Türk
Basın Tarihinde İbrahim Şinasi Efendi ve Tasvir-i Efkâr Gazetesi


Salih EROL [1]


İstanbul’da Türkçe basım yapan matbaanın ilk
kitabı basmasından yaklaşık yüzyıl sonra Türkçe gazetelerin ilk örneği
yayınlandı. 1831’de devletin resmi yayın organı olarak Takvim-i Vekayi Gazetesi
çıkarıldı. Bunun üzerinden yaklaşık otuz yıl geçtikten sonra bu kez ilk Türkçe
özel gazeteler çıkmaya başladı.


Türk basın tarihinde “Türkçe özel gazeteler
devri”nin başlamasında en etkili olan şahsiyetlerin başında İbrahim Şinasi
Efendi gelmektedir. Tipik Tanzimat aydınlarının öncülerinden olan Şinasi,
Batı’yı yerinde tanımaya çalışmış ve Osmanlı Toplumu’nun Batılılaşmasını
savunmuştur. Çok yönlü bir aydın olan Şinasi, gazeteler aracılığıyla halkın
aydınlatılabileceğine; kamuoyu oluşturulabileceğine inanmış biri olarak
Tercüman-ı Ahval’in yayınını başyazar olarak bir dönem yönettikten sonra kendi
matbaasını ve gazetesini kurmaya çalışmıştır.  


Şinasi’nin yoğun çalışmasının sonucu olarak
1862’de yayın hayatına başlayan Tasvir-i Efkâr Gazetesi, Türkçe basında önemli
bir yere sahiptir. Haber gazeteciliğinin yanı sıra bir fikir gazetesi olarak da
dikkat çeken bu gazete, daha sonra kendi gazetelerini çıkaracak olan birçok
Türk genci için bir okul işlevi görmüştür. Tasvir-i Efkâr, bütün zorluklara
rağmen yaklaşık yedi yıl boyunca yayınını sürdürmüştür.  


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.