TSK & GÜVENLİK & MİLLİ SAVUNMA


2016
yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları
sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu,
savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı, ekonomik güç ve
performansı, petrol üretim ve tüketimi gibi kriterler de değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeye göre, ekonomik anlamda dünyanın en güçlü ülkelerinin
orduları da güçlü. Asker sayısı bakımından dünyanın en büyük orduları: Çin,
Amerikan, Hint, Rusya, Kuzey Kore, Güney Kore, Pakistan, İran ve Cezayir
ordularıdır ve her birinin en az 500 bin kişilik aktif personeli bulunmaktadır.
2,3 milyonu aşan aktif personeliyle Çin Ordusu, en yakın rakibi olan Amerikan
ordusunun iki katına yakındır. Aşağıda dünyanın en güçlü 10 ordusunu
bulabilirsiniz.


1.     ABD Silahlı Kuvvetleri – dünyanın
en güçlü ordusu


ABD’nin 1,2 milyona ulaşan aktif silahlı
personeli, 49.910 kara aracı ve 4.564 roket/top sistemi, 13 bini
uçak olmak üzere 14.048 hava aracı, 415 deniz aracı bulunmaktadır. Kuzey
Amerika’nın en güçlü ordusudur.


2.     Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri


Rusya Federasyonu Ordusu


Rus Ordusu


Rusya
Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, çoğu Sovyetler Birliği döneminden kalma
ekipmanları için büyük bir modernizasyon çalışması yapmaktadır. Verilen
bilgiye göre Rus ordusunun 766 bin aktif personeli, 47
bin kara aracı ve 14 bin roket/top sistemi, 3.547 hava aracı ve 352
adet deniz aracı bulunmaktadır. Avrupa’nın en güçlü ordusudur.


Kara gücü


o    Tank 15.398


o    Zırhlı Savaş Aracı 31.298


o    Top ve
roket sistemleri 14.390


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 3.547


o    Savaş uçağı 1.438


o    Helikopter 1.237


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 352


o    Uçak gemisi 19


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 100


o    Denizaltı: 60


Çin Halk Kurtuluş Ordusu –
dünyanın en büyük ordusu


Dünyanın en büyük ordusu: Çin Ordusu


Dünyanın en büyük ordusu: Çin Ordusu


1980’lerin
başından itibaren dünyanın üretim üssü haline gelerek ekonomik gücünün
zirvesine çıkan Çin, GSYİH açısından ABD’yi geçerek dünyanın en zengin ülkesi
haline gelmiştir. Ekonomik güç ise askeri gücün artmasına ve şuan için
bulaşılmaması gereken gücün yarın korkulması gereken güç haline dönüşmesine
neden oluyor.


Çin
Halk Kurtuluş Ordusu için söylenenlere göre ast üst ilişkisi belirgin değildir.
Erler de general de aynı renkte yeşil üniforma giyerler.
Üniformalarında komünizmin simgeleri mevcuttur. Dünyanın en
kalabalık askeri nüfusuna sahiptir, dünyanın en büyük ordusudur.
Çin ordusunun 2,34 milyon aktif personeli, 14 bin kara
aracı ve 9.726 roket/top sistemi, 3 bin hava aracı,
714 deniz aracı vardır. Asya’nın en güçlü ordusudur.


Kara gücü


o    Tank 9.150


o    Zırhlı Savaş Aracı 4.788


o    Top ve
roket sistemleri 9.726


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 2.942


o    Savaş uçağı 1.385


o    Helikopter 802


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 714


o    Uçak gemisi 1


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 106


o    Denizaltı: 68


Hint Ordusu


Hindistan Ordusu, dünyanın en kalabalık ordularından biri


Hint Ordusu, dünyanın en kalabalık ordularından biri


Dünyanın
ikinci kalabalık ülkesi Hindistan, dünyanın en büyük silah alıcısı iken
dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Hint
ordusu 1,32 milyon aktif personeliyle dünyanın en büyük ordularından biri.
13 bin kara aracı ve 8 bin roket/top sistemi,
2 bin hava aracı, 295 deniz aracı var.


Kara gücü


o    Tank 6.464


o    Zırhlı Savaş Aracı 6.704


o    Top ve
roket sistemleri 7.996


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 2.086


o    Savaş uçağı 809


o    Helikopter 646


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 295


o    Uçak gemisi 2


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 50


o    Denizaltı: 14


Birleşik Krallık Silahlı
Kuvvetleri


İngiltere Ordusunun tankları


İngiliz Ordusunun tankları


İngiltere’nin
resmi adı olan Birleşik Krallık, silahlı kuvvetlerine isim vermiştir. Birleşik
Krallık Silahlı Kuvvetleri, tarihi ve siyasi nedenlerle Rusya dışarıdaki
bırakılırsa Avrupa’nın en güçlü ordusu konumundadır. En güçlü ilk
4 ordudan sonra toplam silah sayısındaki düşüş gözden kaçmıyor.
İngiliz ordusunun 150 bin aktif personeli, 6 bin 300 kara aracı ve
269 roket/top sistemi, 879 hava aracı, 76 deniz aracı
bulunuyor.


Kara gücü


o    Tank 407


o    Zırhlı Savaş Aracı 5.948


o    Top ve
roket sistemleri 269


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 879


o    Savaş uçağı 168


o    Helikopter 348


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 76


o    Uçak gemisi 1


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 19


o    Denizaltı: 10


Fransız Ordusu


Fransız Ordusu


Fransa askeri
gücü itibariyle hala Avrupa’nın en güçlü ülkelerindendir. Fransa dünyada
en büyük 4. nükleer gücü elinde bulunduran ülkedir. Bunun
yanında Fransız ordusunun 205 bin aktif personeli,
7 bin 300 kara aracı ve 602 roket/top sistemi,
1.282 hava aracı, 118 deniz aracı bulunuyor.


Kara gücü


o    Tank 423


o    Zırhlı Savaş Aracı 6.863


o    Top ve
roket sistemleri 602


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 1.282


o    Savaş uçağı 284


o    Helikopter 611


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 118


o    Uçak gemisi 4


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 22


o    Denizaltı: 10


Güney Kore Ordusu


Güney Kore Ordusu


Güney
Kore, saldırgan komşusu ve aslında kardeşi Kuzey Kore nedeniyle ordusunu
sürekli büyük ve güçlü tutmaya çalışan bir ülke. Güney Kore ordusunun
625 bin aktif personeli, 5 bin kara aracı ve 7 bin
600 roket/top sistemi, 1.451 hava aracı, 166 deniz aracı bulunuyor.


Kara gücü


o    Tank 2.381


o    Zırhlı Savaş Aracı 2.660


o    Top ve
roket sistemleri 7.578


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 1.451


o    Savaş uçağı 448


o    Helikopter 679


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 166


o    Uçak gemisi 1


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 41


o    Denizaltı: 15


Alman Ordusu


Avrupa’nın
ekonomik açıdan en güçlü ve politik açıdan belirleyici ülkesi olan Almanya’nın
askeri harcama bütçesi ülke içinde 6. sıradadır. Alman ordusunun 180 bin aktif
personeli, 6 bin 300 kara aracı ve 204 roket/top sistemi, 676
hava aracı, 81 deniz aracı bulunuyor.


Kara gücü


o    Tank 408


o    Zırhlı Savaş Aracı 5.869


o    Top ve
roket sistemleri 204


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 676


o    Savaş uçağı 169


o    Helikopter 359


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 81


o    Uçak gemisi yok


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 15


o    Denizaltı: 5


Japon Ordusu


Japonya Ordusu


Japonya,
Çin. Hindistan ve ABD den sonra en çok insan gücüne sahip ülkedir. Japon ordusunun
250 bin aktif personeli, 5 bin kara aracı ve 7 bin
600 roket/top sistemi, 1.451 hava aracı, 166 deniz aracı bulunuyor.


Kara gücü


o    Tank 678


o    Zırhlı Savaş Aracı 2.850


o    Top ve roket sistemleri 801


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 1.590


o    Savaş uçağı 287


o    Helikopter 638


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 131


o    Uçak gemisi 3


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 43


o    Denizaltı: 17


Türk Silahlı Kuvvetleri


Dünyanın en büyük ordularından Türkiye Ordusu


Dünyanın en büyük ordularından Türk Ordusu


Türkiye’de
Türk Silahlı Kuvvetleri, dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı ülkeyi
korumakla görevlidir. Hava, deniz ve kara olmak üzeri 3 ana kuvvetten oluşur.
Türk ordusunun 411 bin aktif personeli, 11 bin 300 kara
aracı ve 2 bin 521 roket/top sistemi, 1.007 hava aracı, 194 deniz
aracı bulunuyor. Bu anlamda Türkiye, dünyanın en güçlü
orduları arasında ve özellikle kara gücünde Türk ordusunun gücü
azımsanmayacak ölçüdedir. ABD’den sonra NATO’nun ikinci büyük
ordusudur. Türkiye, son yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla Çin ve
Hindistan’ın yaptığı gibi büyük bir silah üreticisi olma yönünde hızla
ilerliyor.


Kara gücü


o    Tank 3.778


o    Zırhlı Savaş Aracı 7.550


o    Top ve roket sistemleri 2.521


Hava gücü


o    Toplam uçuş gücü 1.007


o    Savaş uçağı 207


o    Helikopter 445


Deniz gücü


o    Toplam deniz gücü 194


o    Uçak gemisi yok


o    Fırkateyn, Destroyer vb. 24


o    Denizaltı: 13


LİNK
:
http://tatpek.com/dunyanin-en-guclu-ordulari/