Basına
sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 gününe atfen her yıl kutlanan Basın
Bayramı ve Gazeteciler Günü’nde ahlakını,  kalemini ve fikirlerini hiçbir
sebeple hiçbir kişi veya zümrenin emrine vermeyen, güvenilir, dürüst, yurtsever
basın mensuplarını saygılarımla kutlarız.
Türker
Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU