KURTULUŞ SAVAŞI DOSYASI : KURTULUŞ SAVAŞINDA ÇOCUK OLMAK.


KURTULUŞ SAVAŞINDA ÇOCUK OLMAK.
Nisan 23, 2019
bir çocuğun yetişeceği en zor ortamda yaşadılar onlar çocukluklarını.
pek çok yokluk, yoksulluk içinde.
kiminin babası, abisi, hatta annesi cephedeydi. çoğu şehit düştü, gazi oldu.
ama çocuklar da bu vatanın kurtuluşunda en az büyükleri kadar emek verdiler.
kazım karabekir paşa <www.uludagsozluk.com/k/kaz%C4%B1m-karabekir-pa%C5%9Fa/> . ülke işgal edilmiş, doğu cephesinde elde kalan son birlikler onun komutası altında. milli mücadele başlıyor.
kazım paşa tüm bunlarla uğraşırken bir ordu oluşturuyor. gürbüz çocuklar ordusu <www.uludagsozluk.com/k/g%C3%BCrb%C3%BCz-%C3%A7ocuklar-ordusu/> .
<tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/gc3bcrbc3bcz.jpg>
elindeki kısıtlı imkanlara rağmen, erzurum ve havalisindeki öksüz, yetim çocuklara sahip çıkıyor, kol kanat geriyor. asker yok. ama vatanın öksüz ve yetim evlatları çok.
çocuklar karabekir’e diyor ki; “paşam, babalarımız, abilerimiz, amcalarımız yoksa, biz ne güne duruyoruz?”
paşa ağlıyor. hıçkıra hıçkıra ağlıyor. kol kanat gerdiği, üzerine titrediği evlatlarıyla gurur duyuyor.
ve onları da askere alıyor, orduya kaydediyor. cephe gerisinde her an tetikte, ihtiyaç hasıl olması durumunda vatan savunmasına hazır onlarca aslan parçasından çakı gibi müfrezeler bina ediyor.
hatta bir kısmını da bir müfreze halinde ankara’ya götürüyor kazım paşa. işte kazım paşa’nın ankara’yı savunmak için götürdüğü gürbüzler ordusu müfrezesi;
<tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/hadrian.jpg>
_____
maraş <www.uludagsozluk.com/k/mara%C5%9F/> .
işgale direnen “kahraman” şehir. maraş’ta sütçü imam’ın yanında kimler vardı? fındıklıoğlu ibrahim <www.uludagsozluk.com/k/f%C4%B1nd%C4%B1kl%C4%B1o%C4%9Flu-ibrahim/> , sait yalçın <www.uludagsozluk.com/k/sait-yal%C3%A7%C4%B1n/> , kısakürekzade şahap <www.uludagsozluk.com/k/k%C4%B1sak%C3%BCrekzade-%C5%9Fahap/> , etlioğlu ahmet duran <www.uludagsozluk.com/k/etlio%C4%9Flu-ahmet-duran/> , bombacı ahmet <www.uludagsozluk.com/k/bombac%C4%B1-ahmet/> , şekerci ökkeş <www.uludagsozluk.com/k/%C5%9Fekerci-%C3%B6kke%C5%9F/> ve çuhadar ali <www.uludagsozluk.com/k/%C3%A7uhadar-ali/> .
hele o bombacı ahmet yok mu? o velet. ermeni komitacıların cephaneliklerini dinamitle bir bir havaya uçururken nasıl da eğlenirdi.
bombacı ahmet 17 yaşında şehit oldu.
şekerci ökkeş ise annesinin, “henüz küçüksün, seni hemen vururlar oğlum” demesine rağmen, “yaşım küçük ama imanım büyüktür anne. şehit olacaksam, vatan ve millet uğrunda şehit olacağım. ben ölmeliyim ki düşman sizlere ilişmesin.” cevabı ile milli mücadele kahramanları arasındaki yerini almıştır.
çuhadar ali. o da ermenilerle girdiği çatışmada 17 yaşında şehit olmuştur.
_____
asker cemal <www.uludagsozluk.com/k/asker-cemal/> .
kuvayi milliye kuvvetleri arasında bir çocuk asker. cemal. <tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/cemal.jpg>
asker cemal’in kumandanı onun hakkında şunları yazmıştır; “yaşı küçük olsa da erkek gibi savaşmıştır ve hemşehrilerinin takdirini hak etmiştir. bir kez başından, bir kez de sol kalçasından olmak üzere iki kez yaralanmıştır.”
_____
polatlı malıköy <www.uludagsozluk.com/k/polatl%C4%B1-mal%C4%B1k%C3%B6y/> .
imalat-ı harbiye tezgahları.
sakarya meydan muharebesi’nin en çetin dönemleri.
türk çocukları, yaşlarının küçüklüğüne bakmadan mermi üretiyorlar, bomba üretiyorlar. o kadar titiz ve bir o kadar da hızlı olmalılar ki, mehmetçik düşmana karşı cephanesiz kalmasın. <tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/polatlc4b1.jpg>
onlar çocukluk yıllarında mermi ile, bomba ile oynuyorlardı.
_____
istiklal yolu <www.uludagsozluk.com/k/istiklal-yolu/> .
inebolu-ankara arasında türk milleti’nin kurtuluş destanının yazıldığı yol.
o yolda bu milletin kadınları, yaşlıları, sakatları, inekleri, öküzleri bir karınca sürüsü gibi durmak, dinlenmek bilmeden günlerce, aylarca cephane taşıdılar.
tabi ki istiklal yolu’nun en önemli unsurlarından biri çocuklardı. binlerce çocuk istiklal yolunda vatana katkıda bulundu.
kimisi henüz bebekti; <tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/inebolu.jpg>
onlar hiç durmadılar, hep yürüdüler. çünkü kemal’in askerleri mermi beklerdi. ————
avanoslu ekrem <www.uludagsozluk.com/k/avanoslu-ekrem/> ;
1910 doğumluydu ekrem. avanoslu aydınoğlu ekrem.
dumlupınar’da zafer kazanılmadan hemen önce şehit düştüğünde henüz 12 yaşındaydı. <tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/ekrem2.jpg> <tarihturklerdebaslar.files.wordpress.com/2019/04/avanos.jpg> ruhları şad olsun. ————
daha pek çok örnekler verilebilir.
bugün 23 nisan’da çocuk olanlara, genç olanlara denilecek tek şey var.
“sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı <www.uludagsozluk.com/k/sen-%C5%9Fehit-o%C4%9Flusun-incitme-yaz%C4%B 1kt%C4%B1r-atan%C4%B1/> .”