Amerikan
Federal Hükümeti ekonomiyi yeniden canlandırmak için her bir Amerikan
vatandaşına 600 dolar tutarında bir parayı dağıtmayı karara bağlamış.
Marc
Faber adlı işadamı bunun üzerine mizahi bir çağrı yayınlamış: “Benim
sevgili Amerikalı vatandaşlarım Eğer bu parayı Wal-Mart’da harcarsak, para
Çin’e gidecek… Eğer bu parayı benzin almak için harcarsak, para Araplara
gidecek. Eğer bilgisayar alırsak, para Hindistan’a gidecek… Eğer sebze, meyve
alırsak para Meksika’ya, Honduras’a ve Guatemala’ya gidecek. Eğer bir araba
almayı düşünürsek bu para Japonya veya Almanya’ya gidecek. Eğer hediyelik bir
şeyler alırsak para Tayvan’a gidecek…
Sonuçta
bir kuruşu bile Amerikan ekonomisi için yarar sağlamayacak. Bu parasal yardımı
Amerikan ekonomisi içinde tutmanın tek yolu, parayı bira ve fahişelere
harcamaktır.
Sadece
bu iki sektörde ulusal üretim yapabilmekteyiz. Ben kendi adıma bu yolda
faaliyet gösteriyorum..”
Bu
mizahi çağrıyı okuyan bir İtalyan ekonomist şöyle bir yanıt verir:
“Sevgili
Marc, Amerika’nın iktisadî durumu gerçekten pek iç açıcı değil. Üzülerek
bildiriyorum ki, Budweiser bira fabrikasını da çok uluslu bir Brezilya şirketi
olan Ambev satın aldı. Böylece Amerikalılar için yalnızca fahişeler kalmış
oluyor. Eğer fahişeler de kazandıkları parayı çocuklarına göndermek isterlerse,
bu para doğrudan buraya yani Roma’daki İtalyan Millet Meclisi’ne gelir…