Geçtiğimiz
günlerde çok değerli bir büyüğüm ile bir araya geldim. Kendisinin
 istihbarı konularda ve özellikle Metafizik istihbarat alanın da sayısız
eserleri var. Malum 15 Temmuz günü Türkiye işgal ve darbe planına maruz
kalırken, insanlarımız bazı hayret verici olaylara da tanık oldu. Kendi halkına
kurşun sıkan, Kendi meclisini bombalayan, külliyeye bomba atan , sözde Yurtta
Sulh konseyi denilen teröristlerin kalkışmalarını gördü. Yüzlerce kişi kayıp
verdik.  Demokrasi adına şehitler verdik. Çok şükür ki bu millet ile gurur
duyuyorum. Vatan Bu Millete Emanet.  Dostlarım Türkiye bir olaya şahit
oldu. Nasıl oluyor da içimizde barınan bu insanlar yıllarca bizden gözüktüler,
nasıl oluyor da bu insanlar hizmetten, insani yardımlardan  “kimse yokmu?”lara
kadar sevgi kelebeği olup masumane olup, içlerindeki şeytanı gizlediler. 
Şimdi çok değerli büyüğümden aldığım istihbarı bilgimi sizinle paylaşmak
istiyorum.“Telepati veya Beyin Dalgaları ile Uzaktan Etki yapmak “ evet yanlış okumadınız aynen de öyle , “Ve mil
külli şeyin halakna zevceyni  lealleküm tezekkürün”  S.Zariyat 49
 (Biz her şeyi çift yarattık. Belki düşünür istifade edersiniz
diye.)  Cenabı Hakk her şeyi çift yarattığı gibi tesirlerini de çift yönlü
iki yönlü yaratmıştır.Nasıl ki her insanın bir dış yönü, bir de iç alemi
yani iç yönü vardır. Her şey de olduğu gibi, İnsan vücudundaki salgı bezleri de
bir içe bir dışa salgıda bulunur. Aynı şekilde beyinde yaptığı  dış ve
sinirsel vazifelerden başka bir de göremediğimiz ve henüz layığı ile kavrayamadığımız
bir takım gizli kuvvetleri ile en uzak yerlere kadar tesir yapar.  Ve
tabiat kanunlarını istediği şekilde hüküm ve tesiri altına alır.Bugün beynin bilinmeyen kuvvetleri görünen dış
vazife ve kuvveti yanında denizde bir damla bile değildir.Bu konuda CIA ve Abd, İngiltere ve Rusya çok ciddi
çalışmalara el atmıştır. Metafizik ilimler ile uğraşan yüz binlerce insanı bu
sahada alan çalışmalarına sürmüşlerdir. Ve bu konularda da cinci, medyum, hoca,
papaz ve rahiplerden destek almışlardır. CIA’nin Metafizik İstihbarat alanında
da Türkiye’deki cinci medyum yâda hoca diye tanıtılan kişilerden de görüş
alışverişi yaptığı ya da yararlandığı bilinmektedir.Şimdi  şöyle izah etmek gerekirse;  yüzde
yüz etki alanı olarak insanlara tesiri olan FETÖ Lideri Fethullah Gülen’i
kullanan CIA bu sayede FETÖ terör örgütünün metafizik alanında da ilerlemesini
sağlamıştır. Bu alanda NATO Gladiosu içerisinde bile Metafizik alanın da
yeterli seviyeye gelmi ş ve uzmanlaşmış kadrolar vardır. Küçük bir anekdot geçeceğim
sonra konuya hemen döneceğim. İzmir’de Buca’da Hamza Baba Türbesi vardır.
Araştıranlar Hamza Baba Türbesini bilirler zamane Eyliyaullahı Hamza Baba’yı
bilmeyeniniz varsa bir araştırın bakın nelere şahit olacaksınız. Hamza Baba
derin bilgiye sahip olan bir zattı. Bu Büyük Mübarek  Evliyaullah’ın
 birçok kerameti vardı.Kendisi Osmanlı zamanında çok  önemli
kerametler göstermiştir.  En önemlisi ise zaman ile alakalı gösterdiği
kerametlerdir. Kısaca bahsetmem gerekirse Hamza Baba zaman Kapısının bekçisidir.
Ve bu zaman kapısının bekçisinin Türbesinin yakınlarında NATO üssü olması çok
düşündürücü bir hadisedir. Üstelik bu NATO üssü üstün teknolojik donanıma
sahipse?  Kafalarda soru işareti uyandırdım değil mi?  Biraz
düşünelim ve araştıralım diyerek asıl konuma dönüyorum.CIA ‘nin “Zihin Kontrol Teknikleri”  ile
“Metafizik” konularında çok kapsamlı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konu
ile alakalı geçmiş yazılarımda Pentagon ve Nasa’nın çalışmalarını size
aktarmıştım. Şimdi CIA daha kapsamlı çalışmasını insanlar üzerinde ki 
“İNSANLARI KOBAY OLARAK KULLANMA PROJESİ” CIA’nin yöntemidir. Bu
çalışmalarda binlerce deney yapmıştır.  Kullandıkları birçok unsur
olmuştur. Kurumlar, Örgütler, gizli yapılar, bilim adamları, akademisyenler,
kanaat önderleri vs. saymakla bitmez. Şimdi şurada biraz mantık çalıştıralım.
1980’den beri Cemaat diye içimize sızan TRUVA atı FETÖ (Fethullah Terör
Örgütü)  çalışmalarında arkasına aldığı kitleyi nasıl etkiledi? Yıllarca
bu kitleyi nasıl sömürdü? İnsanların kendini Mehdi ilan eden hatta
Peygamberimiz SAV ile görüştüğünü iddia eden bu zata inanmaları nasıl bir
konumda oldu?  İşte bunlar akla gelen ilk sorular. Dostlarım!CIA’nin en
etkili olduğu alanlar insan beynini etki altına alma deneyleridir. Ve bunuda
çok iyi uyguladılar. Abd 1950’den bu yana üzerinde çalıştığı, insanları
istendiği gibi yönlendirmeye yarayan beyin kontrol silahını, 1970’li yıllarda
Türkiye üzerinde kullanmıştır. Türkiye’nin belli zaman aralıkları içerisinde
siyasi ve ekonomi yapısına darbe vuranlar, dahası ileri gidip güvenlik ve ordu
zafiyetine yön vermek için bu kontrol tekniklerini kullandılar.5.000 insanımızı kaybettiğimiz, insanın ideolojisi
uğruna annesini, kardeşini veya en yakınını öldürmekten çekinmediği sağ-sol,
Alevi-Sünni çatışmasını unutmayalım (1980) arkasında, beyin kontrol silahı
olduğunu düşünürsek insanların bir hiç uğruna birbirlerine nasıl düştüğünü
gözlerimizle şahit olduk. Aynı şekilde bir cemaat düşünün belli bir aşamadan
sonra ideallerini gerçekleştirmek için suikastlar, cinayetler işliyor, kurumlar
içine sızmalar yapıyor ve devleti ele geçirmekten geri kalmayacak kadar büyük
kalkışmalara girişiyor. Fetö Terör Örgütünün emrinde olan ordu içerisindeki üst
düzey elemanlarının hepsi birer metafizik uzmanıdır. CIA emrinde olan NATO subayları
da keza öyle;  Tibet dağlarında Buda Rahiplerinden Telepati dersleri
almış, metafizik ve beyin kontrol tekniklerini çok iyi öğrenmişlerdir. 
“Bu konularda CIA, NSA, Alman İstihbaratı BND ,
MOSSAD, KGB çok detaylı çalışmalar yapmışlardır. Hangi noktada oldukları
belirsizdir. Fakat Zihin Kontrolü psikolojik savaş için de kullanılmak için bu
metotları iyi biliyorlar. Bizim de bu konuda elbette çalışmalarımız var.
 Metafizik ve İstihbarat  alanında üstün donanımlara sahip
insanlarımız var diyerek konuyu şuraya getirmek istiyorum. 
Bu kadar
insan bir terör örgütünün emrine girmiş ve her türlü kanunsuz ve yasadışı
uygulamalarına rağmen bu terör örgütünün yörüngesinden çıkmamaya direnmiş hatta
bu örgütün insanlık yararına çalıştığından emin olduğunu beyan etmişlerdir. Bu
çok vahim bir durumdur. 15 Temmuz’da Millet devletine bayrağına özgürlüğüne
sahip çıkmasaydı bugün işgal kuvvetleri başta Abd ve Britanya olmak üzere
vatanımız yabancı güçlerin elinde sömürge olacaktı.  Oyun büyük! 
Tehlike Kapımızda!  FETÖ yapılanması, bu hain şebeke Zihin kontrol
tekniklerini kullanarak insanları etki altına almıştır. Bize düşen çok uyanık
olmak çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmak. Neslimizi bu hain yapının
kurumlarından uzak tutmak.


Gerisi
Devletin ve İstihbarat Kurumlarımızın işidir. 
Büyük Türkiye
Stratejisini durdurmak isteyenler asla başarılı olamayacaklardır. Onların
planları varsa Elbette bizimde yapacaklarımız vardır.
 


Erkan Macit