Arslan BULUT
: MİT’in yeni yapısı ve şehir güvenliği !!!


E-POSTA : arslanbulut@yenicaggazetesi.com.tr
13 Ocak 2020


Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın “KALE” adı verilen yeni binasının açılışında Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak önemli bilgiler verdi.


Erdoğan, “Özellikle Suriye
krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın
sınır ötesi harekâtlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor.
Şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.”

dedikten sonra “Devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak
durumundayız.  Bunun için Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nu
oluşturduk. MİT’in ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon
kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz.”
dedi.


***


Erdoğan, bu konuşmasından önce de “Artık
şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki
düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.
Öyleyse bu yeni duruma karşı yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, yeni yöntemler
geliştirmemiz gerekiyor. Her alanda olduğu gibi şehirlerimizin güvenliği
konusunda da dünyadaki tüm örnekleri inceleyecek, ama sonuçta kendi göbeğimizi
kendimiz keseceğiz.”
diye başka bir hazırlıktan söz etmişti.


Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi, eyalet
modeli istemesiyle bilinen Adnan Tanrıverdi’nin bu görevlerinden istifa
etmesini, Erdoğan’ın ülkenin ve şehirlerin iç ve dış güvenliği ile ilgili yeni
bir yapılanmaya gidildiğine dair açıklamaları ile birlikte değerlendirmek
gerekiyor.


“Mehdi gelecek” inancıyla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Tanrıverdi,
“Nihayetinde Cumhurbaşkanının elini rahatlatmak üzere ‘Bu görevlerden
affımızı istiyoruz.’ dedim. Sonra istişare ettik. ‘Evet’ dedi, ‘Bu hücumlar
artarak devam ediyor, sizi rahatsız edecekler’ dedi. Onun üzerine benim
teklifimi onayladı.”
dedi.


Bu açıklamaya göre aralarında bir görüş
ayrılığı söz konusu değil…


Bilindiği Tanrıverdi’nin kurduğu SADAT
kendi İnternet sayfasından misyonunu ve vizyonunu şöyle açıklamıştı:


“SADAT A.Ş.’nin misyonu,
uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin
organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç
güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam
Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve
İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri
arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır.


SADAT A.Ş.’nin vizyonu, hizmet verdiği
ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak,
bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için en
etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç
Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamaktır.”


***


Şimdi bu misyon ve vizyonla hareket eden
kuruluşun başkanının, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığından istifa etmesiyle Tayyip
Erdoğan’ın “MİT’in ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı
operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz”
demesinin birbirini
takip eden günlere denk gelmesi tesadüf olmasa gerek.


Yurt dışı operasyonlar MİT’e bırakılırken,
şehirlerin iç ve dış güvenliğinin polis, jandarma ve sahil güvenlik dışındaki
yeni kuvvetlere verilmesinin plânlandığı anlaşılıyor.


Artık Amerikan modeli mi, Rusya’nın eski
modeli mi, “Putin modeli” mi, Almanya’nın “Gestapo
modeli”
mi yoksa İran’ın “devrim muhafızları modeli”
mi olacak, o konuda açıklama yok ama 15 Temmuz sırasında, “Halk Özel
Harekât”
diye silahlı bir grubun ortaya çıktığını biliyoruz. 15
Temmuz’da “kaybedilen” 100 bin silâhtan da haber yoktur!


***


MİT’in yurt dışı operasyon yeteneklerinin
geliştirilmesine kimse itiraz etmez ama bu işler, İhvancılık ekseninde
sürdürülmezse… İç güvenlikle ilgili hazırlıklar ise tek kelimeyle vahimdir.


Kaynak Yeniçağ: ​​​​​​​MİT’in yeni yapısı ve şehir güvenliği! – Arslan BULUT