MİT ‘gizli rapor’la istediği firmayı kamu ihalelerinden men
edebilecek

TBMM’de
dün gece Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliğe
göre, MİT’in ‘terör örgütleriyle bağlantısı var’ dediği firmalar
ihaleye giremeyecek. Düzenlenen ‘gizli’ raporlar hakkında MİT
görevlilerinin cezai bir sorumluluğu da olmayacak.

Sözcü’den Emin
Özgönül’
ün haberine göre, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında
çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişiklik yapıldı.

Buna
göre, haklarında terör ve örgütlü suçlarla irtibatı olduğu yönünde istihbari
rapor verilen kişi ve firmalar, devlet ihalelerine giremeyecek.

‘Gizli
tutulacak’ bu rapordan dolayı, kişi veya firmaların ihaleye girmelerini
engellediği gerekçesiyle, MİT, Emniyet ve diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve
mali sorumluluğu da olmayacak.

22 Kasım 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı KHK‘da
şu hüküm yer alıyordu:

“MADDE
30 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

g)
Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî
İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek
ve tüzel kişiler.

Birinci
fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen
istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü
fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.”

Dün
gece yapılan 478 sayılı KHK’daki değişiklikle beraber 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’na şu hüküm eklendi:
“Terör
örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurtdışı bağlantılı
gerçek ve tüzel kişiler, ihale dışı bırakılır. Bu kapsamdaki işlemlerin
yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler
nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu faaliyetler
çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
cezalandırılır.”