GÜVENLİK


Türk
Deniz Kuvvetleri’nin Gemi İnşa Projeleri


Ömer Çay*


Türk
Deniz Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin savunması açısından önemi yadsınamaz bir
gerçektir. Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının korunması,
Ege’deki haklarımızın korunması için ve son zamanlarda giderek önemi artan
deniz yollarımızın güvenliği, terörizm ve kaçakçılıkla mücadele gibi savaş dışı
operasyonların gerçekleştirilmesinde Türk Deniz Kuvvetleri primer bir role
sahiptir. 1974 yılında kopmakta olan Kıbrıs’ı bize kazandırmadaki rolü
yadsınamaz olan donanmamız 21.yüz yıldaki tehditlere cevap vermek için hızlı
bir modernizasyon programı yürütmektedir. Bu çerçevede inşa edilmesi
plananlanan ya da inşa edilmekte olan gemilerin listesi şöyledir:


Harp Gemisi ve Denizaltı Projeleri:

-Yeni Tip Denizaltı Üretimi: Type-214T

-MILGEM Projesi

-TF-2000 projesi

-Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi

-G sınıfı ve Yavuz Sınıfı Firkateyn Modernizasyon Projeleri


Destek Gemisi Projeleri:

-Denizaltı Kurtarma/Yedekleme Gemisi Projesi (MOSHIP/RATSHIP)

-Denizden İkmal ve Muharebe Destek Gemisi Projesi

-Mayın Avlama Gemisi Projesi

-Mayın Tarama Gemisi Projesi

-Kıyı/Liman Römorkörü Projesi

-Yelkenli Okul Gemisi Projesi


Amfibik Gemi Projeleri:

-Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi

-Amfibi Çıkarma Gemisi (LST) Projesi

-Tank Çıkarma Gemisi (LCT) Projesi

-Hava Yastaklı Çıkarma Aracı Projesi


Bot Projeleri:

-25t Sahil Güvenlik Botu Tedarik Projesi

-Yeni Tip Karakol Botu Tedarik Projesi

-Süratli Müdahele Devriye Botu Projesi

-Su Altı Taaruz Timleri İçin İntikal Botu Projesi

-Acil Müdahele ve Dalış Eğitim Botu Tedarik Projesi


Yukarda
görüldüğü gibi irili ufaklı pek çok proje devam etmekte yahut planlanmıştır.
Yukardaki gemi projelerinin hemen tamamının Türkiye de gerçekleştirilmesi
oldukça sevindiricidir. Türkiye de muharip gemi inşa edebilecek tersaneler
aşağıda sıralanmıştır:


-Askeri
Tersaneler: Gölcük, İstanbul ve İzmir tersaneleri

-Sivil Tersaneler: RMK Marine, DEARSAN, ADIK/FUTRANS, SEDEF, Yonca-Onuk, Ares
Yacht vs…


Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) savaş gemilerinin üretiminde sivil tersanelerin
kullanımını desteklemektedir. Bu çerçevede:


Sahil
Güvenlik SAR gemisi: RMK Marine tarafından

Yeni Nesil Karakol Botu: DEARSAN tarafından

LST ve LCT çıkarma gemileri: ADIK tarafından

SAT botu ve Sahil Güvenlik Botları: Yonca-Onuk tarafından
gerçekleştirilmektedir.


Türkiye’nin
tamamen milli bir dizayna sahip savaş gemisi olması açısından MILGEM projesi kritik
bir öneme sahiptir. Dizaynı ve proje yönetimi Deniz Kuvvetleri güdümünde Milgem
Proje Ofisi tarafından gerçekleştirilen ilk milli savaş gemimizin İlki 2008
Eylülünde suya indirilmiş, bu yıl içerisinde ise deniz testlerine başlaması
beklenmektedir. Sadece geminin milli tasarım olması değil, savaş yönetim
sisteminin (SYS), bazı silah sistem sistemlerinin, elektronik harp
sistemlerinin gibi bazı kritik teknolojilerin milli olması dikkat çekicidir.
Milgem projesinde ilk 2 geminin askeri tersanelerde, geri kalan 6 geminin ise
sivil tersanelerde yapılacak olması savunma sanayisi açısından pozitif bir
gelişmedir.


SSM
ayrıca geleceğe yönelik projeksiyonunda askeri tersanelerin inşaa işlerinden
yavaş yavaş çekilerek askeri gemi inşa projelerinin tamamının seçilecek 3-4
sivil tersane tarafından yapılmasını öngörmektedir. Bu çerçevede SSM’nin
portföyünde bu kadar çok gemi inşa projesi varken yapılacak seçimlerin, 3-4
farklı tersane içerisinde sınırlı kalması mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Gemi
inşa projelerinin çok sayıda farklı tersaneler tarafından yapılması yetişmiş
insan gücünün faydalı kullanılmamasına, firmaların askeri projeler için daha az
alt-yapı ve ARGE ayırmasına sebep olacaktır. Karar vericilerin önümüzdeki bir
kaç yıl içerisinde alacağı kararlar askeri gemiler üretebilecek sivil alt
yapının kaderini de belirleyecektir.


Gemi
inşası yapacak tersanelerin tasarım kabiliyetlerini kazanması bir bakıma
alacağı siparişlerle doğru orantılı olacaktır. Eğer özel sektörden faydalı
ürünlerin çıkmasını istiyorsak, bugünkü mevcut üretim portföyünün iyi
dağıtılması iyi bir başlangıç olabilir.


*Ömer Çay, Ekopolitik araştırmacısı olup uluslar arası ilişkiler
alanında çalışmalarını sürdürmektedir.