Son dönemde
internette “Atatürk 1921 yılının Kasım ayında çıkardığı bir kararnameyle Ereğli
Demir Çelik tesislerini-ERDEMİR İtalyanlara sattı” iddiaları geziyor. Bu
iddiayı ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Çünkü 1921 yılında ortada bir demir
çelik tesisi olmadığı gibi, henüz kurtuluş savaşı bitmemiş ve Cumhuriyet ilan
edilmemiş. Her şey bir yana, bu temelsiz iddiaya sarılmadan evvel Erdemir’in
sayfasından tarihçe kısmına bakmaya bile üşenilmiş, ya da işlerine gelmemiş.


Dilerseniz
hızlıca dünyada Demir Çelik sektörünün gelişimi, Osmanlı’daki durum ve
Cumhuriyet sonrası yaşanan gelişmeleri kısaca özetleyelim.


1630’da
İngiliz David Ramsey “Sert demirin yumuşatılması” adlı patentin sahibi olur.
1720’de Fransız R.A.F Reamur temper demirin öncüsü olmuştur. 1712’de Newcomen
tarafından ortaya atılan ve esas olarak 1770 yılında James Watt tarafından icat
edilen buhar makinesi sanayi devriminin öncüsü olmuştur. 1850’lerde
Bessemer-Thomas konvertörleri ile ardından Siemens-Martin ve elektrik ark fırınları
sayesinde kitle halinde ham demirden veya hurdadan çelik üretiminin sağlandığı
metalürji ve döküm teknolojisi zirveye çıkmıştır.


Avrupa’daki bu
gelişmelere karşın, Osmanlı’da gelişmeler cılız kalmıştır. Dövme demir ve
sertleştirilmiş çelik malzemeleri yerel demirciler tarafından üretilmekteydi.
Demir madenlerinde Tophane’de dökülen toplarda kullanılmak üzere demir gülleler
dökülür ve gerekli yerlere gönderilirdi.


Islahat
hareketleriyle birlikte İstanbul Hasköy civarında gülle üretimi için humbarhane
kurulması ile Zeytinburnu’nda Baruthane yakınlarında demir madeni çıkarılan
bölgelerde üretilmiş piklerle çalışmak üzere demir fabrikası kurulmuştur.
Tanzimat’tan sonra Zeytinburnu’ndaki demir fabrikası büyütülmüş, 1848’de bu
fabrikalarda üretilen malzemelerle çelik gövdeli gemiler yapılmıştır.
1900’lerde ise gemi yapımındaki gelişmeler için Camialtı Tersanesinde demir ve
döküm tesisleri inşa edilmiştir. Mondros Anlaşması ile tersaneler ve askeri
amaçlı fabrikalar kapatılmıştır.


Bundan sonra
tamir ve bakım amacı ile Galata ile Hasköy arasında kalafatçılar bölgeleri
oluşturulup, döküm sanayi çok ilkel şartlarda buralarda sürdürülmeye
çalışılmıştır.


Cumhuriyet
sonrası ülkemizde demir çelik sanayinin yapısal temeli 17 Mart 1926 yılında
kabul edilen “Demir sanayinin tesisine dair 786 sayılı kanun ile (29 Mart 1926
tarih ve 334 sayılı Resmi Gazete) atılmıştır.


Türkiye’de ilk
demir çelik sanayi kuruluşu çalışmalarına 1925 yılında Kırıkkale’de Askeri
Fabrikalar Müdürlüğü’ne bağlı olarak başlanılmıştır. MKEK olarak bilinen ve
savunma sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 50 bin ton
kapasiteli fabrika, her türlü takım çelikleri, makine yapı çelikleri ve az
miktarda inşaat demirleri üretmeye başlamıştır.


Demir çelik
sanayinin temel alt yapısı bu dönemde oluşturulmuş ve sonraki yatırımlar 1. ve
2. sanayi planları kapsamında, 1930’lu yıllarda gerçekleştirilmiş ve sektör
uzun yıllar kamu kesiminin tekelinde gelişmiştir.


Sümerbank’a
bağlı olarak, Karabük’te 15 bin ton/yıl kapasiteyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları
(KARDEMİR) kurulmuştur. Bu bölge kömür havzası ve demiryolu güzergahına yakın
olması nedeniyle seçilmiştir. Demir çelik cevheri Divriği’den temin
edilmekteydi. Özel sektörde ilk ark ocaklı tesis olan METAŞ 1960 yılında 20 bin
ton/yıl kapasiteyle faaliyete geçmiştir.


Gelişen
talebin karşılanamaması üzerine 1954 yılında Sümerbank öncülüğünde yeni bir
fabrika kurulması için çalışmalara başlandı ve 28 Şubat 1960 tarihinde kabul
edilen 7462 sayılı kanunla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)
adıyla bir şirket kurulması için Bakanlar Kurulu’na yetki verildi ve 11 Mayıs
1960’ta kuruluş resmen tescillendi. 1961 yılında başlayan inşaat ve montaj
çalışmalarının tamamlanmasıyla 15 Mayıs 1965’te üretime başladı. Yassı ürün
üretmek üzere 470 bin ton/yıl kapasite ile üretime geçen ikinci fabrika Ereğli
Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR)’in ardından, 1975 yılında üçüncü tesis
İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) kuruldu.