ÇED ONAYLANMADAN KANAL İSTANBUL
HATTI İMARA AÇILDI : ALAN “YENİŞEHİR”
OLARAK İSİMLENDİRİLDİ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul ve İstanbul
Havalimanı’nın bulunduğu bölgede 33 bin 948 hektarlık alanı imara açacak Çevre
Düzeni revize imar planını yaparak askıya çıkardı. Askıya çıkan planın
raporunda söz konusu alan “Yenişehir”
olarak isimlendirildi ve Kanal İstanbul projesinin de yalnızca bir ulaştırma
projesi olmayıp; bayındırlık tarım eğitim istihdam şehircilik aile konut kültür
turizm ve çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir proje olduğu ifade
edildi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul ve İstanbul
Havalimanı’nın bulunduğu bölgede 33 bin 948 hektarlık alanı imara açmak için 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni revize imar planı yaparak askıya çıkardı. 30 Aralık’ta
askıya çıkarılan plan su havzaları orman ve tarım alanlarının yanı sıra tarihi
kültürel varlıkların olduğu bir bölgeyi kapsıyor. Su havzası olması nedeniyle
Terkos Barajı ve Sazlı Dere Barajı oluşacak yeni yapılaşma ile büyük risk
altında kalacağı belirtiliyor.


Askıya çıkan planın raporunda söz konusu alan “Yenişehir” olarak isimlendirildi ve Kanal
İstanbul projesinin de yalnızca bir ulaştırma projesi olmayıp; bayındırlık
tarım eğitim istihdam şehircilik aile konut kültür turizm ve çevre gibi birçok
sektörü ilgilendiren entegre bir proje olduğu ifade edildi.


Bakanlığın plan raporunda şu ifadelere yer verildi:


Kanal İstanbul Projesi yalnızca bir ulaştırma
projesi olmayıp bayındırlık tarım eğitim istihdam şehircilik aile konut kültür
turizm ve çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir projedir.
Ülkemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilmesi ve artan nüfusa yeni yerleşim
alanları açılabilmesi için devletin koordinasyonunda büyük projelerin hayata
geçirilmesi büyük önem arz etmektedir Bu yatırım kararlarına ek olarak yine aynı
bölgenin gelişimine yön verecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca büyük ölçekli
yatırım kararları (Hızlı Tren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara
Otoyolu vb. ) alınmıştır.


Söz konusu yatırım kararlarının bir arada
değerlendirilip kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve
kapsamlı bir iyileştirme yaklaşımı ile doğal afetlere hazırlık çalışmaları
kapsamında uygulama bütünlüğünün sağlanması bakımından rezerv yapı alanı ve
dolgu alanlarını kapsayan alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendirecek
şekilde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği hazırlanmıştır.


Planlama Alanının İlçelere Göre
Alan Dağılımı


Neden İstanbul’da nüfus artışını teşvik eden ve doğayı
yok eden bu planları yapıyorsunuz?”


İmara açılan alanın İstanbul’a geri dönülmez zararlar vereceğini
ifade eden İBB CHP önceki dönem Meclis üyesi ve İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan “Neden İstanbul’da nüfus artışını teşvik eden
yandaşlara çıkar sağlayan ve doğayı yok eden bu planları yapıyorsunuz?”

diye sordu.


Doğan plana tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:


İstanbul’un kuzey kesimi ormanlar ve su havzaları
için rezerv alan olarak İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda düzenlenmiş ve plan
2009 yılında mutabakat ile ve bilimsel çalışmalarla hazırlanmıştı. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bu plan tadilatı bu kente ihanetin
belgesidir. Gerek Kanal İstanbul Projesi gerekse İstanbul Havalimanı yanı sıra
üçüncü köprü ve buna bağlı otoban yollar bu kentin doğal çevresini su
havzalarını ormanları yok etme projeleridir.


BÖLGEDE
YENİ BİR KENT KURULUYOR


Kanal İstanbul’un ve imara açılan alanın kamu yararı
taşımadığını belirten Doğan “Yapılan planla bu
alanlarda yeni bir kent kurulması amaçlanıyor”
dedi.


İmar alanına konut ticaret turizm alanlarının yanı sıra yeni
bağlantı yolları sağlık alanları eğitim alanı ve özel sağlık alanları özel
eğitim alanları planlanıyor. Böylece bölgede yeni yapılaşmayla adeta bir kent
oluşturuluyor.


Doğal çevre yok edilerek yandaş müteahhitlere yeni rant alanı
oluşturulduğunu söyleyen Doğan “Kanal İstanbul
projesinin yol açacağı tahribat bu plan tadilatı ile belgelenmiştir. Hiçbir
bilimselliği olmayan bu yağma planları kamu yararı taşımıyorve Çevre Düzeni
planına aykırı”
ifadelerini kullandı ve bu planlara yasal süresi içinde
itiraz edeceklerini belirtti.


PLANLAMA
ALANI HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR


Planlama alanını oluşturan alan Çatalca Yarımadasının
ortalarında yarımadanın kuzey ve güney uçlarına kadar uzanan hat üzerinde yer
alıyor. Alanın kuzeyinde Karadeniz doğusunda Arnavutköy Eyüp Sultangazi Esenler
Bayrampaşa Bağcılar Başakşehir Küçükçekmece Bahçelievler ve Bakırköy İlçeleri
güneyinde Küçükçekme Gölü ile Marmara Denizi batısında ise Çatalca Esenyurt
Avcılar ilçeleri bulunuyor.


Planlama alanında İstanbul’daki bilinen ilk yerleşim yeri olan
Yarımburgaz halk arasında bilinen popüler adıyla Altınşehir Mağarası da
Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Mağaranın güneyindeki taş
ocakları yarığı birçok yerli sinema filmine mekân oldu.


Şamlar Bendi ve Baruthanesi Osmanlı döneminde yapılmış ve
günümüze gelmeyi başardı. Bu tarihi ve kültürel varlıklar planlama alanın
içinde yok olacak. Bölgede orman ve su havzaların yanı sıra mera ve tarım
alanları da bulunuyor.


Sendika. Org


LİNK : https://sendika63.org/2020/01/ced-onaylanmadan-kanal-istanbul-hatti-imara-acildi-alan-yenisehir-olarak-isimlendirildi-573396/?fbclid=