CNN Türk’teki yorumuyla akıllara kazınan Arın : ‘Laikliği
tasfiye derdindeler’

Mor Çatı Kadın Sığınağı
kurucularından ve Avukat Canan Arın BirGün’e önemli açıklamalarda bulundu. Canan
Arın’a Türkiye’nin şeriata gittiği yönündeki değerlendirmesini sorduğumuzda
şunları söyledi:

Şeriata doğru gidiş

“Atılan
adımlara yapılan işlere bakıldığında net biçimde söyleyebiliriz ki, Türkiye
şeriata doğru gidiyor. Müftülüklere nikâh izninin verilmesi, dinci
uygulamaların en açık göstergesidir. Bu uygulama ile çocuk evliliklerinin de
önü açılacaktır. Bu tasarıyı, evlilikler kolaylaşıyor diye savunuyorlar.
Türkiye’de evlilikler zor muydu ki! Bu tamamen işin kılıfı. Dini ritüel ve
uygulamaları hayatın merkezine koymak istiyorlar. Kaldı ki İslam’ın içerisinde
dahi kesin kabul edilmiş bir mesele değil bu. Bu zorlamanın amacı çok belli.”

Arın’a
eğitimde gelinen durumla gericileşme arasındaki bağı sorduğumuzda da yine
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arın şöyle devam etti: “4+4+4 diye sundukları
garabet eğitim sisteminin sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kendi bakanları
dahi kabul ediyor. Kız çocukları 4 yıllık eğitimin sonunda okullarını bırakmak
zorunda kalıyor. Bu da çocukların evlendirilmesinin önünü açıyor. Bu kabul
edilemez bir durumdur. Bu yetmiyormuş gibi bir de cihat öğretimini müfredata
soktular. O yaştaki çocukların cihat öğrenmelerinin ne anlamı olabilir ki.
Cihatı öğrettiğiniz çocuğa bilimsel bilgileri öğretmiyorsunuz, evrimi
yasaklıyorsunuz. Sonra da eğitimdeki içler acısı tablo açığa çıkıyor.”Tüm adımları
topladığınızda

Bu
tablonun açığa çıkması aslında atılan tüm adımların bir toplamına işaret ediyor
diyen Arın şöyle devam etti: Bunca uygulamayı birlikte düşündüğümüzde görüyoruz
ki karanlık bir tablo söz konusu. Sonra da dönüp neden eğitimde gerideyiz diye
kendimize soruyoruz. Bunun nedeni çok açık. Bilimsel verilerle çalışmıyoruz
bilimsel olgularla düşünmüyoruz. Eğitimi bu kıstaslar üzerine inşa etmiyoruz.
Uluslararası alanda adını duyduğumuz tek bir projemiz yok. Tek bir bilimsel
icatlar adımızı duyurmuş değiliz. Bunlar yetmiyormuş gibi daha geri uygulamaları
yasal hale getiriyoruz. Önceden bu tarz uygulamalar yüksek yargıdan dönerdi
şimdi hükümetin atadığı üyelerin böyle bir vasfı da bulunmuyor. Yani içinden
çıkılmaz bir durum söz konusu oluyor.
Arın
sözlerini şöyle noktaladı: “Ne ulusal ne de uluslararası hukukta bu
uygulamaların bu adımların bir karşılığı var. Bu tamamen Türkiye
Cumhuriyeti’yle, laiklikle hesaplaşmak amacıyladır ve beraberinde karanlığı
getirir. Bunlara karşı mücadelemiz her alanda sürmelidir.”