Hedefleri bellidir,
saf olmaya gerek yok

Ahmet
B. ERCİLASUN

Hedefleri
din devleti kurmaktır. Devletin bütün siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik
yapısını din temelleri üzerine oturtmaktır. Bunun için de laikliğin ortadan
kaldırılması, cumhuriyetin yıkılması gerekir. Hedef budur; yaptıkları her şeyi
buna göre değerlendirmek gerekir.

Hedeflerinin
ne olduğu kendi sözleriyle ortadadır. Bunun pek çok örneği vardır. Sadece
birkaçını vermekle yetineceğim.

Başbakan
Erdoğan 25.01.2014 tarihinde, “Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti”
töreninde konuşurken şöyle demiştir: “Bütün kitaplarımız yakılsa, bütün
kalemlerimiz kırılsa, bütün harflerimiz çalınsa da bizim medeniyetimiz kendi
kendisini yeniden inşa etmeyi her seferinde başardı”. “Bütün
harflerimiz çalınsa da” sözleriyle harf inkılabının hedef alındığı açık
değil midir?

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan 03 Ağustos 2016’da Olağanüstü Din Şurası’nda da FETÖ’den
bahsederken aynen şu sözleri söylemiştir: “Bir ortak yanımız vardı. İnanın
bana, aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının
bambaşka niyetlerin, sinsi planların örtüsü olduğunu uzun süre görmedik,
göremedik.” FETÖ denilen sinsi yapının hedefi din devleti kurmak değil
miydi? Cumhurbaşkanı da bu yapıyı uzun süre nasıl görmüş? “Aynı menzile
giden farklı yollardan biri olarak.” Demek ki hedef aynı, sadece yollar
farklı. Her şey ortada değil mi?

07.08.2016’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan el-Jazeera’nın sorularına cevap veriyor; FETÖ için
“devleti ele geçirmeye çalıştılar” diyor ve devam ediyor:
“Devleti sıfırdan kuracağız”. “Devleti sıfırdan kurma”nın
anlamı açık değil mi? Mevcut devlet yıkılacak ki yeniden, sıfırdan kurulsun.
Haftalardır gündemi işgal eden Ayhan Oğan’ın, kimin sözlerini tekrar ettiği de
ortada değil mi?

Bir
de Ömer Dinçer’in sözlerine bakalım. Başbakan Erdoğan’ın, devletin en kritik
yerlerine, başbakanlık müsteşarlığına ve Millî Eğitim Bakanlığı’na getirdiği
ismin sözlerine. 19-21 Mayıs 1995’te Sivas’ta düzenlenen “21. Yüzyıla
Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam” konulu toplantıda Dinçer
şunları söylüyor: “Cumhuriyet ilkesi zayıflamış ve işlevini kaybetmiştir…
Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta ortaya koyduğu laiklik, cumhuriyet ve
milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerini daha çok katılımcı, daha adem-i
merkezi, daha Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu vardır ve artık zamanı
gelmiştir.”

Bunları
niçin yazdım? Basın yayın organlarında sık sık tekrarlanan, birçok yazarın sık
sık alıntılayıp yorumladığı bu sözleri niçin tekrar hatırlattım? Çünkü…

Çünkü
birçok siyasetçi, birçok aydın, birçok yazar hâlâ işin vahametinin farkında
değil. Niyetin, ne olduğunun hâlâ farkında değil. Birçok kişi de hedeften
vazgeçilmediğinin farkında değil. Atılan bir takım adımları, yapılan bir takım
uygulamaları hâlâ varılmak istenen hedeften soyutlayarak yorumluyorlar.

İmam
Hatip okullarının önü açılıyorsa, sayısı çoğaltılıyorsa ne var bunda? Liselere,
dinle ilgili seçmeli dersler ve Osmanlıca konuluyorsa ne var bunda? Kadın polis
ve subaylar başlarını örtebileceklerse ne var bunda? Yakın zamana kadar ABD
vatandaşı olan başörtülü bir hanım büyükelçi olarak atanıyorsa ne var bunda?
Müftülere nikâh kıyma yetkisi veriliyorsa ne var bunda?

Evet,
bunların hepsini tek tek savunabilir, laikliğe aykırı olmayan, normal
uygulamalar diye açıklayabilirsiniz. Hatta laik ve seküler Batı ülkelerinden
örnekler de verebilirsiniz. Fakat iki ileri bir geri yöntemiyle benzer
uygulamaları ısrarla sürdürenlerin hedeflerini unutursanız aldanırsınız. Her
şey ortada iken aldanmaya da saflık denir.

Din
devleti olursa ne olur, fena mı olur, diye soranları da duyar gibiyim. Yoo, bir
şey olmaz; Arabistan gibi, Pakistan gibi, Afganistan gibi olursunuz; farklı
farklı yorumlarla İslam’ı bölersiniz o kadar.

Son
söz: Din ilahi ve yüce bir kurumdur. Siyaset ve devlet idaresi ise beşerîdir;
süfli insanların elinde süfli de olabilmektedir.
Kaynak:
Hedefleri bellidir, saf olmaya gerek yok – Ahmet B. ERCİLASUN