TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ & MİLLİ GÜVENLİK & MİLLİ SAVUNMA

“Gizli”
tank-palet kararnamesi ortaya çıktı


CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun kamuoyundan gizlendiğini söylediği Tank Palet Fabrikası’na
ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının detayları ortaya çıktı.
Fabrikanın, ASFAT AŞ üzerinden kiralanmasını içeren karar, 7 maddeden oluşuyor.


Sakarya’da özelleştirme kapsamına alınan
Tank ve Palet Fabrikası’nın ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasına
ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor.
Kararla ASFAT AŞ’ye devredilen fabrikanın üçüncü kişilere kiralanmasına yönelik
ayrıntılar yer alıyor.


Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine
göre, sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında
konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 1105 sayılı kararla Tank ve Palet
Fabrikası’nın “hülle” yoluyla ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına BMC’ye
devredildiğini söyledi. Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı kararları milleti
ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten
kaçırılamaz” dedi.


Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın, 20
Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı
kararı ile özelleştirme kapsamına alınmasından sonra gelen tepkilerin ardından
bu kez “Resmi Gazete’de yayımlanmayan” 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla
fabrikanın ASFAT AŞ’ye devredildiği ortaya çıkmıştı. Özelleştirme kapsamına
almasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, ikinci kararın
yayımlanmaması ise akılları karıştırmıştı. CHP ile AKP arasında da varlığı
konusunda tartışmalara neden olan 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7
maddeden oluşuyor. Söz konusu kararla Tank Palet Fabrikası ASFAT AŞ’ye
devrediliyor.


Kararda, ASFAT AŞ tarafından fabrikanın
kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü
kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK)
yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi
kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon
ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının ASFAT
AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte belirleyeceği hüküm altına
alınıyor.


İŞTE
KARARIN TAM METNİ


Harb-İş Sendikası yetkilileri tarafından
kendilerine gösterilen orijinal karar üzerinden el yazıyıla kayıt altına alınan
1105 sayılı kararın tam metni şöyle:


“1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;


Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli
Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili
Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı,
1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika
Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı
içerisindeki işletilmesi hakkında;


1. Mülkiyet devri
hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında
değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının
devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz
olarak ASFAT AŞ’ye devrine,


2. Sakarya ili
Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı,
1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde
bırakılmasına,


3. Milli
Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve
hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı
ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devir
teslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM
1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,


4. İşletme hakkı
devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol
düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki
mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,


5. Milli Savunma
Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat
çerçevesinde Milli Savnuma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme
birimlerine nakledilmesine,


6. Fabrikada 4857
sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının
korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,


7. İlgili mevzuat
çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme
hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi
halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması,
savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda
en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri
gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ
tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli
Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29.
maddesi gereğince karar verilmiştir.”


Kaynak Yeniçağ: “Gizli” tank-palet kararnamesi ortaya çıktı