Yeşiller
Partisi milletvekili Hans-Christian Ströbele Almanya’da faaliyet gösteren MİT
üyelerinin suçlu bulundukları takdirde sınırdışı edilmesini istedi.


Almanya’da
istihbarat teşkilatlarından sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi
21 Ağustos’ta Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Almanya’daki faaliyetlerinin
açıklığa kavuşturulmasını talep etmişti. Komitenin 14 yıldır üyesi olan
Yeşiller Partili Hans-Christian Ströbele, bugün yaptığı açıklamada çeşitli
insanlara baskı uyguladıkları kesinleştiği takdirde MİT üyelerine dava açılması
ve hatta sınırdışı edilmeleri gerektiğini söyledi. Ströbele, DW Türkçe’nin
konuyla ilgili sorularını yanıtladı:


DW Türkçe:
Almanya’da faaliyet gösteren MİT çalışanlarının sınırdışı edilmesini istediniz.
MİT’in Almanya’da ne gibi faaliyetleri söz konusu?


Hans-Christian
Ströbele:
İşte bunu açıklığa kavuşturmamız gerekli. Elimizde
Almanya’da aktif olan, Türk kökenli kişilerle temas kuran ve onlardan belli
bazı gazetelere abone olmamalarını, bu gazetelere ilan vermemelerini isteyen ve
bunu da tehditvari bir tonda yapan çalışanlar olduğuna dair dayanak noktaları
var. Buna maruz kalan kişiler bana da ulaştı ve eğer bu doğruysa, bunlar Türk
makamlarının ya da istihbarat servislerinin çalışanlarıysa, bu Almanya’da ceza
gerektiren bir eylem olur ve bu kişilere gerektiği şekilde davranılması
gerekir. Onlara derhal uygun şekilde yaklaşılması gerekir. Mahkeme önüne
çıkartılmaları veya en azından sınırdışı edilmeleri sonucunu doğuracak bir ceza
davası açılmak zorundadır.


DW Türkçe:
Türk ve Alman istihbarat servisleri arasındaki işbirliğini de sorguluyorsunuz.
Bu işbirliğinin sınırları halihazırda nereye kadar uzanıyor?


Ströbele: Sadece Türk
gizli servisleriyle değil ayrıca diğer NATO ülkelerinin gizli servisleriyle de,
örneğin uluslararası terörizm alanında, uzun süredir bir işbirliği var. Alman
güvenlik makamları bu işbirliğinin temelde mevcudiyetini korumasına büyük değer
atfediyor, zira bu sayede önemli bilgiler elde ediyorlar, karşılıklı istihbarat
paylaşımları yapılıyor ve başka şekillerde yardımlaşılıyor. Kimsenin buna karşı
çıktığı yok ama Almanya’daki resmi ya da gayriresmi Türk istihbarat servisi
çalışanları, burada yaşayanlara yönelik istihbarat faaliyetleri içinde
olamazlar. Bu noktada bu kişilerin Alman vatandaşı ya da örneğin Türk vatandaşı
olması da önemsizdir. Almanya’da yabancı bir gücün istihbarat faaliyetlerinin
–ki bu açıdan Türkiye yabancı bir güçtür- Alman çıkarlarına karşı hayata
geçmesine izin verilemez.


DW Türkçe: Ne
türden gizli servis faaliyetleri ceza gerektiren işlem olarak tanımlanabilir?
Bu tüm faaliyetleri mi kapsar yoksa belli bir türdeki faaliyetler mi söz
konusudur?


Ströbele: Yabancı bir
gizli servis Almanya’daki firmalara, Almanya’daki gazetecilik şirketlerine,
tekil şahıslara yönelik bilgi topladığında bu bir istihbarat faaliyetidir ve
bunun olmasına, hele hele Almanya’daki insanların baskı altına alınmasına,
tehdit edilmesine ya da daha kötü şeylerin olmasına izin verilemez.

DW Türkçe:
Türkiye’de Gülen hareketi destekçilerinin takibata uğradığı ve tutuklandığı bir
sır değil. Türk istihbarat servisi, Almanya’dan,
dış
istihbarat servisi BND veya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan
Gülen taraftarlarının tespiti için bilgi paylaşımı
talebinde bulundu mu?


Ströbele: Sadece bir
gazetede bir bakanın ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu tür yardımlar
için başvuruda bulunduğunu okudum ancak bunun olup olmadığını söyleyemem. Bunu
bilmiyorum ama olduğunu varsayıyorum. Ama bu noktada da geçerli olan şudur:
Türkiye’de bir kişiye, Gülen hareketi gibi bir gruba ya da örgüte ceza
gerektiren eylem suçlamasında bulunulduğu takdirde, normal bir yol tutturulması
zorunludur. Eğer şüphe dayanağı varsa, Almanya’ya örneğin sınırdışı için bir
başvuruda bulunulabilir. Ama bunun için de bu şahsın şüpheli olduğunun
kanıtlanması gereklidir. Elde bu kişinin ceza gerektiren bir eyleme katıldığına
dair kanıtlar olmalıdır. Devletler arasında normal olan budur. Gülen hareketi
konusunda halihazırda bunun düşünülüp düşünülmediğini ya da başvuru olup
olmadığını bilmiyorum. Böyle bir durum bilgim dahilinde değil.


DW Türkçe:
Açıklamalarınızda söz konusu istihbarat faaliyetlerinin Almanya’ya karşı
olduğunu ve Türk istihbarat servisinin Alman siyaseti üzerinde etki yaratmaya
çalıştığını vurguluyorsunuz. Konunun Almanya ile ilgisi gerçekten var mı?
Sonuçta söz konusu olan Almanya’daki Türkiye vatandaşları değil mi?


Ströbele: Evet ama
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, ister Alman vatandaşlığına sahip
olsunlar, ister sadece burada ikamet ediyor olsunlar, Türk istihbarat servisine
hesap vermek zorunda değildirler. Aksine onlar Federal Almanya Cumhuriyeti’nin
sakinleridir. Bunun için vatandaşlığa sahip olmaları gerekmez. Burada
yaşamaları, hayatlarının merkezinin burada olması yeterlidir ve elbette temel
haklar ve Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunurlar.


DW Türkçe:
Konu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi’nin gündemine ne zaman
taşınacak? Bundan sonra süreç nasıl devam edecek?


Ströbele: Medyadan
edindiğim ilk haberler ve bazı insanların da bana başvurması sonrasında bunun
Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi’nin gündemine taşınması için
başvuruda bulundum. Federal makamların, ki bunlar sadece Alman istihbarat
servisleri değil aynı zamanda polis gibi cezai kovuşturma makamlarının bu şüphe
noktalarının üzerine gideceğini varsayıyorum ve Alman hükümetinden, Alman
makamlarından güncel enformasyonlar bekliyorum. Bunlar doğru mu? Bunlar münferit
olaylar mıdır? Bu tarz çok sayıda vaka var mıdır? Ve Alman hükümeti ne
yapmıştır? Alman güvenlik servisleri Türkiye’ye bu tarz işlerin olmayacağını
açıkça ifade etmek için ne yapmışlardır?