GÜNER YİĞİTBAŞI : MİT YASASI ÜZERİNDEN MUHALİF
GAZETECİ AVI
 

Mart 08 2020
Gün geçmiyor ki; bir elin on parmağı kadar
ancak kalan muhalif gazeteciler sistematik olarak teker teker gözaltına
alınarak sorgudan geçirildikten sonra yasalara ve hukuka aykırı olarak
tutuklanıyorlar.


Önce Barış TERKOĞLU arkasından Barış PEHLİVAN
ve daha sonra Murat AĞIREL peş peşe tutuklandılar.


Tutuklanmalarının nedeni; sözüm ona MİT
yasasının 27.maddesindeki yasağa uymamaları ve Libya’da görev yapan ve şehit
olan bir MİT görevlisinin adını açıklamaları.


Bu neden bahane asıl neden bu gazetecilerin
iktidara muhalif olmaları ve gerçek gazetecilik yaparak iktidarın kirli
çamaşırlarını kamuoyuna sunmalarıdır.


Son tutuklanan gazeteci Murat AĞIREL; önce
çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimi tarafından adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmış ve daha sonra savcının itirazı sonucunda bir diğer aynı derece Sulh
Ceza Hakimi kararıyla tutuklama amaçlı olarak yeniden gözaltına alınmıştır.


Atık bu ülkede hukuk yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığı diye bir kavram kalmamış ve hukuk ve adalet sıfırın da altına
düşmüştür.


Adalet aslında nedir?


Adalet Devletin Temelidir. Her mahkeme
kürsüsünün arkasında; ADALET DEVLETİN TEMELİDİR yazar. Ama adaleti ara da
bulasın. Adalet iktidarın sopası ve maşası oldu günümüzde. Adalet Devletin Temelidir
sözünü Adalet İktidarın Sopasıdır şeklinde ifade edebiliriz rahatlıkla.


Bir Sulh Ceza Hakiminin tutuklamadığı bir
gazeteciyi itiraz üzerine aynı derecedeki bir başka Sulh Ceza Hakiminin
tutuklaması adalet değildir. Aslında böyle bir yasa olamaz.


Bir Sulh Ceza Hakiminin serbest bırakma
tutuklamama kararının aynı seviyedeki aynı görevi yapan ve yetkileri kullanan
bir diğer Sulh Ceza Hakimi tarafından itiraz üzerine kaldırılarak şüphelinin
tutuklanmasına imkan tanıyan bir yasal düzenleme olamaz. Bu yasal düzenleme
iktidar tarafından bugünler düşünülerek yürürlüğe konulmuş çok planlı bir hukuk
katliamıdır.


Madem ki; bu Sulh Ceza Hakimi tutuklamadı
gözdağı vererek öbürünü deneyelim ve ona tutuklatalım mantığıyla adaleti ve
adaleti olan güveni sağlayamazsınız.


Kaldı ki; bize göre MİT Yasasının
27.maddesindeki ceza öngören yasaklama yasanın amacına uygun olarak
yorumlanmamakta ve kötüye kullanılmaktadır.


MİT Yasasının ceza öngören 27. maddesindeki
yasaklamanın amacı mücerret bir MİT mensubunun ve ailesinin kimliğinin
açıklanmasına getirilen bir yasak değildir.


MİT Yasasının 27.maddesi;MİT adına somut bir iç
veya dış operasyonel bir göreve gönderilen MİT mensubunun açıkça hedef
gösterilerek kimliğinin açıklanmasını yaptırım altına almaktadır.


Burada korunan menfaat; hem hedef tahtası
yapılmaktan korunmak istenen MİT görevlisi hem de ülkenin milli menfaatleri
için yapılmasına başlanan veya başlanacak olan operasyonu güvence altına
almaktır.


Aksini düşündüğünüz ve uyguladığınız taktirde
yani; soyut olarak bir MİT görevlisinin adına yer verilmesini kayıtsız ve
şartsız suç haline sokarsanız kendisi de MİT’in en üst düzey bir personeli ve
görevlisi olan MİT Müsteşarlığı Başkanının başkan yardımcılarının ve MİT
Müsteşarlığının doğrudan kendisine bağlı olduğu bu nedenle de MİT görevlisi
MİT’in en üst amiri olan ve MİT’in tüm operasyonlarını emreden ve planlayan
yerine göre örtülü ödenekten harcama yapan bir kişi konumunda olan
Cumhurbaşkanının isimlerinin mücerret görsel ve yazılı basında açıklanmasının
da MİT Yasasının 27. maddesini ihlal eden bir suç olarak kabul edilmesi gerekir
ki MİT Başkanı ile MİT’in en üst amiri konumundaki Cumhurbaşkanının isimlerine
şu veya bu şekilde her gün yer veren muhalifinden yandaşına kadar yazılı ve
görsel medya mensubu tüm gazetecilerin MİT Yasasının 27. maddesini ihlal
ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturmalar açılarak tutuklanmaları
gerekirdi.


Bu nedenlerle; ifa ettiği görev sırasında şehit
olan ifa ettiği görev somut olarak açıklanmadan öldüğü ve şehit olduğu için
tamamen insani duygularla ve amaçlarla bu şehit haberi vesilesiyle şehit olmuş
bir MİT görevlisinin isminin açıklanmasını MİT Yasasının 27.maddesindeki yasağı
ihlal olarak değerlendirerek gazeteci tutuklamak bu ülkenin demokrasisine ve
basın özgürlüğüne yapılan çok ağır bir saldırıdır.


Lütfen yasa maddelerini işinize geldiği gibi
yorumlayarak özgür ve muhalif basına gözdağı vermeyiniz hukuku iktidarın sopası
yapmayınız hukuku katletmeyiniz. Devletin temelini yok etmeyiniz.


Aksi halde; hepimiz adaletsiz ve temelden
yoksun kaldığı için çökecek olan bu devletin enkazı altında kalarak yok olup
gideceğiz.


08/03/2020


Güner YİĞİTBAŞI


Hukukçu
LİNK : https://haberguncel.blogspot.com/2020/03/mit-yasasi-uzerinden-muhalif-gazeteci-avi.html