Batı
ülkeleri, Türkiye ve ulusçuluğa yönelen Arap ülkelerine karşı sürekli Kürtleri
kullandılar.


1918-1938
yılları arasında, Anadolu’da 12 Kürt ayaklanması çıkarken, Kurtuluş Savaşı
sırasında dış kaynaklı ve din motifli 60 gerici ayaklanma oldu. Batılılar,
Türkiye sınırları dışında kalan Kürtler üzerinde de çeşitli oyunlar oynadılar.
Irak, Türkiye’den koparıldıktan sonra İngiltere her sıkıştığında, Bağdat’taki
Arap yöneticilere karşı Iraklı Kürt lider Şeyh Mahmut Berzenci’yi kullanarak
Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde ayaklanma başlatırdı. Dün Irak’ta Berzenci,
Türkiye’de Şeyh Sait nasıl kullanıldıysa bugün de Kuzey Irak’taki Kürt
liderleri, PKK ve diğer terör örgütleri öyle kullanılmaktadır.(1)


Batı
ülkeleri, günümüzde Kürtler ve Siyasi İslam üzerine şekillendirdikleri Ortadoğu
politikalarını, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’ya karşı da uygulamışlardı.
İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir A. Calthorpe, 1919’da
Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği gizli raporda şöyle yazıyordu: “Binbaşı Noel
(İngiliz ajan), Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa, bundan büyük faydalar
sağlayacağını söylüyor… Kürtler henüz Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmadılar ama
Noel bunu başaracağından emin.”(2)


İngiliz
Ajanı Noel, Elazığ Valisi Ali Galip ile birlikte 1919’da Sivas Kongresi’ni
basmayı bile düşündü, ancak bunu başaramadı. Mustafa Kemal Paşa, 1919’da Sivas
Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İngilizlerin amacının, para ile
ülkemizde propaganda yapmak ve Kürtlere Kürdistan kurma sözü vererek onları
aleyhimize ve bize karşı suikast düzenlemeye yöneltmek olduğu anlaşılmış, karşı
önlemler alınmıştır.”(3)


İngiltere’nin
İstanbul Büyükelçiliği’nde görevli Türkiye uzmanı Ryan, 23 Eylül 1920 tarihli
gizli raporunda: “Millicileri ezmek için iç ayaklanmalara güvenilmesi gerektiğini”
yazıyordu.(4)


1925
yılında, Bağdat’taki Fransız Yüksek Komiserliği, Paris’e gönderdiği gizli
raporda Şeyh Sait isyanı ile ilgili şunları yazar: “Şeyh Sait
ayaklanması kendiliğinden birdenbire ortaya çıkmadı. Kürdistan dağları
yabancıların kışkırtması ve desteği ile ayaklandı. Bu bölgede ortaya çıkan
olaylar, İngilizlerin uğradıkları yenilgiden sonra hiç affetmedikleri Mustafa
Kemal’e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır. Kürt ayaklanması bundan
daha iyi koşullarda patlak veremezdi. Ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki
iddialarını araştıran komisyonda, Türklerin kendi topraklarındaki Kürtler
arasında bile huzuru sağlayamayacağını gösterecekti.”(5)


International
Press’in Londra muhabiri, 5 Ağustos 1930 tarihli gazetede şunları kaleme aldı: “Irak’taki
Kürtler, Musul petrol bölgesinde yaşamaktadırlar. İngilizler, bu bölgeleri
gerektiğinden fazla güçlük çıkmadan Irak’tan koparmak için, buralarda bir çeşit
‘Kürt Özerkliği’ oluşturmuşlardır. Amaç, İngilizlerin bu özerk Kürdistan ile
Türkiye, Suriye ve İran Kürtleri özerinde çalışma yapabilecekleri bir merkez
oluşturmaktır.”


ABD’nin
Ortadoğu’ya vermek istedikleri yeni biçimi, ABD’li Profesör Noam Chomsky,
1983’te yayımlanan “Kader Üçgeni” adlı kitabında kaleme aldı.
Kitapta, Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün raporuna yer verdi. Bu
raporda şu bilgiler vardı: “Ortadoğu’da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun
için de Ortadoğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı
çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla
işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit, bağımsızlık tehdididir…”


ABD
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Ortadoğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da
şunları söyledi: “Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek
yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur’an hala veriyor. Bu nedenle,
kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini
almasını yeniden düşünmelidir.”(6)


ABD Dışişleri eski Bakanı Condoleezza Rice, Ulusal Güvenlik
Danışmanı iken 7 Ağustos 2003’te Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında, 22
(Türkiye dahil 23 ülke) ülkenin rejimi ile sınırlarının değişeceğini
belirtmişti.
Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, İsrail,
Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn,
Katar, Kuveyt, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan’ın
oluşturduğu ülkeler, 17 milyon kilometrekarelik bir coğrafyayı
kapsamaktaydı.(7)


Sonraki
yazımızda, konuyu incelemeyi sürdüreceğiz.


(1) Bitmeyen Oyun, Metin Aydoğan, Umay Yayınları, İzmir, 2005.


(2) Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanmaları, Tekin Yayıncılık, 1995.


(3) Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanmaları, Tekin Yayıncılık, 1995.


(4) Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, C.1., İstanbul, 1973.


(5) Bitmeyen Oyun, Metin Aydoğan, Umay Yayınları, İzmir, 2005.


(6) Cumhuriyet Gazetesi, 26 Şubat 1990.


(7) Metin Aydoğan, Türkiye Nereye Gidiyor, 6. Baskı, Umay
Yayınları, İzmir, 2007.