YALÇIN KOÇAK : 2 Mart 1949 Ruhun Şad Olsun Nuri Paşa


Cumhuriyetle birlikte her sektörde olduğu gibi savaş sonrası
duyulan kalkınma heyecanıyla sanayicilerimiz ciddi yatırım hamleleri yapmış,
Savunma Sanayi yatırımlarına hız vermiş, ağır sanayi ve uçak yapımı ile
demiryolu ağımızın geliştirilmesi işlerine ağırlık verilmiştir.


Bunlar Harp görmüş, barut koklamış nasırlı ellerdi; Ömer DEMİRAĞ
İstanbul Boğazına iki katlı köprüyü plan ve projesiyle hazır hale getirtmişken
(Ali ÇETİNKAYA’nın Bayındırlık Bakanlığı döneminde – Kel Ali) proje
entrikalarla engelleniyor. Demirağ iflas ettiriliyor.


Uçakları Avrupa da uçarken, Türkiye’de siparişleri iptal edilerek
iflasa sürükleniyor. Borcu olmadığı halde ipoteklerine el konuyor. (Yeşilköy
Havalimanı ve Hava Harp okulunun olduğu yerler. “Hava Okulu gibi boş bir isim
yerine Okulun adını Gök Okulu koymuştur”)


Şakir ZÜMRE 1939 yılında 1000 kg.’lık bomba yapabilen silah
fabrikası sahibi, allem kalem iptal edilen siparişlerle iflas ettiriliyor,
döküm soba fabrikasına dönüştürülüyor. Tezgah büyük? Kumpas o zaman da var.


Nuri KİLLİGİL (Paşa – Azerbaycan Fatihi) Bu kahraman askerlik
sonrası ordumuzun ihtiyacı olan silah ve mühimmatı imal etmek üzere Sütlüce’de
bir fabrika kuruyor. 400 tezgâh ve 500 işçi çalıştırıyor. Nuri Paşa Türkiye’nin
ilk Endüstriyel silah tasarımcısıdır. Fabrikasında günde 50 adet şarjörlü
“Nuri” tipinde silah üretebilmekteydi, daha nice silah ve mühimmatı üretme
kabiliyetimiz 1949 yılında Araplara silah vermeye devam eden Nuri Paşa ve
fabrikasına Siyonistler tarafından tertip edilen bir sabotaj ve suikast ile tam
68 yıl önce 2 Mart 1949’da
havaya uçuruldu, Paşa ve 27 arkadaşı şerefli bir şekilde şahadet şerbetini
içerek hayatı noktalamışlardır. Herem nedir,
Kerem? Haganah nedir,
Müslüman? Bilmezsen; İrgun’un
urganına dolanırsın.


Türkiye’nin ilk silah tasarımcısı unvanını taşıyan Nuri KİLLİGİL
Paşa’yı Kut’ul Amare’de de görüyoruz, Azerbaycan’ı fetheden Kafkas İslam
Ordusu’nun komutanı olarak da görüyoruz ve bütün bunlar niye tarih
kitaplarımızda yok diye de soruyoruz? Sahi niye yok?


Atila URAL arkadaşımız bu abide kahramanımızın kitabını yazmış,
unuttuğumuz, unutturulan bir tarihimizi daha aydınlatmıştır, Bize bu
kitabı tanıtan gazeteci büyüğümüz Yalçın Bayer’e ve Atila beye şükranlarımızı
sunuyoruz.


Bu fabrika ve Teknik ekip devam etse biz bugün hangi seviyelerde
silah üreticisi olmuştuk, düşünmeyelim mi? Bu günkülerle bu paşayı mukayese
etmeyelim mi?


İsrail devletini 1949’da tanırken, şöyle bir temenni’de
bulunmuşuz. “Bu devletin Orta Şark’ta bir genişleme ve tecavüz unsuru değil,
bir sulh ve sükûn amili olmasını temenni ederiz” ne kadar ileri görüşlüymüşüz.


Vecihi HÜRKUŞ’u yazmadan geçemezdik; Yaptığı uçağı uçurtmayıp, o
günün koşullarında sertifika isteyenler uçağını parçalayıp trenle
Çekoslavakya’ya götürüp orada tekrar monte edip uçuran ve aldığı sertifika ile
uçarak yurda gelen delikanlıyı yazmayalım mı?


Çekler uçağını da kopyaladılar. Bizimkiler gene faaliyetteydiler
ve baltaladılar, şu yaşadığımız günlerde Vestel’in yerli telefonu için yaptığı
“Durun dediler, durmadık” reklamı acı ama gerçeklerimizi haykırıyor.


Daha sırada kimler var; Devletin yaptığı her yatırımda
yardımlarını esirgemeyen hayır adamı Mustafa ALBAYRAK, Bossa’yı kuran Bosnalı
SALİH, Türk ilaç sanayinin kurucusu Hasan DERMAN ve daha ismini anamadığımız
niceleri, hepsi ülkesi için heyecan duyan insanlardı, ister Gladio deyin, ister
karanlık oda, sonuçta Karanlık adamların kara zihniyeti ve içimizdeki
uzantıları onları yok etti.


İtalyan tersanelerinde kızaktayken bize teklif edilen Averof
Zırhlısı gönderilen heyetçe alınmasına rıza gösterilmeyerek, (İngilizlere
verilen sipariş, hem de peşin para. Ne para iade edildi ne de sipariş geldi)
alınmadı.


Bu Averof zırhlısı Yunanlılarca alındı ve Balkan Savaşı’nda ikmal
yollarımızı kesti, Balkanları kaybetmemize sebep olan Averof zırhlısını
almayarak Yunan’a bırakan heyette kimler vardı? Kimdi bu gafiller?


Ne karşılığı İngiliz’e bu hizmet yapıldı?


Kayseri uçak fabrikasının kapanmasına sebep olanların isimleri?


Amerikalılar bedava uçak verirken, ben bunları alırsam bu millet
beni asar bahanesine sığınan satılmış kimdi?


Yerli İHA projesini emekliliğinde kendisine iş verilecek
dürtüsüyle üç yıl geciktiren maşa, paşa kimdi?


Ve daha niceleri; Savunma Sanayimizde milli projelerdeki mühendis
evlatlarımız niye öldürülüyor? Yerli firmalarımız niçin iflas ettiriliyor. Kim
bu maşalar?


Bütün bunları pek yakında www.kirlisozluk.com da göreceğiz.


Bu olanlardan ibret alacağız ve bu şer cephesi çakallarıyla
elbirliği ile mücadele edeceğiz.


Vesayetsiz bir Cumhuriyet istiyorsak, İcazetsiz bir Demokraside
yaşamaksa gayemiz Poligarşik Bürokrasi ve onun üç boyutlu gölgesi olan kayıt
dışı Siyaset, kayıt dışı Diyanet ve kayıt dışı Ticaretten kurtulmalıyız.


Ellerimiz hainlerimizi alkışlamaktan yorulmadı mı?


“Geçmişe fener tutarak, Geleceğimizi aydınlatalım. Y.K.”