Doğu kökenli
vatansever bir gencin çırpınışlarını dile getiren mektubunu, sizlerle paylaşmak
istiyoruz.


İyi günler size önemli bir
konuda yazacağım… Ben Beritanlı Aşiretine mensup bir gencim… Bizlere
dedemin de anlattığı gibi yıllardır batılı istihbarat örgütlerinin (Türkmen
aşiretlerine) yaptığı Kürtlük propagandası sonucu, insanlarımızın önemli bir
kısmı kendini Türkten ayrı bir millet zannetmektedir. Halbuki biz tarihimizi
araştırdıkça Türklük gerçeği ile karşılaştık. Tam bir konar göçer Türkmen Yörük
aşiretiyiz.. Her yönümüz Yörük kültürüdür…


Şu an 3 arkadaşız… Birimiz
Karakeçili, birimiz Badilli yani Begdili Türkmeni, ben de Beritan Türkmeniyim.


Beritan sözünü araştırdım.
Tamamen Türkçe bir kelime… Göçer göçebe anlamında… Yörükleri araştırdım.
Her şeyimiz ayni… Çok yaşlı dedelerimize danıştım, çok önceleri yalnızca
Türkçe konuştuğumuzu söylediler. Anladık ki bizler öz be öz Türküz.


Karakeçili arkadaşım da
Kırıkkale ve Kütahyadaki Karakeçililerle her şeylerinin aynı olduğunu ve
dokudukları kilimlerin motiflerinin bile aynı olduğunu, Kayı boyuna mensup
olduklarını ve Osmanlının kuruluşunda var olduklarını, araştırdı, gördü…
Badilli arkadaşım araştırdığında 24 Oğuz boyunun olduğunu ve onların da Begdili
boyunun ta kendisi olduğu gerçeğini gördü… Akrabalarının soyadlarının
Beydili, Beydilli, Baydilli, Baydil ve Badilli olduğunu zaten biliyordu…


Bir an Doğu Anadolu üzerinde
nasıl bir oyun oynandığını konuşmaya başladık… Türk olmamıza rağmen nasıl
Türkten ayrı bir millet zannettirdiler bizi diye düşündük…


Kürt sözünün tarihte ilk defa
Orta Asyada Elegeş yazıtlarında (M.S. 650 de 39 yaşında ölen Alp Urungu adlı
bir Türk beyinin mezar yazıtı) geçtiğini öğrendik. Alp Urungu öz be öz Türk
idi… Sonra düşündük Kürt ne demekti… Ilk defa fark ettik ki konuştuğumuz
Kürtçe dediğimiz dilde Kürt diye bir kelime yoktu… Bunu neden daha önce
düşünmediğimize yandık. Ben Zazaca konuşuyorum hiç anlamıyorlar… Onlar
Kırmanca konuşuyorlar ben anlamıyorum. Anlaşabildiğimiz dil ise Türkçe. Şimdi
ise yemin ettik Türkçeden başka bir dil konuşmuyoruz.


Bekliyoruz ki vatansever
gazeteciler üniversite hocaları bu konuyu ele alsınlar… Sizleri gazeteciliğe
davet ediyorum…


Neden kendine Kürt denmesinden
hoşlanmayan Zaza dedeleriyle röportaj yapmıyorsunuz?


Neden gidip Türkan aşiretinin
yaşlıları ile röportaj yapmıyorsunuz?


Neden Karakeçili Türkmenleriyle
röportajlar yapmıyorsunuz?


Neden Hakkariye adını veren
Saka Türklerinden Akari aşiretiyle konuşmuyorsunuz?


Neden Gur Türklerinin Aşireti
olan ve Fatihin hocası Molla Guraninin de aşireti olan, Guran aşiretinin
kendini Türk saymadığını araştırmıyorsunuz? Aynı aşiretin Azerbaycandaki kolu,
kendini Türk biliyor, Kürtçe tek kelime konuşmuyor da, neden Türkiyedeki kolu
kendini Türkten ayrı bir şey sanıyor?


Neden?..


Araştırmak bir vatan görevidir.
Bu araştırmalar terörü bitirir…


Allah aşkına araştırmaya değmez
mi?


Biz insanlarımızı uyarıyoruz!
Ve inanın insanlarımız Türk olduklarını duymak istiyorlar. Koskoca Avşar boyunu
Kürt yaptılar… Ama onlar bunu yemiyorlar artık. Gençleri;


Avşarların Oğuz Türkünün geniş
bir boyu olduğunu araştırıp öğrendiler.


Şimdi bu yazıyı karalamak
isteyenler saldıracaklardır. Ama böyle yürekli çıkışların, ülkemize göz
dikenlere en geçerli gözdağı olduğunu düşünüyorum..


Behiç K.