ÖZEL
BÜRO EKİBİ

olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, saygılarımızı arz
ederiz.
Milleti uyandırdı, bilinçlendirdi, Milli mücadeleyi kazandı,
Cumhuriyeti kurdu. Meclisi 23 Nisan 1920
’de
a
çtı. 23 Nisan ÇOCUK
BAYRAMI Meclisimizin a
çılış tarihi olması
dolay
ısıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından
çocuklarımıza armağan edilmiş
bir g
ündür. Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram
olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929
’da
Atat
ürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir
.
23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da
kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla
uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl
kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke
çocukları da katılmaktadır. Dünya
’da
çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan
ilk ve tek ülke Türkiye
’dir.
Atatürk gibi dahi bir lider dışında kimsenin aklına meclisin
açılışını çocuk bayramı olarak kutlamak gelmezdi. O, belki de bunu resmi bir
tören olmaktan kurtarmanın yollarını ararken, içindeki çocuk sevgisiyle de
birleşince böyle bir fikir bulmuştu. Böyle bir gün sayesinde geleceğin
büyüklerine de umut dolu bakılabilecekti.
Bu bayramın insanlara verdiği barış mesajı, mesajların en
büyüğüdür. Zaten bütün çocukların bir araya geldiklerinde, aralarındaki
sevgiyi, alışverişi, barışı simgeleyen en önemli görüntüdür. Bu anlamlı günde
bütün çocukların kalplerinin aynı gün, aynı heyecan için çarpması çok gurur
verici ve övün kaynağı olsa gerek
…

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk
kutlanan çocuk bayramıdır. Bu da Atatürk
’ün
çocuklara ne kadar önem verdiğini
çok açık bir şekilde
anlatmaktad
ır fakat Çocuk Bayramı
olmas
ının yanı sı
“Milli Egemenlik”
bayram
ıdır da. Çünkü 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti egemenlik ve özgürlük haklarını eline
almıştır. Bu Milletin Tarihinde altı çizilmesi gereken çok önemli bir gündür. Ulusal
bir bayramdır.