Son 10 yılda satılan
kuruluşlar…

1-TAKSAN

2-GERKONSAN

3-SEKA Afyon işletmesi

4- SEKA Balıkesir
işletmesi

5- SEKA Çaycuma işletmesi

6- SEKA Kastamonu
işletmesi

7- SEKA Aksu işletmesi

8- SEKA Taşucu Tersane
Alanı

9- SEKA ya ait 4 taşınmaz

10- TZD Sakarya işletmesi

11- THY USAŞ

12- TDi Trabzon Limanı

13- TDi Dikili Limanı

14- TDi Kuşadası Limanı

15- Sümer Holdinge Ait
Merinos Halı Fabrikası

16- SÜMER HOLDiNGE Ait
ERYAĞ

17- SÜMER HOLDiNGE Ait
Adıyaman işletmesi

18- SÜMER HOLDiNGe ait 117
adet taşınmaz

19- KBiye ait 103 arsa, 89
lojman

20- EBÜAŞ-MEYBUZ

21- EBÜAŞa ait 54 taşınmaz

22- TEKEL Kaya Tuz

23- TEKELe ait 30 taşınmaz

24- ESGAZ

25- BURSAGAZ

26- ETi BAKIR

27- ETi GÜMÜŞ

28- ETi KROM

29- ETi ELEKTROMETALURJi
A.Ş

30- Çayeli Bakır
işletmeleri A.Ş

31- KBi Samsun işletmesi

32- KBi 65 adet taşınmaz

33-DiV-HAN A.Ş

34- Amasya Şeker Fabrikası

35- Kütahya Şeker
Fabrikası

36- SÜMER HOLDiNGe ait
TÜMOSAN

37- SÜMER HOLDiNG Malatya
işletmesi

38- SÜMER HOLDiNG Bakırköy
işletmesi

39- SÜMER HOLDiNG
Diyarbakır işletmesi

40- SÜMER HOLDiNG
Çanakkale Deri işletmesi

41- SÜMER HOLDiNGE Ait 108
Adet Taşınmaz

42- SÜMER HOLDiNG Ortadoğu
Teknopark A.Ş

43- SEKA Karacasu
işletmesi

44- SEKA Ankara Alım Satım
Binası Müdürlüğü

45- SEKA Ardanuç işletmesi
Varlıkları

46- TÜGSAŞ

47- TÜGSAŞ Gemlik Gübre
San. TAŞ

48- TÜGSAŞ-iGSAŞ HiSSELERi
% 100

49- TÜGSAŞ Urfa Depoları
arazisi

50- TÜGSAsa ait 23
taşınmaz

51- iGSAŞ Kütahya Gübre
Varlıkları

52- TEKEL Alkolü içkiler
San. A.Ş

53- TEKELe ait 60 adet
taşınmaz

54- TEKEL İnegöl Kibrit
Fabrikası T.A.Ş

55- TEKEL Gemlik
Sun.ip.Mües. T.A.Ş

56- TEKEL Tuzluca Tuzlası

57- TEKEL Sekili Tuzlası

58- EBÜAŞ Samsun Soğuk
Hava Deposu

59- EBÜAŞ Manisa Kombinası

60- EBÜAŞ Manisa Arsası

61- EBÜAŞa ait 101 adet
Taşınmaz

62- TDi ANKARA FERiBOTU

63- TDi Samsun Feribotu

64- PETKiM 2adet taşınmaz

65- TEDAŞ 1 arsa, 1 adet
trafo binası

66- TEDAŞ 1 adet taşınmaz

67- ATAKÖY Turizm A:Ş

68- ATAKÖY Otelcilik A:Ş

69- ATAKÖY Marina Ve Yat
işletmesi

70- SÜMER HOLDiNG Beykoz
işletmesi

71- SÜMER HOLDiNG istanbul
imar LTD.ŞTi

72- SÜMER HOLDiNG 2 adet
Taşınmaz

73- TDi Karadeniz Gemisi

74- TEKEL Kristal Tuz
Rafinerisi

75- TEKEL Kağızman Tuzlası

76- TEKELe ait 49 adet
taşınmaz

77- TÜPRAŞ 2 adet taşınmaz

78- TDi 1 Adet Taşınmaz

79- SEKA 5 Adet taşınmaz

80- KÖY HiZMETLERi GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (Tasfiye Edildi),

81- SSK Hastaneleri
(Tasfiye Edildi)

82- SSK Eczaneleri
(Tasfiye Edildi)

82- SEKA Kocaeli Fabrikası
ve arsası

83-Sümer Holding Sarıkamış
işletmesi

84-Sümer Holding Sivas
Dokuma Fabrikası

85- Sümer Holding Manisa
Pam. Men. A:Ş

86- Sümer Holding Makine
Ve Teçhizat

87- Sümer Holding 32 Adet
Taşınmaz

88- TÜGSAŞ Samsun Gübre
Sanayi A.Ş.

89- Tekel 5 Adet Taşınmaz

90- Araç Muayene
istasyonları 1. Bölge

91- DSi ERCiYES Sosyal
Tesisi

92-Bayındırlık Ve iskan
Bakanlığı ERCiYES Sosyal Tesisi

93- Karayolları ERCiYES
Sosyal Tesisi

94-TEKEL Sigara
Fabrikaları

95-Sümer Holding Bergama
Pamuk ipliği Fabrikası

96-TEKEL Sigara
Fabrikalarına Ait Taşınmazlar

97-TEKEL Puro Fabrikaları

98-TEKEL Alkol
işletmelerine Ait Taşınmazlar

99- Tercan Ayakkabı
işletmesi

100-TCDD Mersin Limanı

101-Adapazarı Şeker
Fabrikası

102-Ereğli Demir Çelik
Fabrikası

103-iskenderun Demir Çelik
Fabrikası

104-Ereğli Limanı

105- iskenderun Limanı

106-Yarımca Limanı

107- Yarımca Porselen
Fabrikası

108- Romanyadaki Silisli
Sac Fabrikası

109- Divriği Demir Madeni

110- Hekimhan Demir Madeni

111- Kırıkkale Çelik Çekme
Boru Fabrikası

112- BORÇELiK

113-TÜPRAŞ

114- PETKiM

115- TÜRK TELEKOM

116- KIBRIS TÜRK HAVA
YOLLARI

117- TÜGSAŞ Toros Gübre
Fabrikası

118- TÜGSAŞ Tekirdağ,
Tarsus, Fatsa Depoları

119- Seydişehir Eti
Alüminyum A.Ş.

120- OYMAPINAR BARAJI

121- ETi Alüminyuma Ait
Madenler

122- Emekli Sandığı Ankara
Emek işhanı

123- Emekli Sandığı
istanbul Hilton Oteli.

124- İzmir Limanı

Son 10 yılda 171 milyar
dolarlık bütçe açığı verildi.

Özelleştirme adı altında
elde avuçta ne varsa satıldı ve elde edilen gelir ise son Boğaz köprüleri ve
otoyol satışıyla 41 milyar dolar oldu.
Bu Satış, açığın ancak
yüzde 23’ünü karşılayabildi.