MİLLİ TARIM & MİLLİ HAYVANCILIK & MİLLİ SANAYİ


Ankara’da kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin
1923 yılında Lozan Antlaşması’nı imzalamasıyla birlikte Anadolu’da yeni bir
Türk Devleti’nin kurulduğu dünya tarafından da resmen kabul edilmiş oldu. Ancak
Lozan Antlaşması bedeli ağır olan savaş süreçlerinin bir sonucuydu. Ülkenin
yetişmiş insan gücü savaşlarda yok olmuş, Türkiye kalkınmak için yetişmiş insan
gücüne ve her çeşit uzmana muhtaç hale gelmişti. I. Dünya Savaşı’nın galip
devletlerinden İngiltere ve yanı sıra Fransa; Türkiye’yi, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında dış politikada yalnızlaştırmaya çalıştı. Yalnızlık konusunda Türkiye
ile benzer bir kaderi paylaşan bir diğer ülke de Weimar Cumhuriyeti
Almanya’sıydı. Almanya ve Türkiye bu süreçte dış politikada birbiriyle iş
birliği yapan iki ülke oldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de savaşların
meydana getirdiği yetişmiş insan gücü eksikliğini büyük ölçüde Almanlar
karşıladı. Alman uzmanlar ve bilim insanları bu dönemde Türkiye’de
mühendislikten, sanayiye, tarımdan, hayvancılığa, vb. pek çok alanda
danışmanlık sunarak ülkenin gelişimine katkı sundular. Almanların etkilerinin
görüldüğü alanların başında tarım geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında,
Türkiye’nin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Buna karşın tarım
sektörünün ciddi sorunları vardı. Bu sorunların çözülmesi; Türkiye’de tarımın
gelişimi açısından son derece gerekliydi. Bu aşama Türkiye tarım sektörünün
sorunlarını çözebilmek için yurt dışından getirdiği uzmanlara çeşitli raporlar
hazırlattı. Alman ziraat uzmanları ve bilim insanları Türkiye’de tarımın
sorunlarının belirlenmesinde ve atılacak adımlarla ilgili önemli katkılar
sundular. Bunun yanı sıra Türkiye’de açılan ziraat okullarında görevlendirilen
Almanlar, yeni kadroların yetişmesine akademik olarak destek de oldular.
Böylece Atatürk Döneminde Türkiye’de tarım alanında önemli gelişmeler kaydedildi.
Bu makalede Almanların Türkiye’de tarımın gelişimine olan etkileri üzerinde
durulacaktır. 


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.