TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ & MİLLİ GÜVENLİK & MİLLİ SAVUNMA


Tank palet
fabrikasında bir çalışanın whatsapp gruplarına yolladığı bir mesaj
20 Aralık 2018 Tarihli
ve 30631 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 481 sayılı Özelleştirme İdaresi ile
ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile; Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 1’nci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü işyerinin tüm mal ve hizmet
üretim birimleri (fabrika) “milli savunma sanayiinde ülke kaynaklarının etkin
ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin
arttırılması ve yeni iş/üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel
sektör tarafından yapılacağı” gerekçe gösterilerek özelleştirme kapsam ve
programına alındığı ilan edilmiştir.
1’nci Ana Bakım Merkezi
Müdürlüğü Fabrikasının 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle zırhlı
araçları (Fırtına obüs) sıfırdan üretmesi, tank modernizasyonunda tecrübe,
bilgi ve deneyime sahip yetişmiş işgücü, son 10 yılda 3 defa özel sektörü bile
gıpta ettirecek şekilde MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ’nin en verimli işyeri olarak
tescil ettiği, Dünya’daki ilk beş arasındaki bir işyeridir. Bu fabrikanın bu
gün yeniden kurulması sadece 20 milyar dolarlık bir yatırımı gerektirmekte,
bilgi ve tecrübe oluşumu ise en az 10 yılı bulmaktadır. Fabrikada gururumuz
FIRTINA ÖBÜS seri üretimi, gündüz ve gece görüş dürbünleri üretimi, dünyanın en
uzun süre dayanıklı tank ve tırtıllı araç paleti üretimi sıfırdan %100 milli
olarak yapılmakta, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu
tamamen sökülerek yeniden yapılması şeklinde modernize edilmeye devam
edilmektedir. TSK’nın mevcut taleplerine bile 7/24 esasına göre çalıştırılarak
yetişmekte zorlanmaktadır. Fabrika, Sakarya ili Arifiye ilçesinde, E-5 ile
Otobanın tam ortasında Adapazarı şehir girişinde, 1 milyon 804 bin metrekarelik
her türlü yeni yatırıma müsait çok geniş bir arazi üzerinde kuruludur.  500 ile 700 milyon dolarlık bir yatırımla 6
ay içerisinde seri Altay tankı üretim kapasitesi Savunma Sanayi Başkanlığı
tarafından tespit edilmiş, bizzat Başkan ve MSB Bakan yardımcısı tarafından,
Altay tankının ana üretiminin bu fabrika tarafından MSB-ASFAT A.Ş kanalıyla yapılacağı
deklere edilmiştir.  Fabrika, ülkemiz
savunma sanayii açısından vazgeçilemez kritik önemde ve tekrar yerine konulması
mümkün olmayan STRATEJİK ÖNEMDEKİ bir tesistir.
10 yıldır sadece
prototipi için ALTAY tankına 1 milyar doların üzerinde ülkemizin kaynakları
harcanırken, ülkemizde ALTAY tankını az bir yatırımla, 100 kadar yeni işçi
alımı yapılarak 6 ayda seri üretimi yapabilecek devletin elindeki tank üretme
kapasitesi ve tecrübesi olan tek fabrikamız, hiçbir tank ve obüs üretme
yeteneği ve kapasitesi olmayan, adrese teslim olarak alacağı kesin olan Ethem
Sancak ve Katar girişimine havale edilmesi kabul edilemez. Aklı başında her
firma veya holding bile kendi elindeki pırlanta değerindeki, ekonomiye
sağladığı katma değeri olan böyle bir fabrikayı kaptırmamak için uğraşacakken,
kendi silahlı kuvvetlerine ve stratejik işbirliği içerisinde olduğu dünyanın
diğer silahlı kuvvetlerine üretim ve satış yapmakta olan böyle bir fabrikanın
göz göre göre millilikten  çıkarılması
mantıkla izah edilemez. Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı ve tırtıllı
araçlarının, tanklarının, Fırtına Obüslerin kalbi elinden alınmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Anonim
Şirketi (ASFAT A.Ş.) adı altında zaten 2 yıl önce bu amaçla kurulmuş olup, bu
şirketin tüm askeri fabrikalarla, askeri tersanelerle, yurt içi ve yurt dışı
firmalarla, askeri fabrika ve tersanelerin imkanlarını kullanarak ortak üretim,
ortak kullanım ve çalışma yapması imkanı varken, Fabrikanın özelleştirilerek
tamamen devredilmesi milli değerin elden çıkarılması anlamına gelmektedir .


Fabrikada halen bir
albayın komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714
işçi çalışmaktadır. Fabrikanın hukuki vasfı TSK’ya hizmet üreten diğer tabur,
alay veya tugaylarla aynı durumdadır. Askeri tırtıllı araçların bakım, onarım
ve modernizasyonu yapan bu Fabrika Müdürlüğünün işletmesinin devri,
Anayasa’mızın Savunmanın devletin görevi olduğu, savaşa hazırlık yapması
gerektiği ilkesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş Ve
Teşkilat Kanununa ve en önemlisi 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nun
1.maddesinde sayılan “özelleştirme kapsamına alınabilecek kuruluşları
belirleyen” maddeye aykırıdır. Bu nedenle de, bu fabrikanın özelleştirme
kapsamına alınması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir birliğini özelleştirmekle
aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Bu derece hukuksal ve stratejik hata
yapılmasının, Sayın Cumhurbaşkanımızın Özelleştirme İdaresi Başkanı ve askeri
fabrikalardan sorumlu Milli Savunma Bakan Yardımcısının yanlış
bilgilendirilmesinden ve yönlendirilmesinden kaynaklandığını
değerlendirmekteyiz.
Ülkemizin, geri
dönülmez bir hata zincirinin başlangıcı olan böyle vehametin içine sokulduğunun
henüz farkına varılmadığını görmek bizleri derinden üzmektedir. Bu özelleştirme
kararından vazgeçilerek, fabrikanın mevcut haliyle Altay Tank  projesini alan firmayla, ASFAT A. Ş.
kanalıyla işbirliği ve sözleşme yapılarak, tank üretim sürecinde  kullanılmasının daha doğru olacağının dile
getirilmesi ve takip edilmesi, yüreği yaralı ve özverili yüzbinlerce savunma
işçisi ve memuru tarafından umutla beklenmektedir.