Amerika istihbarat örgütlerinin dikkatini
zihin kontrolü üzerine çeken ilk kişinin General William Donovan olduğu kabul
edilir.Böylelikle 1942’de Stratejik Servis Ofisine (OSS) dönüşen Stratejik
Servis Koordinatör(COI) ofisi kuruldu.Başlangıcından itibaren bu kurum, ayrılan
bütçenin nereye harcandığı bilinmeyen gizli bir oluşumdu. Donovan tarafından
yönetilen bu teşkilat devletçe takip edilemeyeceğinden emin oluyordu.Amaç
sadece salt casusluk değildi.Çünkü teşkilatın kurulmasında ingiliz ajanlarının
da etkisi vardı. Donovan zihin kontrolü konusunda İngilizlerden çok şey
öğrenmişti.OSS’in yaptığı ilk araştırma sorgularda kullanılacak bir gerçeklik ilacı
üzerineydi.Ancak bu ilaç daha sonraları hipnoz yöntemiyle programlanan
suikastçılar üzerinde kullanıldı.Donovan’ın yönetimindeki OSS yetkiyi CIA’in
ele geçirmesiyle sonlandı. Ama CIA bu araştırmalar yararlı buldu ve devam etti.
CIA’in önceliği zihin manipülasyonuydu. Bunu sağlayacak uyuşturucu ilaçlarla
ilgili deneyler yapıldı.Ülke çapında sayısız hastane bu deneyler için
kullanıldı.CIA’in yaptığı parapsikoloji alanındaki deneyleri bilinse de bu çalışmaların
odaklandığı nokta zihin kontrolü ve kitle manipülasyonudur. Asıl kilit nokta
ise bu çalışmaların finansörleridir. Rockefeller, Harriman ve Dullesler gibi,
Skull & Bones tarikatı üyesi zengin aileler bu deneylere destek veriyordu.
Skull & Bones Tarikatı, zihin kontolü çalışmalarına büyük önem vermekteydi.
Amerikan eğitim sistemi politikalarını yine bu tarikatın belirliyor olması da
tesadüf değildir. Harriman ailesine ayrı bir parantez açmak gerekir çünkü bu
aile soy gelişim çalışmalarına özel bir ilgi gösteriyordu. Harrimanlar aynı
zamanda Hitlerin iktidara gelişini de desteklemişlerdi. Nazilerin insanlar
üzerinde yaptığı deneyleri hepimiz biliyoruz.1947 yılında Bluebird adı altında CIA’in yaptığı zihin kontrolü deneyleri hız
kazandı. Bluebird Projesi ” kişiliğin suiistimal edilebilir şekilde
değiştirilmesini ” amaçlıyordu. Nelson Rockefeller zihin kontrolü
projelerine gereken kaynağı sağlamak için tam üç federal şirketini gözden
çıkardı. Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü ve devlete bağlı birçok kurumda CIA’nin
zihin kontrolü deneylerinde kullanıldı.CIA ve diğer istihbarat teşkilatlarının yaptığı operasyonların finansal desteğe
gizlemek içi çok çeşitli kollara ayrılmıştı. Rockfeller ve Allan Duller, zihin
kontrolü projelerine sağladıkları maddi desteği gizlemek için İnsan Ekolojisi
Araştırma Derneği’ni kurdu. CIA’in operasyonlar için para desteği bu dernek
üzerinden sağlandı.. Daha da kötüsü CIA’in zihin kontrolü üzerine olan
projelerinde vatandaşlar kendi rızası olmadan denek olarak kullanılmıştır.
CIA’in zihin kontrolü üzerine olan çalışmalarının çok küçük bir bölümü ifşa
edilmiş olmasına rağmen ortaya çıkartılan çok ciddi bir istismar olduğudur.CIA gibi güvenlik teşkilatı olarak geçen kuruluşlar, küçük seçkin bir sınıfın
egemenliklerini sürdürmek için çalıştırmaktadır. Zengin ailelerin mensubu
olduğu bu grup kendi otoritelerini sağlamlaştırmak için soy gelişim tasarıları,
kitle manipülasyonu, zihin kontrolü gibi alanlardaki çalışmalara destek
vermektedir. CIA medya kontrolü yoluyla toplumu yönlendirme görevi
üstlenmiştir.