Yalnızca vicdani engellilerin görme, duyma, anlama ve hareket etme
imkanı yoktur. Geriye kalan bütün engeller aşılabilir.Bedensel her engeli aşabilmek için mücadeleden yılmayan ulusumuzun değerli
fertlerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Türker Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU