SONER
YALÇIN : Kürt Analar


5 Eylül 2019


Tespit 1)

Önce Hacire Ana…

Sonra Fevziye Ana…

Ardından Ayşegül Ana…

Çocuklarının dağa kaçı­rılmasını protesto etmek için Diyarbakır HDP binası
önünde oturma eyleminde­ler…

Tespit
2)


Sivas Kongresi’nin yü­züncü yılı söylevlerle kut­landı; politikacılar
kongre üzerine bolca süslü laf­lar etti. Güzel…

Ancak. Kongrenin anla­mının/içeriğinin tam kav­ranmadığını düşünüyorum. Konu
salt yüz yıl önceki kongreyi demeçlerle anmak olmamalı; bugüne bıraktığı
mirasın farkında olunmalı…

Mesele mühimdir:

Kimse,
“siyasetçilik oyu­nu” oynamasın!

Kimse,
“yüzüncü yıl kut­lamasında şöyle bir görüntü verip, iki laf
edip günü kur­tarayım” diye düşünmesin!

Kimse,
bizi kandıracağını sanmasın!

Yüz yıl sonra Sivas Kong­resi ülkemize hâlâ ayna tu­tuyor:

Sen
kimden yana­sın? Bak arkadaş sözüm sana:


– PKK-PYD’yi onaylar­san…

– Kandil’e gülücük yollar­san…

– ABD’nin gölgesine sığı­narak “51. eyaleti” kuraca­ğını sanırsan…

– “Türkiye halkları” diye konuşursan…

Sivas Kongresi’ni hiç an­lamamışsın demektir!

Emperyalizmin, yüz yıl önceki stratejilerini bugün de hayata geçirmek istediği­ni
görmüyor musun:

– Dün İngilizler
vardı; bugün Amerikalılar var.

– Dün istihbarat örgütü MI6 vardı; bugün CIA var.

– Dün İngiliz yüksek
komiserleri
vardı; bugün ABD’nin özel
temsilcile­ri
var.

– Dün İngiliz emperyaliz­me bağlı “Kürdistan Manda­sı” kurmak isteyenler vardı;
bugün ABD emperyalizmi­ne bağlı “Kürdistan Manda­sı” kurmak isteyenler var.

Sen! Sivas Kongresi’ni bu bağlamından koparamaz­sınız.

Kongre yüz yıl önce zorlu oyunu bozdu emperyaliz­mi yendi!

Ya
bugün?


Senin
tavrın ne bugün olanlara?


Lafta olmaz bu işler…


İstihbarat
belgeleri


Evet arkadaş
özellikle politika yapıyorsan, yüz yıl önce bağımsızlık
tohumlarının
 atıldığı Sivas Kongresi’ni kavramalısın…

Bugün Güneydoğu Türkiye ve Kuzey Suriye’de ne yaşanıyorsa, aynen dün de
yaşandı.

Kukla oynatıcılar o gün de vardı. Tek örnek yeter:

Tarih: 12 Mart 1919.

Siyasi Baş Komiser Albay A. T. Wilson, İngiliz himayesinde “Birleşik
Kürdistan”
 kurulmasıyla ilgili girişimlerde bulunması için
İstihbaratçı Yüzbaşı
Noel
‘in, Osmanlı Güneydoğusu’na gönderilmesini Londra’ya
önerdi. Kabul gördü.

Yüzbaşı Noel’in gönderilme sebebi salt Kürtçe bilmesi değildi; İngilizler
bölgeyi Mısır Genelkurmayı’nın emrine vermişti;
 yani Doğu’yu
masa başında çoktan parçalamışlardı!
 Amaç, İngiltere
himayesinde bir “Kürdistan” kurulmasıydı. Bu hedefin önünde Mustafa Kemal
vardı.

İngilizler, mücadele bayrağı açan Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri
getirtemeyince Yüzbaşı Noel’i sahaya sürdü:

İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri A. Calthorpe, Dışişleri Bakanı Lord
Curzon’a gönderdiği raporunda şöyle dedi:


“Kürtler henüz Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmadı. Noel’in bunu başaracağından
emin.”


Kimdi bu Noel? İngiliz Hint Ordusu’nda görev yapan Edward Noel, Orta
Asya’daki Tatarları, Bolşevik devrimine karşı ayaklandırmayı
başaramayınca Osmanlı’ya gönderildi. Bu kez Kürtleri isyana teşvik edecekti…

Calthorpe, Londra’daki
Curzon’a bu kez şu gizli raporu gönderdi:

“Noel, ‘Kürt şefleriyle görüş birliğine varılırsa bundan büyük faydalar
sağlayacağını’ söylüyor. Bunlar İstanbul’da Abdülkadir ve Bedirhan ve
daha az önemli bazı kişilerdir. Bunlar, şüphe uyandırmamak için Noel’den ayrı
olarak Kürt bölgesine gidecekler…”


İki yüzlüler


Hedefleri
değişmedi emperyalizmin; bugün de sürüyor. Ellerinin altında “kuklaları” var.

– Dün emperyalist başkentlerinde “bizi kullanın” diyen Kürt Şerif
Paşalar
 vardı; bugün bu işi PKK-PYD temsilcilikleri
yapıyor…

– Dün İngilizlerin kışkırttığı Koçgiri Ayaklanması vardı; bugün ABD’nin her
türlü desteği verdiği PKK-PYD şiddeti var.

– Dün el altından faaliyet içindeki Kürt Teali Cemiyetleri vardı; bugün parti,
dernek, enstitü adı altında bu politikaları sürdürmek isteyen ikiyüzlüler var.
(Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucuları iki türlü
mühür kullanıyordu: Türkçe mühürde, “Kürt Teali Cemiyeti”, Fransızca
mühürde “Autonomie
du Kurdistan”
 yazılı idi!)

– Dün bu “açılım politikaları” benimseyen Şeyhülislam Haydarizade İbrahim
Efendi
 gibi devlet görevlileri vardı; bugün de benzerleri
var…

Uzatmayayım.

Ve
fakat:


Namuslu,
kahraman, vatansever Kürtler de vardı. Onların da desteğiyle Mustafa Kemal
emperyalizmi yendi.


Bugün Sivas Kongresi’ni savunmak demek, Diyarbakır’daki Kürt anaların yanında
olmak demektir. Sivas Kongresi’nin yolumuzu aydınlatan ışığı budur;
ötesi sadece laf-ı güzaftır.