50 soruda Milli İstihbarat Teşkilatı NASIL ÇALIŞIR, FAALİYETLERİ,
GÖREVLERİ YETKİLERİ NELERDİR ???

İLETEN : ERKUT ERSOY

‘Sıra dışı bir kariyer’ başlığıyla eleman arayan Milli İstihbarat
Teşkilatı’nı ne kadar tanıyorsunuz?

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı
yayınladı. Sıra dışı bir kariyer vaat eden bu işe başvurmak için
üniversitelerin iyi bölümlerinden mezun ve KPSS’den yüksek puan almış olmak
gerekiyordu…

MİT Müsteşarı’nın da katıldığı terör örgütü elebaşıyla yapılan
görüşmenin konuşma kayıtlarının tam da o günlerde ortaya çıkması, ardından
Başbakan’ın açıklamaları derken gündeme oturan MİT’i aslında ne kadar
tanıyoruz?

İŞTE 50 SORUDA MİT

1 -MİT’İN AÇILIMI NEDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı

2- NE ZAMAN KURULDU?

Ülkemizde organize nitelikte istihbarat örgütü kurma girişimi
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başladı. Ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi ve
yabancı devletlerin Ortadoğu’ya odaklanan faaliyetlerinin izlenebilmesi için
bireysel bazda ve sınırlı yürütülen istihbarat çalışmalarının bir merkezden
organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913’te Enver Paşa
tarafından Teşkilat-ı Mahsusa adıyla bir örgüt kurulmuştur. Ardından 1918 yılı
sonlarında Karakol Cemiyeti isimli yeni bir istihbarat ünitesi kurulur. Bu
örgüt, Anadolu’nun işgaline karşı çeteleri ve halkı silahlandırmış, milli
kuvvetlere silah ve malzeme temin etmiş ve kurtuluş hareketine önemli hizmetler
sağlamıştır, İstanbul’un işgaliyle faaliyetleri sona ermiştir.

3-
BUGÜNKÜ MİT’İN TEMELLERİ BU ÖRGÜTLER MİDİR?

Hayır, savaş yıllarında başka örgütlenmeler de vardı. Karakol
Cemiyeti’nin dağılmasının ardından sırasıyla Zabitan, Yavuz, Hamza ve Felah
ismini alan istihbarat grupları olmuştur ve bunlar Kurtuluş Savaşı sonuna kadar
çalışmalarını sürdürmüştür. Ardından dağınıklığı gidermek için Genelkurmay
Başkanlığı tarafından Askeri Polis Teşkilatı kurulur. Bir yıl sonra kapatılır
yerine kurulan Tedkik Heyeti Amirlikleri eliyle yürütülür istihbari
faaliyetler. Ardından Fevzi Çakmak eliyle Müsellah Müdafai Milliye örgütü
kurulur, M.M. (Mim Mim) adıyla bilinir. 1923 yılında faaliyetine son verilir.
İstihbarat çalışmaları Ordu Müfettişlikleri ile sürdürülür 1926’ya kadar. O yıl
Mareşal Fevzi Çakmak’ın emriyle bugünkü MİT’in temeli sayılacak Milli Emniyet
Hizmeti Riyaseti yani MAH kurulur. 1965 yılına kadar bu isimle çalışan kurum 22
Temmuz 1965’te Milli İstihbarat Teşkilatı adıyla, 644 Sayılı Kanun’la kurulur.

4-
YASALARA GÖRE GÖREVİ NEDİR?

Devletin milli güvenlik politikasıyla ilgili planların
hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, ticari, iktisadi, mali, sınai, ilmi,
teknik, biyografik, psikolojik ve milli güvenlikle ilgili istihbaratı devlet
çapında toplamak Başbakan’a, Milli Güvenlik Kurulu’na ve gerekli resmi
makamlara ulaştırmak, yaymak, istihbarat ile uğraşan bütün daire ve kurumlar
arasında koordinasyon sağlamak, psikolojik savunma icaplarını yapmak ve
istihbarata karşı koymak.

5-
YASAL OLARAK KİME BAĞLIDIR?

Bir müsteşar tarafından yönetilir ve bu müsteşar sadece
Başbakan’a karşı sorumludur. Şu anki müsteşarın ismi, Hakan Fidan.

6-
YÖNETSEL YAPISI NASILDIR?

Müsteşara bağlı 7 başkanlık vardır. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği, Mali Hizmetler Birimi, Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Genel Koordinasyon Daire
Başkanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği, Stratejik Araştırmalar Birimi.
4 müsteşar yardımcısı; I. ve II. istihbarat, teknik istihbarat ve idari olarak
görevleri paylaşmıştır. I. İstihbarat Müsteşar Yardımcısı, Güvenlik İstihbaratı
Başkanlığı ve İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı’ndan; II. İstihbarat Müsteşar
Yardımcısı, Stratejik İstihbarat Başkanlığı ve Açık Kaynaklar Daire
Başkanlığı’ndan; Teknik İstihbarat Müsteşar Yardımcısı da Elektronik-Teknik
İstihbarat Başkanlığı ve MİT Bilgi Sistemleri Başkanlığı’ndan sorumludur. İdari
Müsteşar Yardımcısı’nın da sorumluluğu adı üstünde idaridir.

7-
TÜRKİYE’DE İÇ VE DIŞ İSTİHBARAT NEDEN TEK ELDEN YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

Türkiye’de tüm istihbaratın tek elden yürütüldüğü doğru bir
algılama değil. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı iç
istihbarattan sorumlu ve bu faaliyetleri yürüten kurumlar. MİT de iç
istihbaatla ilgilenmekle birlikte ağırlıklı olarak alanı dış istihbarat. Ancak
iç ve dış istihbarat arasındaki çizgi nereden geçmektedir? Yabancı bir servis,
angaje ettiği kişi ve irtibat kurduğu kurumlar aracılığıyla Türkiye içinde
faaliyet gösterdiğinde, bu faaliyet iç istihbarat kapsamında mı
değerlendirilecektir? Bu geçişkenliğin sınırları ve kapsamının belirlenerek
ayrılmasındaki güçlükler dikkate alındığında, kesin bir ayırım yapmak pratikte
çok mümkün olmayabilir.

8-
ÇALIŞANLARINI HER ZAMAN DUYURULARLA MI SEÇER?

Büroda çalışan kişiler devlet memurudur ve yönetimin takdirine
göre duyurularla seçilebilir ya da MİT uygun gördüğü kişilere teklif eder.
İstihbarat faaliyetlerinde bulunan ajanlar farklı bir statüdedir. Bunlar haber toplanacak
alanlarda çalışanlar içinden ya da oraya katılması amacıyla seçilir ve bunlar
memur olmayabilir.

9-
BU SON İŞ DUYURUSUNDA SADECE ERKEK ADAYLAR BAŞVURSUN DENİLMEKTEYDİ. MİT’İN
KADIN ÇALIŞANI YOK MUDUR?

Teşkilat diğer devlet kuruluşlarından farklı değildir ve kadın
memur sayısı diğer kurumlardaki kadardır.

10-
AJAN OLMAK İÇİN BİLGİ, BİRİKİM VE FİZİKİ ÖZELLİKLER AÇISINDAN OLMAZSA OLMAZLAR
NELERDİR?

Ajan, itici ve soğuk savaş retoriğini anımsatıyor. Yakası kalkık
pardösülü, siyah gözlüklü bir imajı çağrıştırıyor. Bu imajı filmlere bırakırsak
günümüz istihbarat çalışmaları akıl, bilgi ve teknolojiye dayalı. Kaldı ki
istihbarat servislerinde görevli elemanları bir prototip olarak nitelemek de
doğru değil. Analiz birimlerinde çalışan bir elemanla operasyonel birimlerde
çalışanların aynı özelliklere sahip olmaları beklenmemeli. İhtisas birimlerine
göre değişkenlik gösterenler dışında temel özelliklerden söz etmek gerekirse
bir istihbarat elemanı analitik düşünce yapısına sahip, tarih, felsefe,
psikoloji, iletişim, sosyoloji, antropoloji gibi konularında derinliğine
bilgili, öngörü ve uzgörü üretebilme yeteneği olan bir kişilik olmalıdır.

11-
MİT VATANDAŞA MAİL GÖNDERİR Mİ?

Hayır; @mit.gov.tr uzantılı bir mail adresi yoktur.

12-
BİR MİT ÇALIŞANI AİLESİNE VEYA YAKIN ÇEVRESİNE ÇALIŞTIĞI YERİ SÖYLER Mİ?

Söyler ve bunun gizlenmesi için bir sebep yoktur. Gizlilik haber
toplayan elemanlar için söz konusudur ve onların olabildiğince kendilerini
gizlemesi istenir. Eşine durumu söyleyip söylememesi kendi takdiridir.

13-
KADROLU YA DA KISA SÜRELİ BİR KEZ MİT İÇİN ÇALIŞAN ÖMÜR BOYU BİR SORUMLULUK
SAHİBİ OLUR MU?

MİT’in faaliyetleri gizli olduğu için bu gizliliğe riayet
edilmesi gerekir. Yani yapılan operasyonlar hakkındaki bilgiler başkalarıyla
paylaşılmaz.

14-
MİT’TEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Her kurumdan olduğu gibi MİT’ten de emekli olunur ve bu konudaki
emekli olunamaz yargısı yanlıştır.

15-
BU KURUMDAN EMEKLİ OLAN BİRİ ANILARINI KİTAP OLARAK YAYINLAYABİLİR Mİ?

MİT’in yaptığı işleri açıklamamak kaydıyla anılar yazılabilir.
Mesela benim kimliğimi devlet ifşa etmiştir ve bu konuda birçok kişi yorum
yapmıştır. Bunlara açıklık getirmek benim doğal hakkımdır yoksa başkalarının
uydurduğu hikayeyi gelecek nesillere miras olarak bırakmak zorunda kalırım.

16-
RESMİ VE BİRE BİR KURUMA BAĞLI ÇALIŞAN MİT MENSUPLARININ DIŞINDA MİT’E İSTİHBARAT
TOPLAYAN VE NORMAL HAYATINI SÜRDÜREN KİŞİLER VAR MIDIR?

Var diyebilmek için bilgi sahibi olmak gerekir. Ancak olmalı ya
da herhalde vardır… Çünkü tüm servisler kadrolu mensupları dışında angaje
ettikleri elemanlar kullanırlar. Bu gibi kişilerden konumları ve irtibatları
açısından sürekli olarak yararlanıldığı gibi belli konu ve dönemlerde geçici
olarak da istifade edilebilir.

17-
TÜM MİT ÇALIŞANLARI BÜYÜK BİR GİZEMLE İŞLERİNİ SÖYLEMEZ Mİ?

Gizli bilgiler her kurumda açıklanamaz ve bu durum sadece MİT’e
mahsus değildir. Dışişleri’nde, Silahlı Kuvvetler’de de gizli bilgiler
açıklanamaz. MİT’in tüm faaliyetleri gizli olduğu için gizlilik daha yaygındır.

18-
FİLMLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR MU?

İleri teknoloji konuya bağlı olarak değişir. Bu durum ülkenin
genel olarak teknolojiye yakılığıyla belirlenir.

19-
HALA SİMİTÇİ MİT’ÇİLER VAR MI?

Haber alma elemanları ortama uyar ama bir simitçinin toplayacağı
istihbarata gerek duyulacağını sanmıyorum.

20-
FACEBOOK’TAN MAVİ MARMARA BASKININA KATILAN İSRAİL KOMANDOLARININ RESİMLERİNİN
TOPLANMASI GERÇEKÇİ MİDİR? O GEMİDE BULUNAN BİR İSTİHBARATÇI VAR MIDIR? OLMASI
GEREKİR Mİ?

İsrail komandoların fotoğraflarını açık kaynaklardan elde etmek
mümkündür. Söz konusu gemide istihbaratçı olması da muhtemeldir. Mavi
Marmara’da çeşitli ülke vatandaşlarının bulunduğunu düşünürsek, gemide MOSSAD
ajanı veya İsrail’e bilgi akışı sağlayan da, diğer yabancı istihbarat
elemanları da olabilir.

21-
BAŞARILARINDAN DEĞİL BAŞARISIZLIKLARINDAN HABERDAR OLMAMIZ ÇALIŞANLARININ
MOTİVASYONUNU ETKİLER Mİ?

Başarı ya da başarısızlığın insanlar üzerindeki etkisi her
alanda aynıdır.

22-
ÇİFT TARAFLI AJAN NEDİR?

İki ayrı istihbarat servisi tarafından birbirlerinden habersiz
angaje edilen ya da bir servisin mensubuyken bir başka servise bilgi aktaran
kişilere denir. ‘Triple agent’ denilen ve kamuoyunda çok bilinmeyen bir tür
daha var. İki taraflı çalışırken, konumunu değiştirip örneğin ülkesinin
servisine bilgi ve belge aktarıp karşı tarafı aldatan ya da kullanan kişilerden
söz edebiliriz. Kaldı ki servisler karşı servislere önce zararsız sonrasında
yanlış bilgiler aktararak yönlendirmek amacıyla da çift taraflı ajan
kullanabilirler. Karmaşık bir oyun ve kurgudur bu konu.

23-
ÇİFT TARAFLI AJAN ORTAYA ÇIKARSA NASIL BİR PROSEDÜR İZLENİR?

Çift taraflı ajan asıl çalıştığı yer için bir suçlu sayılır ve
gereken yapılır.

24-
MİT, YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİYLE NASIL ÇALIŞIR?

İstihbarat servisleri zaman zaman bilgi alışverişinde bulunur.
Bazı müşterek operasyonlar da yapılır. Bu, ülkeler arasında imzalanan
anlaşmalar çerçevesinde olduğu gibi birimler arasında gizlice de yapılır. Hatta
iki ajan arasında dahi olabilir.

25-
ÜLKEMİZ YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN KOL GEZDİĞİ BİR COĞRAFYA OLARAK
TANIMLANIR. BU DOĞRU MUDUR?

Türkiye bulunduğu coğrafya nedeniyle gelişmiş ülkelerin daima
ilgi odağı olmuştur. Türkiye’nin güçlenmesi bazı dost görünen ülkeleri
ürkütmektedir. Bu nedenle geçmişte sol orijinli örgütleri destekleyen Batılı
istihbarat örgütleri son yıllarda PKK’yı destekleyerek Türkiye’nin gelişmesini
engellemeye, ülkemizi toplumsal ve fiziki açıdan bölmeye çalışmaktadır. Bu
nedenle ülkemizde yabancı ajanlar tabiri caizse cirit atmaktadır. Son günlerde
Rus gizli servisi FSB’nin Zeytinburnu’nda gerçekleştirdiği operasyonu unutmamak
lazım. Bu konuda istihbarata karşı koymanın önemini bir kez daha hatırlamak
gerek. Her operasyon mutlaka silahlı eylem değildir. Ülkemizdeki casus
savaşları, istihbarat servisleri arasında da olmaktadır. Örneğin, İngiliz
ajanları (MI6) İsrail diplomatlarını neden takip eder?

26-
TÜRK İSTİHBARATI DA BAŞKA ÜLKELERDE ETKİN MİDİR?

Her ülkenin istihbaratı kendi dış politikasının yapılanmasıyla
direkt ilişkilidir. Bunun en öncelikli faktörü, muhtemel topyekun savaşa girme
ihtimali olan ülkelerin askeri ve ekonomik durumlarıyla ilgilidir. Ancak
gelişmiş ülkeler artık savaşları istihbarat üzerinden yürütmekte, toplanan
bilgilerle ve hedef seçilen ülkenin ekonomik can damarını vurmak amacıyla
iktisadi operasyonlar yapmaktadır. Günümüzde bilgi ‘çalmanın’ ne denli basite
indirgendiğini biliyoruz. Bunlar bir yana, Türkiye, dolayısıyla MİT, iç tehdit
unsurların yanı sıra ilgi alanına giren tüm ülkelerle ilgili çalışma
yapmaktadır. Bence Avrupa ülkeleriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibidir.

27-
TEMSİLCİLİKLERİ VAR MI, VARSA HANGİ ŞEHİRLERDEDİR?

Ana karargahı Ankara’da bulunan MİT’in Türkiye’nin birçok
yerinde hizmet merkezleri vardır.

28-
YASALARI NE KADAR ZORLAYABİLİRLER?

Ne kadar değil hiç zorlayamaz. Örneğin MİT elemanlarının bir
kişiyi gözaltına alma yetkisi yoktur. Her türlü bilgiyi toplar, belgeler,
kişinin yakalanması gerekiyorsa o noktada polisi devreye sokar. İstihbarat
servisleri için kişiler hedef değildir. O kişinin içinde bulunduğu sistem ve ağ
hedeftir. Ağın nasıl çalıştığının, ne kadar zarar verdiğinin tespiti, bu
zararın nasıl giderileceğidir önemli olan. Servisler bazen her şeyden haberdar
olmalarına, kişileri yıllarca izlemelerine karşın ağın tamamını çözebilmek ve
çökertebilmek için harekete geçmezler. Polisten farkı budur. Polis için önemli olan
suçludur. Servisler için faaliyetin kendisi önemlidir. Bir akıl oyunudur bu, ya
da satranç. Bu oyunda James Bond veya Nikitalara ihtiyaç yoktur.

29-
YASA DIŞI ÖRGÜT VE MAFYA ÖRGÜTLENMELERİNİ KENDİ İŞİ İÇİN KULLANDIĞI İDDİA
EDİLİR? BU SİSTEM NASIL İŞLER?

MİT için diyemem ama nihai hedefe ulaşmak için bazı illegal
faaliyetlere göz yumulması istihbarat açısından çok doğaldır.

30- MİT’İN
YASADIŞI ÖRGÜT VE MAFYA ÖRGÜTLENMELERİ İÇİNE SIZMASI, İSTİHBARAT TOPLAMASI ÇOK
SIK KULLANILAN BİR YÖNTEM MİDİR?

Dünyada her istihbarat örgütü bazı illegal örgütlerin içine
sızarak çökertme yöntemi uygulayabilir. Bunun birçok örnekleri vardır.
Geçtiğimiz yıllarda sol bir örgüte sızan MİT elemanları ABD konsolosluğu
roketlenmek üzereyken suçüstü yakalanmışlardı. Teknoloji kullanılarak benzer
operasyonlar da yapılmıştır.

31-
YERLİ NİKİTALARIMIZ VAR MI?

Günümüzün istihbaratçısı attığını vuran, on kişiyi yere seren
tipler değil artık. Akıl ve bilgiyle davranan, analiz ve sentez yetenekleri son
derece gelişmiş, alanlarında ihtisaslaşmış kişilerden oluşuyor istihbarat
elemanları.

32-
ÜCRET POLİTİKASI NASILDIR?

İki tür çalışma usulü vardır; kadrolu ve sözleşmeli. ‘İstihbarat
uzman yardımcısı’ veya ‘uzman yardımcısı’ sıfatlarıyla işe başlanır. 4 yıllık
üniversite mezunu bir devlet memuru herhangi bir kurumda 9. derece 1. kademeden
başlanırken MİT’te aynı kişi 8. derece 1. kademeden başlar. Elemanların büyük
çoğunluğu kadro karşılığı sözleşmeli memur sınıfındadır bu durumda normal memur
maaşının üzerinde maaş alabilirler. Ayrıca yılda 4 ikramiye ve teşvik adı
altında yılda iki maaş ek ikramiye verilir. Görevin özelliği nedeniyle bu
maaşlara ek tazminatlar da ilave edilmektedir.

33-
MİT’Çİ GAZETECİ NEDİR? NEDEN BAZI KİŞİLER İÇİN BU SIFAT KULLANILIR?

MİT’çi gazeteci kavramı çok saçma bir deyimdir. Bir gazetecinin
istihbaratçı haber kaynağı veya dostu olamaz mı? Bu terim oturdukları
yerden ahkam kesen, özellikle polis muhabirlerini çekemeyen, kendilerini
entelektüel Marksist olarak gören meslektaşlarımız tarafından üretilmiştir.

34-
ÜNLÜ OYUNCU, ŞARKICI GİBİ KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI MİT’ÇİLER VAR MIDIR?

Her meslek grubundan olabileceği gibi sanat camiasından da
istihbaratçı veya yardımcı istihbaratçı veya haber kaynağı elemanı
olabilir.

35-
MİT’İN İÇİNDE OLDUĞU GÖRÜŞMELERİN DİNLENMESİ NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

MİT’in içindeki görüşmeler de dinlenebilir. Bu tamamen teknik
bir konudur. İstenilen herkes takip edilebilir, dinlenebilir. Bundan teknolojik
olarak kurtuluş yoktur. Birçok hassas kurum gibi MİT de mutlaka dinlenmeye
karşı gerekli önlemi almıştır. Türkiye bu teknik altyapıya sahiptir.

36-
HİYERARŞİK YAPISI NASILDIR? DAHA ÇOK ASKERİ BİR DÜZEN Mİ YOKSA SİVİL BİR DÜZEN
Mİ İŞLER?

Her kurumun hiyerarşisi görevinin gereklerine göre belirlenir ve
önemli bir özelliği yoktur.

37-
MAAŞLARINI NASIL ALIRLAR?

Maaşlarını diğer devlet memurları gibi alırlar. Herhangi bir
görevi ifa edenlerin masrafları karşılanır bu diğer kurumlarda da böyledir.

38-
HARCIRAHLARI VAR MIDIR?

Her memur nasıl harcırah alıyorsa onlar da öyle alır.

39-
UÇAK, GEMİ, TANK KULLANMAK YA DA BOMBA YAPMAK GİBİ MEZİYETLERİ OLAN SÜPER
AJANLAR VAR MI?

Memurların özel bir meziyete sahip olması gerekmez. Onlardan
beklenen olayları doğru değerlendirmektir.

40-
DEŞİFRE OLAN MİT’ÇİLER NE OLUR?

Deşifre olan ajan göreve devam edemez. Memur için herhangi bir
sorun yoktur.

41-
SORGULAMA TEKNİKLER FARKLI MIDIR?

MİT’in sorgulama görevi sınırlıdır ve soru sorulup cevap
beklenir.

42-
MİT BAŞKANLARI KİMLERDEN SEÇİLİR, KİM SEÇER?

MİT Müsteşarları yasaya göre MGK’nın olumlu görüşü ve Bakanlar
Kurulu kararıyla atanır. Servis içinden olabileceği gibi örneklerine rastlandığı
üzere gerekli koşullara sahip olunması halinde servis dışından da olabilir.

43-
SIRADAN VATANDAŞTAN İHBARLAR GELİR Mİ? NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sivillerden ihbar gelebilir ve bunlar değerlendirilir.

44-
MİT AJANLARI YURTDIŞINDA AKTİF Mİ?

Büyük güçlerin istihbarat örgütleri diğer ülkelerde operasyonlar
yapar ve siyasi hayatı etkilerler. Biz savunma konumundayız.

45-
AJANLAR BİRBİRLERİNİ TANIRLAR MI?

Ajanlar birbirini tanımaz hatta bir ajanı ilişkili memurdan
başkası tanımaz.

46-
MİT, EN İYİ İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADADIR?

İstihbarat örgütlerinin sıralaması ellerindeki teknik altyapı ve
bütçesiyle ölçülür. CIA bu konuda dünya lideridir. İnsan unsurunu hiçbir zaman
göz ardı edemeyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı da dünyanın en önemli servislerinden
biridir.

47-
YABANCILARLA EVLENEBİLİRLER Mİ?

Hayır.

48-
İHBARDA BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN ÖZEL İHBAR HATTI VAR MI?

Halka açık özel bir hat yok. Ancak mit.gov.tr internet adresinde
bulunan ‘Nasıl Yardım Edebilirsin’ bölümünde bulunan mesaj formu bu amaçla
kullanılabiliyor.

49-
SİLAH TAŞIRLAR MI?

Evet, yasayla verilmiş bu hakka sahiptirler.

50-
MÜSTEŞAR BASINA KONUŞABİLİR Mİ?

Başbakan’ın onayı olmadan, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin dışında kimseye ve basına bilgi
vermez.

KAYNAK : ANONİM