ERAY ERTÜRK : Kuşatma


Türk Akıncıları fetih öncesi kritik hedeflere yaptıkları
hücumlarla bölgenin savunmasını yumuşatırlardı. İstihbarat çalışmaları ve
lojistik destek sağlayacak unsurlarla bağlantı sağlar, içeriden işbirlikçi
bulur, satın alırlardı.
Şimdi ise bu uygulamalar bize karşı
yapılıyor.Ekonomik,psikolojik savaşlarla,terörle önce ülkeler yıpratılıyor,
bağışıklık sistemini çökertmek için devlet kurumları tahrip ediliyor.
Kendi eliyle ordusunu tahrip eden bir
halk iflah olamaz. Bu topraklarda ordusuz tutunulamaz.
Anadolu, milletler mezarlığıdır. Çok
güçlü devletler burada tarih sahnesinden silindiler. Biz ise ordu-millet
olduğumuz için Haçlı ve Moğol gibi çifte ateşe maruz kaldığımız halde
direnebildik. Güçlü bir Türk Medeniyeti, güçlü devletler kurduk. Bedelini kanla
ödedik. Vatan sağ olsun diyebildiğimiz için bugün hâlâ şehit kanıyla yoğurulmuş
topraklarımızda yaşayabiliyoruz. Bedelini de, asimetrik savaş, düşük yoğunluklu
çatışma, ekonomik terör, tarım terörü, eğitim terörü, psikolojik savaşla ruh
sağlığı bozulmuş bir toplum yapısı olarak ödemeye devam ediyoruz. Fitne ile
birbirine düşürülmüş, birbirini dinlemeyen, ‘hep ben konuşayım, bastırayım’
diyen sağlıksız bir toplum. Aile yapısı çatırdamış, siyaset illet haline
gelmiş, mahalle kültürü yok olmuş, köyler boş, üretim suç olmuş.
Anadolu topraklarında daha önceki
işgallere direnebilmemizin temel dayanaklarını incelediğimizde kendi kendine
bir şekilde yetebilen bir yapı ile karşılaşırız. Bugün ise tüketim ekonomisi
uyuşturucu illeti gibi sarmış bizi.
‘Bütün bu şartlardan daha elim olmak
üzere’ … Derken… Bir de baktım ki; S
eçim
seçim üstüne, kambur kambur üstüne…
* Bulgaristan,
Yunanistan ve Gürcistan’a konuşlanan Müttefik (!) askerleri, PKK-PYD’nin
takviye edilmesi, adaların silahlanması, Doğu Akdeniz’e üşüşen emperyaller ve
Kıbrıs üssü..
* Kavimler
göçü ile modern çağda dünyanın en yoğun ve kontrolsüz (aslında BOP kontrolünde)
göç dalgaları ile içimize doldurulan saatli bombalar.Terör yapılanmaları ve
yabancı istihbaratçılarla kontrol altında tutulan ‘uyuyan terör hücreleri’…
* Endişeye
gerek yok, içeriden ve dışarıdan kuşatanlar müttefikimiz. Onlar bizi dış
tehlikelerden korumak için kuşatıyor. İçimizde yapılanma sebepleri de bizim
güvenliğimiz için. Terör örgütlerini başıboş bırakmayarak hücreleri
uyutuyorlar. Bizi de uyutuyorlarsa iyiliğimiz, dinlenmemiz için…
BU ŞARTLARDA BAYRAMA DEK MECLİSTEN
GEÇİRELİM BU YASAYI!

En acil konumuz bu. Terhis edelim ordumuzu. Kendi elimizle yok edelim (!)
Masrafa ne gerek var?Müttefiklerimiz korur bizi.
Hem zenginimiz de bedel verir, elimize
ek para geçer. Şu geminin dibindeki deliği bir tamir etsek oradan akıp gitmez o
paralar.
‘Bizim çocuklar yurtsuz kalmasın’ diye
kendi çocuklarını yetim bırakanlar kurtarır nasıl olsa yine vatanı!
Kaynak: Kuşatma -
Eray ERTÜRK