Bülent ERANDAÇ /// Ilısu Ve Gap : Bir
‘’Büyük Türkiye’’ Hikâyesidir
18 Mayıs 2020


Büyük TÜRKİYE HİKÂYESİDİR ILISU (HES). Temel atma
töreninde ben de vardım. Yaptırmamak için iç ve dış bedbahtlar çok uğraştılar. DİCLE’NİN
KOLYESİNİ TAKTIRMAMAK İÇİN çok hainlikler yaptılar.


Durduramadılar. Uzun yıllar masada bekleyen bu niyeti
(Dicle’nin kolyesi) nihayet bir ILISU FATİHİ TAYYİP ERDOĞAN çıktı. Bitirdi.
Milli (Gençlik) Bayramımızda, 19 Mayıs 2020 günü elektrik üretecek ilk
tribünler dönmeye başladı. Ilısu’nun tribünleri dönerken, BÜYÜK TÜRKİYE
ÇARKLARI DA DÖNECEK.


Ilısu Fatihi Erdoğan, Ilısu’yu milli bütçelerle
tamamladı.


Aziz Türk Milleti, kendi göz nuru ile ILISU’ya hayat
verdi. Kahraman Türk Milleti, ILISU VE GAP ile ne kadar övünse azdır.


Projeye karşı çıkanların, engelleyen yabancı ve yerli
mahfillerin cibilliyetini çok biliyoruz. Yıllarca, Hasankeyf’te toprak altında
da kalacak diyerek tarihi eserleri bahane ederek, tezgâh kurdular.


1996’da finansmanının sağlanması için proje
yap-işlet-devret modeliyle ihaleye sunuldu. Ancak hiçbir şirket ihaleye
katılmadı.


Bunun üzerine 1997’de projenin yapımı için Britanya,
Avusturya, İsviçre ve İtalya’dan oluşan konsorsiyum kuruldu; fakat lider
şirket, PKK aşkı uğruna çekilmesi üzerine bu ortaklık başlamadan dağıldı.


2004’de Avusturya, İsviçre, Almanya ve Türkiye
şirketlerinden yeni bir konsorsiyum kuruldu.


Bu girişime karşı çevreci bazı derneklerle onları
destekleyen, kontrollü kaos militanları, proje aleyhinde yoğun bir kampanya
başlattılar. Toplanan imzalarla konsorsiyum da yer alan ülkelerin hükümet
başkanlarına, Avrupa parlamentosuna ve Avrupa komisyonuna bu projenin
durdurulması için başvurular yapıldı; Avrupa basınında çok sayıda yazılar
yayınlattılar.


Neden?


Meselenin çevreyi ve kültürel varlıkları koruma adına
hareket eden istihbarat örgütlerinin devşirdiği mahfillerin hiç değinilmeyen
çok önemli yanı vardı. Ilısu Barajı’yla birlikte buradaki su güzergâhında
inşası projelendirilen barajların tamamlanmasıyla geniş bir göl havzası
oluşacak. Böylece Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak,
ülkemizin hızla artan enerji ihtiyacının en elverişli fiyatlarla karşılanmasında
bu yeni barajlara büyük ihtiyacı bulunuyordu.


ABD Avrupa- Israil, Fırat ve Dicle suları konusunda
Türkiye’yi kilitlemek için Ortadoğu su kaynaklarını uluslararası bir konu
haline getirmeye de niyetlenmişlerdi. Yıllarca engellediler.


Kredi vermediler. Uluslararası mahkemeleri manivela
gibi kullandılar.


Başaramadılar.


Aziz Türk Milleti, nefes borularını tıkadı, bölücü
PKK’yı koruyup kollayanları. Büyük Türk Milleti, eski çağların uygarlıkların
miras bıraktığı eserleri tek tek taşıdı yeni ebedi yerlerine. 550 yıllık Zeynel
Bey Türbesi, yeni yerleşim yerindeki kültür parkına çoktan taşınırken, tek bir
yabancı TV-Gazete orada yoktu.


El Rızk Camisi, Zeynel Bey Türbesi, hamamı, Kasr-ı
Rabia’yı omuzlarımızda taşıdık. Görmediler, göstermediler.


Artık, ILISU’nun göllerinde boğulacak Avrupa’nın
kuklaları PKK. Umdukları dağlara kar yağacak. Mezopotamya’nın bereketli
toprakları üzerine kurulu, Dicle Nehri’nin hayat veren sularını içeren ILISU,
tek dişi kalmış, PKK’ye kol kanat geren Avrupa’nın, ABD’nin hayallerini suya
gömecek. GAP projesi, Ilısu barajı, kendi imkânlarımızla inşa edildi. Büyük
Türkiye, Hem ekonomik çıkarlarımız hem de jeostratejik şartlarımız bakımından
bunu başardı.


GAP’IN TILSIMI: KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE


İNSANLIK II. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük
felaketle yüzleşiyor. Dünyanın Coronavirüs sonrasında hem siyasi hem de
ekonomik olarak yeni bir hal alacağı konusunda kimsenin şüphesi yok.


Salgının sebep olduğu kritik bazı gelişmeler sadece
önümüzdeki ayları etkileyeceği gibi olası savaşları da gündeme sokmaya aday
görünüyor.


Corona sonrası SU VE GIDA SAVAŞLARINI tetikleyecek
yeni gelişmelere dikkatle bakalım…


Koronavırüs gösterdi ki kimse kimseye yardım etmiyor.


İtalya Avrupa’dan yardım istedi, Avrupa Birliği yardım
etmiyor.


Bugün sağlıkta yarın GIDA VE SU talebi artarsa ne
olacak? YARINLARDA, GIDA VE SU ALMAK İSTEYENE KİMSE YARDIMCI OLMAYACAK.


BİR BÜYÜK TÜRKİYE HİKÂYESİDİR: GAP


GAP kapsamında 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali
ile sulama şebekelerinin yapımı planlandı. GAP’ın tamamlanmasıyla 1,8 milyon
hektar alanın sulamaya açılması, yılda 27 milyar kilovat-saat hidroelektrik
enerji üretimi ile ülke enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanması
öngörüldü.


Tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık,
kırsal ve kentsel altyapı yatırımları ile Bölge’nin ekonomik ve sosyal
göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesi, Bölge halkının refah düzeyinin
yükseltilmesi hedeflendi.


Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan
insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası
farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar
hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve uluslararası alanda marka değeri olan
bir bölgesel kalkınma projesidir.


GAP, ülkenin hidroelektrik enerji üretimine katkı
sağlamaktadır. İşletmeye alınan HES’lerle Bölge’de yılda 20,6 milyar
kilovat-saat elektrik üretimi kapasitesi oluşturuldu.


Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) kapsamında bölgede
yapımı tamamlanan hidroelektrik santralleri (HES)


Türkiye’nin Hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısını
karşılıyor.


 GAP kapsamında bugüne kadar 19 baraj-HES
tamamlandı. Başta “Barajların Efendisi” adıyla anılan Atatürk Barajı
olmak üzere, Karakaya, Keban, Birecik, Batman, Dicle ve Kralkızı’nın da
aralarında bulunduğu barajlardan elde edilen enerji, Türkiye’nin hidroelektrik
enerjisi üretiminin önemli bir kısmına tekabül ediyor.


Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel eksenini oluşturan
ve GAP’ın tamamlanmasının ana koşulu olan sulama yatırımlarında çok önemli
gelişmeler sağlandı.


Plan döneminde sulama ana kanallarının yapımı gerçekleştirilmiş;
1267,7 km’si 2008-2018 döneminde olmak üzere toplam 1.501,1 km ana kanal
hizmete hazır hale getirildi. Sulamaya açılan alan 558.507 hektara ulaşmış;
planın sulama hedefi %53 oranında gerçekleştirildi. Halen, 144.120 ha alanı
sulayacak şebeke inşaatları devam ediyor.


Son yıllarda GAP Bölgesi’nden yapılan ihracat
düzeyinde dikkate değer bir artış olmuş, Bugün 10 milyar dolarlık ihracat
buradan yapılmaktadır.


GAP Bölgesi’nde 2006 yılından sonra kurulan 6
üniversite ile birlikte dokuz il de üniversiteye kavuştu. Yüksek lisans ve
doktora eğitimini sağlamak üzere 10 enstitü kuruldu.


Bölge’nin diğer bölgelerle, limanlarla, komşu
ülkelerle ve bölge içi illerle erişimini sağlayan, ekonomik ve sosyal
gelişimini, ticaretini etkileyen ulaştırma altyapısı her yönüyle – karayolu
ağı, havayolu ve demiryolu yatırımlarıyla – iyileştirilmiş ve
güçlendirilmiştir. Bölge’de illeri birbirine bağlayan tüm ana yollar bölünmüş
yol olarak tamamlanmış, otoyol bağlantısı kurulmuş ve 8 havaalanı ile tüm
illerin hava ulaşımı sağlanmıştır. GAP Bölgesi’ndeki Türkiye’nin en büyük kargo
havalimanı Şanlıurfa’dadır.


SONUÇ


MİLLİ VE YERLİ TÜRKİYE PARADİGMASI ÇOK
ÇOK ÖNEMLİ. KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE, ALLAH’IN LÜTFU FIRAT-DİCLE’YE SAHİP
TÜRKİYE. KENDİ MİLLİ İLACINI YAPAN TÜRKİYE. MİLLİ SİLAHLARINI YAPAN TÜRKİYE,
21. YÜZYILIN BÜYÜK TÜRKİYE’Sİ OLARAK AVRASYA’NIN KADERİNE HÜKMEDECEKTİR.