Tuncay Özkan : ‘4 MİT Daire Başkanı Aylardır
Esir’

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM
Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında söz aldı. Burada MİT’ten 4 Daire
Başkanı’nın PKK’lılarca esir alındığını iddia eden Özkan, bu konuda MİT
Müsteşarlığından ya da hükümetten bir açıklama gelmediğini söyledi.







MECLİSTE ŞOK EDEN
İDDİA

Tuncay Özkan, “Çok üzüntüyle bir olay aktaracağım: Üç ay
kadar önce yurt dışında PKK’ya dönük bir operasyona gönderilen… MİT
Müsteşarının burada olmasını çok isterdim, buna yanıt vermesini de çok
isterdim, Komisyona gelmesini de çok isterdim, bürokratik oligarşiyi yıkmak
için kurduğunuzu söylediğiniz Adalet ve Kalkınma Partisinin MİT’in bürokratik
oligarşisine yenilmemiş olmasını çok isterdim, MİT’in denetlenebilmesi için
Komisyonun çalıştırılıyor olmasını çok isterdim.” dedi. Bunun Üzerine
Trabzon Milletvekili Salih Cora, ” Müsteşar Yardımcısı Burada’ dedi. Özkan’da
konuşmasına şu şekilde devam etti, “Müsteşar yardımcısına soralım o zaman:
Niçin PKK’yı, PKK’nın üst düzey yöneticilerini yakalayıp Türkiye’ye getirmekle
görevlendirdiğiniz 4 üst düzey MİT daire başkanı onların elindedir de, onların
elinde esir düşmüştür de, yakalanmıştır da bu operasyonla ilgili olarak
Komisyona bilgi vermezsiniz?Yazılı olarak da sorduk, vermediler. Komisyondaki
arkadaşlarım burada, bütün çalışmalar boyunca bunları dile getirdik.

BUNLAR BİZİM ÇALIŞANIMIZ, DEVLET MEMURLARIMIZ

MİT’in -PKK’yla ilişkili- daire başkanlarının da içinde
bulunduğu iddia edilen bu bizim çalışanlarımız, devlet memurlarımız, güvenlik
ve istihbarat elemanlarımızın hangi operasyonla, nasıl ele geçirildiğini
öğrenmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak bilgi sahibi olmak istiyoruz Sayın
Bakan, eleştiri getirmek istiyoruz. Millî İstihbarat Teşkilatı hangi yanlışları
yapmıştır da bu durumdadır? Millî İstihbarat Teşkilatının başındaki
“millî” kelimesi Millî Amale Hizmetten bu yana gelmektedir. Millî
İstihbarat Teşkilatının kuruluşu savaş meydanlarındadır, Askerî P Teşkilatından
bugüne gelmiştir. Ancak bugün Millî İstihbarat Teşkilatının hangi amaçla hangi
operasyonlara giriştiğini ve bu operasyonları sonuçlarıyla birlikte toplumuyla,
en azından Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Komisyonla niçin paylaşmadığını
bilen var mıdır? MİT Müsteşarı neden Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi
vermek istemez? Genelkurmay Başkanı gelip bilgi verir, başkaları da gelir,
verir ama MİT Müsteşarı gelmez. Neden? Niçin? Bürokratik oligarşinin, güvenlik
oligarşisinin bu denli yücelmesini, yükselmesini mi istiyorsunuz?
İstemediğinize göre o zaman başka bir yere mi bağlıdır?

NEDEN BUNA İZİN VERDİNİZ?

Millî İstihbarat Teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri neden kanun
hükmünde kararnameyle yaptınız arkadaşlar, neden buna izin verdiniz? O kanunla
ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışsaydık, size katkı
sunsaydık, belki önerilerimiz Türkiye’nin önünü açacak şeylerdi, bunu neden
dinlemek istemediniz? Hep birlikte Türkiye’de oligarşik düzene karşı mücadele
edeceksek, güvenlik oligarşisini değiştireceksek buna bizim katkımızı neden
istemediniz? Eğer katkı sunmazsak eğer tekçil yönetirseniz Sağlık Bakanının
düştüğü duruma düşersiniz. Bir tarikatı temizlemek isterken bir başka tarikatın
eline düşerseniz. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer tekçil yönetmek isterseniz
Zarrab’la yaşadığımız sıkıntıları yaşarız. Bir millî istihbarat teşkilatı
düşünün ki -dün Sayın Genel Başkanımız burada ifade ettiler- onunla ilgili
bilgi notu yoksa, Millî İstihbarat Teşkilatı Zarrab diye bir adamın
çalışmalarıyla ilgili bir bilgi notu hazırlamıyorsa kapısına kilit vursun. Eğer
var da söylemiyorsa o teşkilat kimin teşkilatı, hangi şahsın teşkilatı? Kime
bağlı, nereye çalışıyor? Türkiye’yi mi koruyor şahsı mı koruyor? Zarrab’ı mı koruyor,
devleti mi koruyor? Tekrar ediyorum, Millî İstihbarat Teşkilatı, son dönem
çalışmalarıyla Abdullah Öcalan’ı, teröristbaşını oradan alıp buraya
getireceksiniz ve bunu bir dünya başarısı olarak, Türkiye’ye bir gurur olarak
yaşatacaksınız; aynı örgüt sizin elinizde on altı yıl sonra, o örgütle mücadele
etmek zorunda olan, bütün bilgilere sahip daire başkanlarını terör örgütüne
kaptıracak. Ve bu, susularak, halı altında biriktirerek temizlenecek bir
kötülük değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ MUSİBETİ YAŞARSAK ‘VAH GELDİ BAŞIMIZA’














Biz bu kötülüğü konuşmak zorundayız, biz bu kötülüğü tartışmak
zorundayız. Eğer biz kötüye, şerre bu ülkeyi teslim edersek şerden hayır
çıkartamayız, kötüden iyiye evrilemeyiz. Millî İstihbarat Teşkilatında bir
oligarşik düzen var, bu oligarşik düzeni gelin hep beraber konuşarak
değiştirelim. Değiştirelim, gelsin hesap versin, “Ne yaptım, ne
yapmadım.” desin, “Yanlıştır, doğrudur.” desin ve Millî Güvenlik
Kurulu şahsa, kişilere değil devletin millî güvenliği olarak çalışmaya devam etsin
ve eğer Sağlık Bakanlığındaki musibeti yaşarsak -size şunu söyleyeyim- vah
geldi devletimizin başına.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet