İslam’ı politik bir silah olarak kullanmak ve Müslümanları bu
silahın kolayca sarf edilebilir cephanesi yapmak fikri Emperyalizmindir. Bu
fikrin mucidi birinci ve ikinci dünya savaşında Almanlar, daha sonra ise
İngilizler ve Amerikalılardır.Anlayacağınız; kullananlar değişiyor ama kullanılanlar ve acı çekenler
Müslümanlar olarak hep aynı kalıyor.Çözüm ise çok açık; dini inanç ve itikatla sınırlandırmak, kutsallığını
korumak, siyasetin, ticaretin ve dünyevi ilişkilerin bir enstrümanı haline
getirip kirletmemektir. Yani akli (laik) olmaktır.
Türker Ertürk