• MİLLİ SANAYİ DOSYASI /// Bülent ESİNOĞLU : Üretken olmayan tüketim
  • Yayın Tarihi : 13 Ağustos 2019 Salı
  • Kategori : MİLLİ TARIM & MİLLİ HAYVANCILIK & MİLLİ SANAYİ

Bülent ESİNOĞLU : Üretken olmayan tüketim 

Neresinden bakarsanız bakın, üretim sihirli bir sözcüktür. Tüketmek ise üretim kadar sıcak bir sözcük değildir. Üretmek, insanlık için üretmek, kutsal bir sözcükmüş gibi bir sihir-e sahiptir. 

Üretmek, üreten insana bir karakter verir. Bir rahatlama duygusu verir. Üretmek insanı yüceltir. Kişi veya bir toplumu müstesna bir yere koyar. Üreten toplumlar ve insanlar üretmeyen toplumlara nazaran daha namuslu ve gerçeklerden yanadır.

Üretken olmayan tüketim var mıdır? Evet vardır. 

İçinde yaşadığımız, kapitalizm soysuzlaşarak başka bir şekle bürünmüştür. Siz kendi anlayışınıza göre bu duruma, kapitalizm değişim uğradı da diyebilirsiniz.

Kapitalizm finansallaşma ile birlikte, “finans” ve “ekonominin diğer alanları” diye bir ayırıma uğradı. 

Küreselleşmenin getirdiği kuralsızlaştırma, en çok finansal sermeyenin önünü açmıştı. Onu üretken olmayan yatırımlara ve spekülasyonlara yönlendirdi. Kuralsızlaştırmanın ilk zarar verdiği yer çalışanlar olsa da sermayeye de darbeler vurdu.

Her türlü varlığın, metalaştırılarak, finansallaştırılması üretken olmayan tüketim alanları yaratması sonucunda, sermayenin üretken olmayan spekülatif alanlara yönelmesine sebep olmuştur. 

Üretken olmayan tüketim tekelci kapitalizmin ayırt edici özelliğidir.

Tüketime dayalı ulus büyüme modelleri yüksek faiz oranlarıyla, borçlanarak gerçekleştiğinden, üretken alanlar yaratmazlar. Bunun için ulaşıma dönük olmayan inşaat yatırımları üretken yatırımlar değildir. 

Ama yaşadığımız finansallaşma süreci üretken alanlara yatırım yapma olanağı vermediğinden, finansal sermaye spekülatif alanlara yönlenmektedir.

Yani yeniden sıcak para akışı sağlansa bile, gelecek olan paralara gene spekülatif alanlara yönlenecek, gene insanımıza yar olmayacaktır. Fakirliği daha da artıracaktır. 

Artıracaktır, çünkü sanayi üretiminden elde edilen karlar sanayiyi yani üretimi ayakta tutmaya yetmemektedir.

Finansallaşmış kapitalizmin, insanlığa bir yararının olmadığı anlaşılmaya başlamış ve dünya başka bir gemiye doğru yol almaya yönelmiştir. 

Tüm devletler, finansallaşmanın temel aracının dolar olduğunu ve tüm manipülasyonların dolar üzerinde yürüdüğünün bilincine varmıştır. Üretken olmayan yatırımların sebep olduğu spekülasyonları ortadan kaldırmak için dolardan kaçış hızlanmıştır.

Yeni dünyanın parasının dolar olmayacağı şimdiden bellidir. 

Dolar varsa spekülasyon vardır, düşüncesi tüm dünyayı sardığında dolardan da kurtuluş sağlanmış olacaktır.

3 Ağustos 1019,

bulentesinoglu@gmail.com