• MİSYONERLİK DOSYASI : Arabistan Protestan Misyonunun Gelişiminde Kadın Misyonerlerin Rolü
  • Yayın Tarihi : 4 Ocak 2018 Perşembe
  • Kategori : MİSYONERLİK FAALİYETLERİ


Bu çalışmamızda Arabistan yarımadasında Amerikan Protestan misyonerlik faaliyetlerinde kadın misyonerin konumunu incelemeye çalıştık. Arabistan misyonuna katılan kadın misyonerlerin sahip olduğu özelliklere göre üç bölüme ayırdığımız konunun ilk bölümünde misyona katılan misyoner eşlerinin misyonun bölgede yer edinmesi ve yerel kadınlar arasındaki faaliyetlerine değindik. İkinci bölümde ise bekâr bayan misyonerlerin misyona katılımını irdeleyerek Arabistan misyonunun sağlık alanına yoğunlaşmasını ve yerel kız çocuklarının eğitimine verdikleri önemi tartıştık. Araştırmamızın üçüncü bölümünde ise Profesyonel bayan misyonerlerin misyon tarafından nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda istihdam edildiğini vurgulayarak Petrol zenginliği ile gelişen bölgenin misyonun yapısına ve faaliyetlerine nasıl yansıdığının üzerinde durduk. Son olarak çalışmamızın sonuç bölümünde, Arabistan misyonunun Protestanlığa adam kazandırma mücadelesinde neden başarısız olduğunu fakat Arap kadının sosyal, kültürel ve toplum içindeki statüsünün artmasında ve şekillenmesinde nasıl başarılı olduklarına değindik. 

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.