327 MADENCİNİN 21 MİLYON TL BORCU VAR : MADENCİLER
BORÇ BATAĞINDA
 

03.01.2020
Sayıştay denetçileri Türkiye Taşkömürü
Kurumu’na bağlı maden ocaklarında çalışan madencilerin borç batağında olduğunu
tespit etti. Madencilerin milyonlarca TL’yi bulan icra takibi dosyası olduğu ve
borç kesintileri nedeniyle ellerine “neredeyse hiç para geçmediği”
belirtildi
İsmail ARI


Sayıştay Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK)
bağlı Amasra Armutçuk Karadon Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme
Müesseseleri’nde çalışan işçilerle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.
Sayıştay denetçileri TTK’nın maden ocaklarında çalışan madencilerin borç
batağında olduğu saptadı.


Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri 2018
Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda “son yıllarda borç batağına girmiş olan işçi
sayısının arttığına” dikkat çekildi. Raporda 2018 yılsonu itibarıyla 327
madencinin icra takibinde olduğu ve toplam bin 786 icra dosyası bulunduğu
belirtildi.


TOPLAM BORÇLARI 21 MİLYON TL


Raporda madencilerin icra işlemi uygulanan
toplam borcunun 21 milyon 825 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. Sayıştay
denetçileri “72 işçinin kişi başı icrada olan borcunun 100 bin TL’nin
üzerinde olduğuna” ve aralarında 700 bin TL borcu olan işçi bulunduğuna
dikkati çekti. Raporda “Yüksek miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş
bordroları üzerinde yapılan incelemede maaşlarından kesintiler nedeniyle
neredeyse ellerine hiç para geçmediği görülmektedir” ifadeleri yer aldı.


Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2018 Yılı
Sayıştay Denetim Raporu’nda “İcra takibine giren işçi sayısının 2018 yılında 48
olduğu ve bu rakamın mevcut işçilerin yüzde 10’na denk geldiği”
vurgulandı. Raporda 48 işçiye ait 156 icra dosyasının bulunduğu ifade edildi.


Sayıştay denetçileri diğer madenlerde olduğu
gibi Amarsa’da da icra borcu bulunan işçilerin “maaşlarındaki kesintiler nedeniyle
neredeyse ellerine hiç para geçmediğinin” altını çizdi.


35 İŞÇİNİN BORCU 100 BİNİN ÜSTÜNDE


Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Denetim
Raporu’nda da “898 işçinin 85’inin maaşlarında icra kesintisi olduğu ve 450 bin
TL civarında borcu olanların bulunduğu belirtildi. Raporda “100 bin TL üzerinde
borcu olan 35 işçinin bulunduğu icra borçları toplamının 8 milyon TL’yi
geçtiği” ifade edildi.


Sayıştay denetçileri yüklü miktarda icra borcu
bulunan işçilerin maaş bordroları üzerinde yaptığı incelemede “Madencilerin hiç
maaş alamadığı veya ellerine çok az miktarda bir para geçtiği görülmektedir”
tespitini yaptı.


EĞİTİM PROGRAMLARIYLA BİLGİLENDİRME ÖNERİSİ


Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde çalışan
işçilerin durumunun da diğer madenlerdekinden farklı olmadığı belirlendi. Mart
2019 itibarıyla toplam 122 işçinin icra takibine uğradığı borçlarının 12 milyon
600 bin TL’ye ulaştığı ve bir işçinin borcunun 500 bin TL’ye yakın olduğu
belirtildi. Raporda “TTK Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede icralık
işçilerin yazılı olarak uyarılmaları ve işçilerin icradan kurtulmaları için
eğitim programları ile bilgilendirilmeleri hükümleri bulunmaktadır” denildi.


BORÇLANMA NEDENLERİ ARAŞTIRMALI


Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin
denetim raporunda da bin 264 işçinin 189’unun maaşlarında icra kesintisi olduğu
500 bin TL’nin üzerinde borcu olanların bulunduğu ve 44 işçinin 100 bin TL’dan
daha fazla miktarda borçlu olduğu bilgisi verildi.


Sayıştay raporunda “İşçilerin borçlanma ve
icralık duruma düşme nedenlerinin araştırılması ve bu durumun önlenebilmesine
yönelik eğitim verilmesi bu doğrultuda ilgili merciler nezdinde girişimde
bulunulması ile gerektiğinde bu merciilerden destek alınmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir” denildi.
LİNK : https://www.birgun.net/haber/327-madencinin-21-milyon-tl-borcu-var-madenciler-borc-bataginda-282509?fbclid=