MADENLER & YER ALTI KAYNAKLARI


Kıbrıs
açıklarındaki petrol rezervlerine konmak isteyen Rumların
ülkemizde bulunan
yeraltı zenginliklerimizi de sinsi bir planla ele
geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
2011’de 2 yılda 21 maden sahamızı kapatan Rumları,
MTA’dan emekli 30
yıllık jeolog Ömer Çelenk yönlendirmiş. Çelenk paravan
şirketin de müdürü…Rumlar madenlerimizle oynamış! Rumların, Türkiye’deki paravan şirketi
‘Doğu Akdeniz
Mineralleri’ mercek altına alınınca gerçekler ortaya çıktı.Kıbrıs açıklarındaki petrol rezervlerine konmak isteyen Rumlar’ın
ülkemizde bulunan
yeraltı zenginliklerimizi de sinsi bir planla ele
geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Paravan şirket kurup Anadolu
topraklarındaki
madenlerimize göz diken Rumlar, iki yılda 21 arama ruhsatı
aldı.Kıbrıs açıklarındaki petrol rezervlerini ele geçirmek isteyen Rumlar,
şimdi de ülkemizde
bulunan yeraltı madenlerimize konmak istiyor. Bugün’ün
ortaya çıkardığı
skandal, Türkiye’nin çıkarılmayı bekleyen yeraltı
zenginliklerinin hangi ellere
geçtiğini ortaya koydu. Güney Kıbrıs Rum
kesiminde
kurulan bir Rum şirketi, yeraltı zenginliklerimizi sinsi bir
oyunla ele geçirdi.Sinsi planlarla kurdukları paravan şirketle 21 maden sahamızı kapatan
Rumlar’ı Maden Teknik
Arama Enstitüsü’nden (MTA) emekli bir Türk jeoloğun
yönlendirdiği ortaya
çıktı. Ömer Çelenk adlı jeolog, Güney Kıbrıs Rum
kesimindeki ana şirket EMED
Madencilik’e Türkiye’de çalışacak madenci ve
mühendisler
bulmak için görevlenderilmiş. Çelenk, aynı zamanda Güney Kıbrıs
Rum kesimindeki EMED
Madencilik Şirketi’nin Türkiye’deki danışmanı. Çelenk,
resmi olarak EMED bünyesinde
görev alırken, Türkiye’de kurulan paravan Doğu
Akdeniz Mineralleri Şirketi’nin de
müdürlüğünü yapıyor.

HİSSELER DEVREDİLDİEMED’in kontrolündeki Doğu Akdeniz Mineralleri, 2006’da İstanbul’da
genel kurul toplantısı yaptı
ve müdürlük görevini yürüten Ozan Korkut
Benlioğlu
azledildi. Şirketin başına Ömer Çelenk getirildi. Genel kurulda
hisse operasyonu da
gerçekleştirildi. Toplantıda, şirket ortaklarından
Aristidis Eleftherios
Anagnostaras, 25 YTL değerindeki mevcut bir adet
hissesini, kendi kurduğu ve Londra borsasında işlem gören Kefi Minerals adına devretti.