Milli İstihbarat Teşkilatı
efsane çalışmalar yapıyor!
FETÖ’nün emniyetteki
kategorilere ayırma yöntemi MİT tarafından açığa çıkarıldı.
Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın (MİT), FETÖ’nün üst düzey bir yöneticisinden elde ettiği
açıklanan polislere ait listelerin incelenmesi devam ediyor. Listelerin Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla birlikte, İstihbarat Dairesi, Terörle Mücadele
Dairesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli
polislerden ‘özel çalışma’ ekibi oluşturulmuştu. Özel ekibin listeler üzerinde
yaptığı çalışmaların bir bölümü sonuçlandırılarak 9 bin 103 polis ilk aşamada
açığa alınmıştı.
FETÖ’nün emniyet personelini
fişlemesiyle ilgili gelişmeleri daha önce kaleme alan Tolga Şardan yeni
bilgileri Milliyet Gazetesindeki köşesinden paylaştı;
Emniyet yetkililerinden
edindiğim bilgiye göre FETÖ, emniyet teşkilatındaki polisleri tam 48 ayrı
kriterde değerlendirdi. Hatırlanacağı üzere listelerin ‘kırmızı’, ‘sarı’ ve
‘mavi’ olarak kategorize edildiğini yazmıştım. Biraz detaya indiğimizde,
FETÖ’nün kendi içinde ‘kırmızı’ listeyi 21, ‘sarı’ listeyi 6 ve ‘mavi’ listeyi
ise 20 ayrı başlık altında değerlendirdiği görülüyor.
Diğer bir başlıkta ise hiç
kanaat vermedikleri polisleri 0 (sıfır) olarak tanımladıkları anlaşıldı.
‘Kırmızı’ listedeki önemli tanımlamalar arasında ‘devir’, ‘devir olmadı’,
‘devir olmayacak’ ve ‘AKT, SAKT, CAKT’ tanımları dikkat çekiyor. Listeler
üzerinde yapılan incelemelerde ‘devir’ şakirt olup farklı bir sorumluya devir
olacak polisleri, ‘devir olmadı’ ise şakirt olup farklı bir sorumluya
devredilmeyen Emniyet mensuplarını tanımlıyor. Farklı bir sorumluya
devredilmeyecek polislerin sınıflandırılması ise ‘devir olmayacak’ başlığı
altında yer alıyor.
AKT, SAKT ve CAKT kodlarının
karşılığı ise sohbete tekrar kazandırdıkları polisler olarak tarif ediyor.
‘Kırmızı’ listedeki dikkat çeken diğer bir tanımlama SAY. Bu tanımlamanın
anlamı polis memurları için kullanılan bir derecelendirme. FETÖ’ye bağlılık
derecesi üst düzeyde olan polisler SAY ile kodlanmış. Bu başlığa bağlı olarak
bazı alt başlıklar listede şu şekilde tanımlanıyor:
SAYA: Polis memurlarının örgüte olan
bağlılık düzeyinin en üstü.


SSAY: 17-25 Aralık süreci öncesinde SAY
düzeyinde olmakla birlikte, süreç sonrasında FETÖ’ye bağlılıklarında zayıflama
görülen, ancak umut vaadeden polisler.


SSAYA: 17-25 Aralık süreci öncesinde
SAYA düzeyinde olmakla birlikte, süreç sonrasında FETÖ’ye bağlılıklarında
zayıflama görülen, ancak en üst seviyede umut vaadeden polisler
.
Aynı listelerde polislerin
FETÖ’ye bağlılık dereceleri ise şöyle sıralandı:
SAY: FETÖ’ye bağlılık derecesi en üst
düzeyde olan polis memurları,


EA: FETÖ’ye bağlılık derecesi SAY
düzeyine göre bir alt düzeyde olan polis memurları,


SÖZ: FETÖ’ye bağlılık derecesi EA
düzeyine göre bir alt düzeyde olan polis memurları.
‘Sarı’ listenin, en az
sınıflandırma yapılan liste olduğu görülüyor. Bu listedeki başlıklardan dikkat
çekenler şunlar:
SEA: 17-25 Aralık süreci öncesinde EA
düzeyinde olmakla birlikte süreç sonrasında örgüte olan bağlılıklarında
zayıflama görülen, ancak umut vaadeden polisler.


C: FE-TÖ’deyken uzaklaşmış, FETÖ ile
bağı kesik polisler için kullanılıyor.
C1, C2, C3, olarak alt
başlıkları var.
C: C düzeyinde olmakla birlikte haklarında
nihai karar verilmeyen emniyet mensupları.


CA/CB/CC/CD/CE/CF: FETÖ’den ayrılmış
olan polisleri tanımlıyor. FETÖ’ye dönme potansiyeli en yüksek olan ve takip
edilmesi gereken seviye CA olarak biliniyor.


SC: 17-25 Aralık sonrası ayrılan
polislerin kazanılabilirlik derecelerini belirtiyor. SCA, SCB, SCC, SCD: SC’nin
kendi içindeki alt dereceleri.
FETÖ’NÜN MİMLEDİKLERİ
Bu arada, listeler
incelendiğinde, FETÖ’nün polisleri sınıflandırmanın yanısıra ‘mimlediği’
anlaşıldı.
Buna göre, FETÖ’nün, DİL
(1,2,3) koduyla örgüt tarafından mimlenen ve örgüt mensubu polisler tarafından
‘ilgilenilen’ polisleri tanımlıyor. Bu başlık altındaki SDİL (1,2,3) kodu ise
17-25 Aralık süreci öncesinde dil seviyesinde olmakla birlikte, 17-25 Aralık
sonrasında örgüte bakış açısı değişen ancak umut vaadeden kişileri anlatıyor.
DIŞ başlığı altındaki
polisler ise alan dışı veya örgüt mensubu olmayan biçiminde tanımlanıyor. Daha
önce G grubunda ‘güzel insanlar’ olarak sınıflama yapıldığını yazmıştım.
Yapılan incelemelerde G’nin GA koduyla bir alt grubu var. GA grubu, FETÖ
aleyhine konuşan, şikâyet eden ve gammazlayan teşkilat mensuplarını tanımladığı
anlaşıldı. Listelerde yeni olan iki ana grup daha var.
İlki, İ grubu polisler. Bu
gruptaki polisler, FETÖ mensuplarınca ‘iyi insan’ olarak nitelendirilen ve
‘ilgilenilebilecek’ polis amirlerini kodlamakta kullanılıyor.
Bu grubun İA, İB, İC başlıklı
alt grupları mevcut. Diğer ana grup ise M grubu… Bu gruptaki polisler için
yapılan tanımlama şu: Müntesip (bir yere/kişiye/gruba bağlanmış olanlar)
anlamında olup ünitesi farklı olan FETÖ ile ilgisi olmayanlar. M grubunun üç
alt grubu var.
MLD: FETÖ tarafından ‘menfi’ olarak
değerlendirilenler.


MNML: Diğer cemaat ve oluşumlara mensup
olan polisler.SML: Potansiyel ilgilenilebilecek emniyet mensupları