TÜRK VE DÜNYA SANATI & MİZAH


YILMAZ ÖZDİL: Osmanlıca referandum

Allame-i sümme
haşa’tül kürre-i muazzama, dünya lideri


Muhayyile-i hissi kablel vukuu, kamuoyu
araştırma anketi


İçtima-i beşerriyye’tül tahayyül’ü gayr-i
muamma, kararsız seçmen


Hakimiyyet-i musibet’ül haşere, zat-ı
şahaneyyi insiyak-ı kabus’ül vesvese, hayırlar açık ara önde gidiyor, saray
ister istemez tedirgin


Zümre-i sükut’el kuzu dimağ’ül pir-ü pak,
benim milletim


Tenezzül’ü bişereffiye-i veled’ül sibyan, 18
yaşında seçilme hakkı


Cenabet’ül hilkat-ı abes, muhalefet

Ekalliyet-i melaike, iktidar

Kurabbiyye-i tenzih-i ricat, püskevit

Mevkute’i cedid asakir-i mansure, yeni anayasa

Musibbet’ül gudubet-i hezeyan, şecere-i nevii
haram, cehape zihniyeti


Alamet-i vesvese akıbet’ül murdar, hayır diyen
teröristtir


Velvele’i silsile garabet’ül deccal, hayır
diyen fetocudur


Kelime-i rezil-i rüsva istikbaliyyeyi gayya,
hayır diyen çukurdur


Fesat’ül kelam zındık-ı sarih, hayır diyen
dinsizdir


Hikayye-i riya kefere’tül işkembe-i kübra, yabancılar
yalan söylüyor


Darb-ı melanetiyye-i namahrem’ül müstehcen-i
hüzzam, benim başörtülü bacıma saldırdılar


Mahşer-i felakatiyye’i tekerrür’ül
mütemadiyye, mağduruz


İntikam’ül ecdad-ı ayran’ül mehter, redd’i
tezahür-ü ayyaş-ı tiner, kindar nesil


Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan, beni
bir gözleri ahuya zebun etti felek, biz dünyayı titretirken bizi sallamayan
Angela Merkel


Devlet-i aliyye-i narenciyye, Hollanda

Ne zeker-i şam ne sima-i arabbiyye, Eset

Takke-i iblis, feto

Dalaletiyye’tül gaflet’i kusurriye, la havle
fuzuliyye’i def-i şerriye, kandırıldım rabbim affetsin


Muharrir-i lavuk, havadis-i kabiliyeyyi
endaze, yalaka medya


Hurufat’ül mekruh, Sözcü

Malumatiyyeyi tebliğ-i maraz, Halk TV

Zifri sebil’ül beleş-i fir’kayme, avanta kömür

Mukavvemet’ül kuvvetilazim, dik dur eğilme

Sine-i üryan’ül velimelvekil, soyuyorsa beni
soyuyor


Mabad-ı tenasül’ü tüy’ül
buse, götünün kılıyım


*

Yallah tazyik, hayır!