Tank – Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı Av.
Metin BAYYAR
ve Av. Sait KIRAN tarafından
Danıştay nezdinde açılmış ve kabul edilmiş bir dava bulunmaktadır. Bu
davaya müdahil olarak katılabilirseniz, Özelleştirmenin önüne geçme şansımız
vardır.
Davaya müdahil olabilmek için
ekte örnek bir dilekçe bulunmaktadır.
BURADAN indirebilirsiniz.
Bu dilekçeye kendi (İsim, TC No, GSM, Adres ve
İmzanız) ile başvurabilirsiniz.
Dilekçeyi
elden Danıştay’a teslim edebileceğiniz gibi, Aşağıdaki adrese de
gönderebilirsiniz.
 

Mustafa ACER


DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 149


ÇANKAYA / ANKARA