12 Mart 1921 tarihinde Mehmet Âkif
Ersoy
’un yazdığı İstiklâl Marşı milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Ulusumuza
bir kere daha kutlu olsun
!


 


ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU