Bu
kürt hikayesi düzmecedir.
Mustafa
Aksoy sitesi var. Mustafa Aksoy Türk kültürünü araştıran bir akademisyen.
Sitesine girin inceleyin. Musatafa Aksoy Kürt kökenliyim diyor. Ama Mustafa
Aksoy kürtlerin Türk olduğunu söylüyor. Ben Türk’ün en avanaklarına Kürt denir
diye tanımlama yapıyorum. Çünkü adam soyunu sopunu unutmuş kendine yeni bir
kimlik bulmuş ve kürt diye ayrı bir millet olduğunu söylüyor.


·       
Coğrafi
olarak Türk’ün olmadığı hiç bir yerde Kürt yoktur.


·       
Kürt’çede
Kürt kelimesi yoktur. Kürt Türkçe bir kelimedir.


·       
Kürtçe
diye bir dil yoktur. Türkiye Cumhuriyeti eli ile TV yayınları ile Kürt dili
oluşturulmaya çalışılmaktadır.


·       
Kürt
dili diye bir dil olmadığından PKK’nın kendi içindeki resmi dili Türkçedir.
Yazışmaları Türkçe yapmaktadırlar.


·       
Bunların
yani Kürt’üm diyenlerin en büyük bayramı Nevruz Öz be Öz Türk bayramıdır. Orta
asyada bu bayram resmi olarak kutlanan en coçkulu milli bir bayramdır.


·       
Kurulmak
istenen Kürt devleti ABD ve İsrail ve de AB projesidir.


·       
Bu gün
doğu anadoluda yaşayan ve Kürt olşduklarını iddia edenlerin büyük çoğunluğu
techirden kurtulmak için Kürt’üz diyen ermenilerdir.


·       
PKK
başı öçalan ermenidir.


·       
Türkiye’nin
bölünmke çalışmaları 12 Eylül darbesi ile Gladyo tarafından başlatılmıştır.


·       
PKK MİT
tarafından kuruldu diye basında çok haber çıktı yalanlanmadı.


·       
12
Eylül darbesinden sonra Diyarbakır  cezaevinde yapılan işkencelerin nedeni
PKK’ya taban kazandırmaktı.


·       
1980
darbesinden sonra sıkıyönetim zamanında  bilinçli olarak Doğudaki halka
baskı yapıldı ve halk devletten soğutuldu. Jandarmanın Ağrı’da hiç bir neden
yok iken evlerin kapısına tekme vurup girdiğini onları zemini oyarak büyük küp
şeklinde oplan tajıl depolarını silah aramak bahanesi ile başalttığını çok iyi
biliyorum. 


·       
Doğu ve
Güneydoğuda 20 yıldan bu yana seçim yapılabilecek bir asayiş ortamı yoktur.
Seçimlerde PKK militanları köyleri dolaşarak PKK’nın partisi dışında
sandıklarından oy çıkarsa köylerin cezalandırılacağını söylemekte ve Halk
arkasında devleti hissetmediğinden mecburen PKK’ya oy vermektedir.


·       
Güneydoğuda
yapılan seçimler bir kandırmöacadır. Hiledir. Bu seçimler meşru değildir. Ancak
CHP ve MHP gibi teslim olmuş muhalefet bu seçimlere meşruluk kazandırmaktadır.


·       
PKK ve
BDP uyuşturucu ticaretini elinde tutan bir suç örgütüdür Bu örgüt uyuşturucu
işini gladyo ile ortaklaşa yıllardan beri sürdürmektedir.


·       
PKK
uyuşturucu parası ile batıda büyük yatırımlar yapmış ve yapmaktadır.


·       
Bu
barış süreci avanaklığı devam ederse Doğu kürtlerin Batı ise Türk ve Kürtlerin
ortak vatanı olacaktır.


·       
Batı
Türk ve Kürtlerin oprtak vatanı olduğunda bu sefer Kürtler batıda hakimiyet
için yeniden örgütlenecek ve anadolu paramparça edilecektir.


·       
Batı
anadoluda işini bitirdiğinde yaklaşık 50 yıl içinde Anadoludaki Kürtler ve
Türkler tamamen tasfiye edilecek ve yok edilecektir.