SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

KITALAR & BÖLGELER : GÜNEY & KUZEY (LATİN) AMERİKA

MEKSİKA DOSYASI : MEKSİKA’NIN MODERNİZASYONU – Ayala Planı

KITALAR & BÖLGELER : GÜNEY & KUZEY (LATİN) AMERİKA
Bu haber 24 Eylül 2020 - 10:22 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

MEKSİKA’NIN MODERNİZASYONU
– Ayala Planı


KAYNAK
: http://www.serenti.org/ayala-plani/
 

Serenti | 06 Aralık 2016 |
Ayala
Planı
, Meksika tarihinin en
kökten değişim planlarından biriydi. Madero ile yapılan ikinci görüşmeden de
beklediği reform vaatlerini alamayan Emiliano Zapata ve Otilio Montano Sánchez
tarafından hazırlanan plan Kasım 1911’de  Torres Burgos tarafından
Ayala’da okunarak halka duyurulmuştu.


Oldukça fazla yazım hatası bulunan Ayala
Planı devlet başkanı Madero’yu güldürmüş, “Bu metni olduğu gibi basın ki herkes
Zapata’nın aptalın ve delinin biri olduğunu öğrensin” diyerek gazetede
yayınlanması emrini vermişti. Madero’nun hesaba katmadığı gerçek ise planın Meksika
Devrimi
’ne yön vereceği ve Zapata’nın bu manifestosunun kendisi gibi okuma
yazma bilmeyen Meksika halkının dilinden konuşuyor olmasıydı.


Devrim boyunca Zapatista’nın uyguladığı
şekliyle 15 maddelik Ayala Planı’nın en çarpıcı özelliği, belli bir toprak
mülkiyet biçimi öngörmesinden çok, toprağın nasıl tasarruf edileceğine, köyün
ortak mülkiyetine mi, köylülerin özel mülkiyetine mi bırakılacağı yoksa
satılabilir bir meta haline mi getirileceği konusunda karar verme yetkisini
yine köylülere ve onların demokratik olarak seçilmiş kurullarına bırakmasıydı.


Ayala Planı’nın Tam Metni


Bu plan, Meksika’nın yararına olacağı
düşünülen reformlarla birlikte San Luis Planı’nın tamamlanmasını da savunan,
başkaldırmış orduya bağlı Morelos devletinin çocuklarının kurtarıcı planıdır.


20 Kasım 1910 Devrimi’nin ülkeye
vadettiklerini gerçekleştirmek ve desteklemek üzere devrimci bir cunta
oluşturmuş bulunan aşağıda imzaları bulunan bizler, bizi yargılayan uygar dünya
ve ait olduğumuz ulus karşısında, bizi ezen zorbalığa son vermek ve ülkeyi bize
dayatılan diktatörlerden kurtarmak için aşağıda formüle ettiğimiz önermeleri
ilan ederiz:


1) D. Francisco Madero
tarafından yönetilen Meksika halkı, “gerçek genel oy, yeniden seçilmeye hayır!”
sloganı altında savunmaya yemin ettiği kutsal ilkeleri çiğneyerek, halkın
davasını, inancını, özgürlüklerini ve adaletini hiçe sayarak, tek bir adamın
iktidarı ele geçirmesi için değil, haklarını talep etmek ve özgürlüklerini
kazanmak için kanını akıttı. Adı geçen Madero’nun kendisidir. Bu adam devrime
başlamıştı ve eski cumhurbaşkanı Lic. Francisco de la Barra’nın geçici
hükümetine kendi iradesini dayatmıştı. Böylece, ölçüsüz zorba içgüdülerinin
etkisi altında kişisel ihtiraslarını tatmin etmekten, Ayutta’nın devrimci
kanıyla yazılmış 1857 ölümsüz yasasından doğan zorunluluklara itaatsizlik duygularından
başka bir hedefi olmayan Madero, komik ve sinsi biçimde ülkeyi bir sürü
felaketin eşiğine getirdi ve kan gölüne çevirdi.


Meksika Kurtuluş Devrimi
öncesi Madero, büyük bir zayıflık ve dürüstlük yoksunluğuyla, halkın ve
tanrının desteğiyle başladığı devrimi mutlu bir sona götüremedi. Çünkü hiçbir
biçimde ulusal egemenliğin temsilcisi olmayacak ve bugün bile savunduğumuz
ilkelerin amansız düşmanı olarak, ülkenin refahını bozan ve ülkenin bağrında
yeni yaralar açan, Porfirio Diaz’ın diktatoryal hükümetinin çürümüş öğelerini
ve iktidardaki yöneticilerin çoğunluğunu görevde bıraktı. Şimdiki cumhurbaşkanı
Madero, kendisini bu göreve getiren devrimcileri öldürerek, hapse atarak, takip
ederek, ulusa karşı entrikalara girişerek ve sahte vaatlerde bulunarak Ciudad
Juares Anlaşmalarında belirtilmiş vaatleri kısıtlayan San Luis Potosi
Planı’nda, ulusa verdiği sözler ve vaatlerden kaçınmaya çalışıyor.


Madero, süngü gücüyle
vaatlerin yerine getirilmesini isteyen pueblos’ları haydut ve asi olarak
tanımlayarak, kanda boğmaya ve susturmaya çalışıyor. Yasa, adalet ve aklın
öngördüğü garantileri bahşetmeksizin, pueblos’ları bir imha savaşına mahkûm
ediyordu. Madero, gerçek seçimleri, gerek cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Jose
M. Pino Suarez’i veya Morelos halkının zorbası sözde General Ambrosio Figueroa
gibi devlet valilerini halkın iradesine karşın empoze ederek, gerek devrim
düşmanı baskıcı şefler ve feodal haciendas’ların sahipleri cientifico
partisiyle, Porfirio Diaz’inkinden daha korkunç ve utanç verici bir diktatörlük
modelini İzlemek amacıyla, ittifak yaparak, halk için kanlı bir güldürüye
çevirdi. Zira Morelos devleti ve diğerlerinde, bunları çağdaş tarihin
kaydettiği en korkunç anarşiye sürüklerken olduğu gibi çıkarları ve yaşamları
hiçbir şekilde saymaksızın, yasaları ayaklar altına alarak, devletlerin
egemenliğini çiğnediği açık ve aşikârdı.


Bu düşüncelerden
hareketle biz Madero’yu, elebaşısı olduğu devrimin vaatlerini gerçekleştirmekte
becerikli olmadığını ilan ederiz; çünkü, halkın iradesini yanıltmak için
kullandığı ve sayesinde iktidara geldiği ilkelere ihanet etti. Yönetemez, çünkü
pueblos’ların adalet ve yasasına saygı göstermiyor ve bizi köle yapan ve
haciendas’ların sahibi cientificos’ların hoşuna gitmek için Meksikalıları
aşağılayarak ülkeye ihanet etti. Biz bugünden itibaren, var olan diktatoryal
iktidarların devrilmesine kadar kendisi tarafından başlatılmış devrimi devam
ettirmeye başlıyoruz.


2) Daha önce anlattığımız
gerekçelerle, devrimin önderi ve cumhurbaşkanı Madero, artık cumhurbaşkanı
olarak tanınmıyor ve bütün çabalar onun devrilmesi için yoğunlaştırılıyor.


3) Madero’nun yardımcısı
C. Gral Pascual Orozco kurtuluşçu devrimin önderi olarak tanınmıştır ve bu
nazik görevi kabul etmezse, Emiliano Zapata devrimin önderi olarak
tanınacaktır.


4) Morelos devletinin
devrimci cuntası, ulusa ant içerek, Luis Potosi Planı’nı bazı ilavelerle
birlikte baskı gören halkın yararına sunmaya devam edecek ve ilkelerini zafere
veya ölüme kadar korumaya devam edecektir.


5) Morelos devletinin
devrimci cuntası, Porfirio Diaz ve Madero’nun diktatoryal öğelerinin
devrilmesinden önce hiçbir uzlaşmayı kabul etmeyecektir. Zira ülke kurtarıcı
olarak vaatlerde bulunan ama iktidara gelince zorba rolüne girerek sözlerini
unutan yalancı ve hainlerden yorgun düştü.


6) Planın ilave bölümü
şöyle: Önderlerin, cientificos’ların ve haciendas’ların sahiplerinin, satılık
adaletin gölgesinde, gasp ettikleri ırmaklar, ormanlar ve topraklar,
pueblos’lar ve yurttaşlar tarafından derhal geri alınacaktır. Yukarıda
zikredilen mülkleri zorla gasp edenler zafer sonrası kurulacak özel mahkemelere
çıkarılacaktır.


7) Pueblos’ların ve
yurttaşların geniş çoğunluğu ayak bastıkları toprakların efendisi değiller.
Toplumsal koşullarını hiçbir şekilde iyileştirmeden sefaletin
korkunçluklarından acı çekiyor ve tarım yapamıyorlar; çünkü topraklar, ırmaklar
ve ormanlar birkaç elde toplanmıştır. Bu gerekçeyle, bu mülklerin güçlü
sahipleri Meksika yurttaşları ve pueblos’lar ejidos’lar, colonias’ları elde
edip çalışmak ve sürmek için tarlalara sahip olacaklar ve Meksikalıların gönenç
düzeyinin iyileşmesi için üçte bir oranında tazminat ödeyerek
mülksüzleştirilecektir.


8) Bu plana doğrudan ya
da dolaylı karşı çıkacak önderlerin, cientificos’ların ve haciendos
sahiplerinin mülkleri kamulaştırılacak, bunların üçte ikisi savaş
tazminatlarına, bu planın gerçekleşmesi savaşımında yaşamını yitirmiş kişilerin
dul eşlerine ve çocuklarına ayrılacaktır.


9) Yukarıda belirtilen
önlemleri gerçekleştirmek amacıyla, duruma göre kamulaştırma ve dezamortisman
yasaları uygulanacaktır. Kilisenin mallarına ilişkin ölümsüz Juares tarafından
yürürlüğe konmuş mevzuat ve aynı şekilde utanç verici baskı boyunduruğunu bize
dayattığını iddia eden tutucular ve despotları cezalandıran önlemler de bize
örnek olabilir.


10) Madero’nun çağrısıyla
silahlarını San Luis Potosi Planı’nı savunmak için alan ve bu plana silah
gücüyle karşı çıkacak cumhuriyetin askeri önderleri, ülkeye ve savundukları
davaya ihanet eden kişiler olarak değerlendirilecekler. Çünkü zorbalara
yaranmak ve bir avuç para için veya bağımlılık nedeniyle Madero’nun ulusa
vadettiklerinin gerçekleştirilmesini isteyen kardeşlerinin kanını dökmekten
kaçınmıyorlar.


11) Savaş harcamaları San
Luis Potosi Planı’nın 11. maddesine uygun olarak yapılacak ve giriştiğimiz
devrimde bütün görevliler adı geçen planın belirlediği yönergelere uygun
davranacaktır.


12) Gerçeklik yolu
üzerinde sürdürdüğümüz devrim zafere ulaştığında, değişik devletlerin belli
başlı devrimci önderleri cuntası, federal iktidarın örgütlenmesi için seçimleri
hazırlayacak bir cumhurbaşkanı vekili atayacak.


13) Her devletin belli
başlı devrimci önderleri kendi devletlerinin valilerini belirleyecekler. Bu yüksek
görevli, Morelos devleti ve diğerlerinde olduğu gibi, bizi diktatör Madero ve
onu çevreleyen cientificos’ların kaprisleriyle ortaya çıkarttıkları kanlı
çatışmalar felaketine mahkum eden ünlü Ambrosio talimatında olduğu gibi,
puebios’ların mutsuzluğuna sebebiyet veren zorunlu talimatlardan kaçınmak
hedefleri olarak kamu iktidarını gerektiği gibi kuracak seçimleri
örgütleyecektir.


14) Madero, şimdiki ve
geçmiş rejimin bütün diktatörleri, ülkeyi üzüntüye boğmaktan kaçınmak
isterlerse ve ülkeyi gerçekten seviyorlarsa, derhal görevlerinden çekilsinler
ve böylelikle, ülkenin bağrında açtıkları yaraları sarabilirler. Eğer bunu
yapmazlarsa, kardeşlerimizin aforozu ve kanı onları boğacaktır.


15) Meksikalılar! Kötü
niyetli ve kurnaz bir adamın kan döktüğünü düşünün. Bunun nedeni onun hükmet
etme yeteneksizliğidir. Hükmetme sisteminin ülkenin elini kolunu bağladığını ve
süngü gücüyle kurulularımızı küçümsediğini, ciddiye almadığını düşünün;
silahları elimize aldığımızı, kendi başlattığı devrime ihanet ettiği ve Meksika
halkına verdiği sözleri tutmadığı için silahların kendisine doğru çevirdiğimizi
düşünün! Biz kişilerden yana değiliz, sadece ilkelerimizi savunuyoruz.


Meksika halkı, elde silah bu planı
destekle ve böylece ülke refaha ve rahata kavuşacak!


Özgürlük, adalet ve yasa!

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER