatışmasını unutmayalım
(1980) arkasında, beyin kontrol silahı olduğunu düşünürsek insanların bir hiç
uğruna birbirlerine nasıl düştüğünü gözlerimizle şahit olduk. Aynı şekilde bir
cemaat düşünün belli bir aşamadan sonra ideallerini gerçekleştirmek için
suikastlar, cinayetler işliyor, kurumlar içine sızmalar yapıyor ve devleti ele
geçirmekten geri kalmayacak kadar büyük kalkışmalara girişiyor. Fetö Terör
Örgütünün emrinde olan ordu içerisindeki üst düzey elemanlarının hepsi birer
metafizik uzmanıdır. CIA emrinde olan NATO subayları da keza öyle;  Tibet
dağlarında Buda Rahiplerinden Telepati dersleri almış, metafizik ve beyin
kontrol tekniklerini çok iyi öğrenmişlerdir. “Bu konularda CIA, NSA,
Alman İstihbaratı BND , MOSSAD, KGB çok detaylı çalışmalar yapmışlardır. Hangi
noktada oldukları belirsizdir. Fakat Zihin Kontrolü psikolojik savaş için de
kullanılmak için bu metotları iyi biliyorlar. Bizim de bu konuda elbette
çalışmalarımız var.  Metafizik ve İstihbarat  alanında üstün
donanımlara sahip insanlarımız var diyerek konuyu şuraya getirmek istiyorum.Bu kadar insan bir terör örgütünün emrine girmiş ve her türlü kanunsuz ve
yasadışı uygulamalarına rağmen bu terör örgütünün yörüngesinden çıkmamaya
direnmiş hatta bu örgütün insanlık yararına çalıştığından emin olduğunu beyan
etmişlerdir. Bu çok vahim bir durumdur. 15 Temmuz’da Millet devletine bayrağına
özgürlüğüne sahip çıkmasaydı bugün işgal kuvvetleri başta Abd ve Britanya olmak
üzere vatanımız yabancı güçlerin elinde sömürge olacaktı.  Oyun büyük! 
Tehlike Kapımızda!  FETÖ yapılanması, bu hain şebeke Zihin kontrol
tekniklerini kullanarak insanları etki altına almıştır. Bize düşen çok uyanık
olmak çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmak. Neslimizi bu hain yapının
kurumlarından uzak tutmak.


Gerisi
Devletin ve İstihbarat Kurumlarımızın işidir.Büyük Türkiye Stratejisini durdurmak isteyenler asla başarılı olamayacaklardır.
Onların planları varsa Elbette bizimde yapacaklarımız vardır.


Son olarak;
  
ve Allahu hayru el mâkirîne (Allah tuzak kuranların en
hayırlısıdır.)Enfal 30