MİT artık sadece klasik istihbarat yapmıyor


Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2018 faaliyet
raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi
çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) klasik istihbari
faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi de yürütüyor. Başkanlığın
internet sitesinde yayımlanan, teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili
bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın sunuş yazısı
bulunuyor.


“İstihbarat diplomasisi çalışmaları yürütülüyor”


Fidan, yazısında, “Sürekli değişim ve gelişim
ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve
ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında
öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında
ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.


MİT Başkanı Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen
tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye’nin bölgesel ve
uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari
faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat
tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.


“Yeni görevler nitelikli personeli zaruri kılıyor”


Artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda
nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çeken
Fidan, şunları kaydetti:


“Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında
da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı
yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini,
fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme,
kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine
getirmiştir.”