Hasip Sarıgöz : TÜRKİYE’Yİ İŞGALE Mİ
HAZIRLIYORLAR ?


KAYNAK : https://haberdeistanbul.com/hasipsarigoz-turkiyeyi-isgale-mi-hazirliyorlar/?fbclid=IwAR3R8efB9pTTt_zcpUJcobebkyq9waEZxO2uQ0pnkNwrXwSkBe2uObQBz4E


Balkan Harbi’nin hemen öncesiydi…


Osmanlı’nın Dışişleri Bakanı bir Ermeniydi.


Siyasi tercihlerinin öne çıkarılmasıyla
birlikte, ordunun temel disiplini, eğitimi, emir ve komuta hiyerarşisi alt üst
edilerek bozulmuştu.


Askerler subaylarını, subaylar da
komutanlarını tanımamaya başlamışlardı.


1908’den Balkan Harbi başlangıcına kadar,
orduya sadece iki sefer tatbikat yaptırılabilmişti.


Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Trakya ve
Makedonya’daki askeri kuvvetimiz düşmanlarımızın iki katıydı.


Fakat ne oldu?


Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye
öptü dercesine, Rumeli’den tam 75.000 askeri birden terhis ettiler!


Ne zaman?


Seferberlik ilanından yaklaşık bir, bir buçuk
ay önce!


Gerekçe?


Harp tehlikesinin olmayışı ve hasat zamanının
yaklaşmış olması gibi, gafilce sebepler.


Terhisten önce, Osmanlı’nın barış zamanı
kuvvetleri 280.000 kişiydi.


Daha önce de, siyasi sebeplerden dolayı,
(görüntüde ise orduyu gençleştirmek adına); Rumeli’yi iyi bilen 1000 kadar
tecrübeli subay zorla emekli edilmişti.


Bu terhis edilen 75.000 kişi öyle önemliydi
ki; seferberliğin ilanından sonra zar zor toplanabilen seferberlik ordusunun
4’te 1’ine tekabül ediyordu!


Ordunun tecrübeli subaylarını emekli, usta
askerlerini de terhis ettiler!


Sonuç?


Bütün balkanları sadece üç ayda kaybettik!


Rumeli’deki beş asırlık Türk varlığı da
böylece sona erdi.


Balkanlar mı? Hala daha kaynayan kazan!


Şimdi gelelim günümüze…


15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra, orduda en
büyük darbeyi komuta kademesi aldı!


Ordunun komuta yapısı, disiplini ve
hiyerarşisi bozuldu! Silah arkadaşlığı ve güven tamamen bitti!


Bu olumsuz ortama dayanamayan birçok tecrübeli
subay ve astsubay, emekli olarak ordudan ayrılmayı seçti.


Askeri okullar kapatıldı!


Askeri liseler ve sınıf okulları, bomboş
vaziyette çürümeye terk edildi! Şu anda sınıf eğitimlerinin nasıl verildiği ise
tam bir muamma!


Akıllara zarar bir karar alınarak, askeri
sağlık sistemi kökünden kazındı!


Öyle ki, bugün Türk Ordusu’ndaki atların ve
köpeklerin dahi kendi hekimleri (veterinerleri) varken, çarpışan mehmetçiklerin
askeri hekimleri yoktur ve Türk Ordusu, dünyada askeri sağlık sistemine sahip
olmayan tek ordudur.


Çatışma sahalarından gelen bilgilere göre,
ölümlerin önemli bir kısmı ne yazık ki kan kaybından olmaktadır!


Deniz Kuvvetleri dışındaki kara ve hava
ordularımız, çok uzun zamandır nizami bir harbe yönelik, büyük ve müşterek
tatbikatlar yapmıyor!


Harp Akademileri kapatıldı. Ordunun
stratejisini belirleyen kurmaylık sistemi artık yok!


Ordu kadrolarındaki boşalan yerleri
doldurabilmek için 2-3 ay gibi çok kısa sürelerde (güya) subay ve astsubay
yetiştirilir oldu.


Eskiden yedeksubay bile 4 ayda yetiştirilirdi.
Buna rağmen eski askerler: “Dört ayda kabak bile yetişmezken subay nasıl
yetşir?” diye sorarlardı. Bu konuda takdir Büyük Türk Milleti’nindir.


Diğer yandan, orduya vereceği büyük zarardan
başka hiçbir yararı olmayacak olan, “Yedek Astsubaylık” sistemi getiriliyor.


Ülkemizin en önemli harp sanayi tesislerinden
biri olan Tank Palet Fabrikası yabancılara satıldı!
Şimdi de sıra askerlik sistemine geldi.


Eğer tasarı kanunlaşırsa; bedelli askerlik
daimi hale gelirken, askerlik süresi de 6 aya indirilecek.


Bu ne demek?


Silah altındaki birçok mehmetçik derhal terhis
edilecek! Kışlalar ise, neredeyse yarı yarıya boşaltılmış olacak!


Yani aynı Balkan Harbi öncesinde olduğu gibi, tecrübeli
komutanları emekli, usta askerleri de terhis ediyoruz.


İyi de neden???


Irak’ın durumu ortada!


Suriye’deki işler her geçen gün daha kötüye
gidiyor!


Amerika güneyimize iyice yerleşmeye devam
ediyor!


Bu kadar da değil. Amerika son birkaç yıldır,
Romanya’da ve daha da önemlisi Bulgaristan’da, Türk sınırına yakın bölgelerde
askeri yığınak yapmaya devam ediyor!


Bölücü Kürtçülük, PKK, PYD ve Barzani
meseleleri ortada…


Balkan Harbinde Rusya’nın oynamış olduğu
yıkıcı ve kışkırtıcı rolü dikkate alırsak, Ruslara da güvenemeyiz. Eğer zayıf
düşersek, Rusya’nın en büyük parçayı kendisi için koparmak isteyeceği kesindir!


Yunanistan? Her zamanki gibi pusuda!


FETÖ’den sonra devlete sızan veya
yerleştirilen cemaatler meselesi var ki, bu iç cephe yönünden son derece tehlikeli!


Etrafında bu kadar çok düşmanı olan bir
devlet, askeri kadrolarını bu kadar çok boşaltır mı?


Ordusunu bu kadar zayıflatır ve
niteliksizleştirir mi?


Askeri sağlık sistemini kökünden kazır mı?


Akıl ve mantık, tabi ki “hayır” diyor.


O zaman ne yapmaya çalışıyorlar?


İnsan sormadan edemiyor:

Acaba “Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta
hıyanet içinde bulunabilirler” mi?


Yoksa!!!Türkiye’yi
bir işgale mi hazırlıyorlar???


Eğer
öyle ise kendi yurtlarını hiç düşünmüyorlar demektir. Bu işgal meselesi sadece
Anadolu’yu kapsamaz, ilgili ülkelerin tüm kentlerini ateşin içine alır.


Duymadık
demeyin !!!