Deglobalization and Its Discontents


SA8626/SD1710 : Deglobalizasyon ve Sorunları


KAYNAK : https://www.sonsuzark.com/2020/06/sa8626sd1710-deglobalizasyon-ve-sorunlar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FpTexU+%28%22sonsuz+ark%22%29
Sonsuz Ark’ın Notu:


Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2001-2003
yılları arasında Başkan G.W.Bush’un ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama
Direktörü olarak görev yapan, Irak’ın işgali, soyulması ve tahrip edilmesi gibi
operasyonların fikir babalığını yapan, Küreselleşme’nin mimarlarından,
satanist-neocon Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haass’e aittir
ve sadece Küresel Satanist çete üyesi şirketlere ve şahıslara sağladığı
astronomik fayda ile anılan ‘Küreselleşme’nin, gelişmiş ABD’ye ve Avrupa’ya
getirdiği eşitsizliğin artması, ekonomik krizler gibi felaketler ve gelişmekte
olan ve gelişmemiş ülkelere yönelik kan dökücü saldırılar, askerî darbeler, iç
savaşlar, terör ve vekalet (proxy) savaşları sonrası, dünyanın her yerinde
nefret edilen bir olguya dönüşmesine karşı ‘paniğe kapılmış bir duygusal tepki
seti’ ile ‘savunma’ yapmaya odaklanmaktadır.  Richard N. Haass gibi
Türkiye ve İslam düşmanı satanist ismin neredeyse ‘yalvaran’ bir dille telif
ettiği metnin ibretle okunması gerektiğini düşünüyoruz.


Seçkin Deniz, 02.06.2020


 


“Büyük güç rekabetleri ve bu rekabetlerin ne
kadar iyi veya kötü yönetildiği hususu, son birkaç yüzyılın tarihinin çoğunu
şekillendirdiği gibi, mevcut çağın, yaşanan küresel zorluklarla ve dünyanın
bunlara ne kadar iyi veya kötü karşıladığına bağlı olarak tanımlanması daha
olasıdır. Her şeyden önce, mevcut çağ yanlış tedavilerden kaçınmayı gerektirir.”
Artan küresel arabağlantı – insanların, malların, enerjinin, e-postaların,
televizyon ve radyo sinyallerinin, verilerin, ilaçların, teröristlerin,
silahların, karbondioksitin, gıdaların, dolarların ve tabii ki virüslerin (hem
biyolojik hem de veya yazılım) – modern dünyanın belirleyici bir özelliği
olmuştur. Ancak asıl soru, küreselleşmenin zirveye ulaşıp ulaşmadığı ve eğer
öyleyse, küreselleşme savunucularının memnuniyetle karşılanıp
karşılanmayacağıdır.Elbette, insanlar ve mallar, ister açık denizlerde ister antik İpek Yolu
üzerinde olsun, her zaman dünyanın her yerine taşındı. Bugün farklı olan bu
akışların ölçeği, hızı ve çeşitliliğidir. Sonuçları zaten önemli ve daha da
önem kazanıyor. Büyük güç rekabetleri ve bu rekabetlerin ne kadar iyi veya
kötü yönetildiği hususu, son birkaç yüzyılın tarihinin çoğunu şekillendirdiği
gibi, mevcut çağın, yaşanan küresel zorluklarla ve dünyanın bunlara ne kadar
iyi veya kötü karşıladığına bağlı olarak tanımlanması daha olasıdır.Küreselleşme, jet uçaklarından ve uydulardan internete kadar modern
teknolojinin yanı sıra pazarları ticarete ve yatırıma açan politikalar
tarafından yönlendirildi. Hem istikrar hem de istikrarsızlık, ilki iş ve
turizmi mümkün kılarak, ikincisi göçmen ve mültecilerin akışını körükleyerek
teşvik etti. Çoğu zaman, hükümetler küreselleşmeyi net bir fayda olarak
gördüler ve genel olarak kendi yolunda ilerlemesine izin verdiler.Ancak küreselleşme, çeşitli biçimlerinden de anlaşılacağı gibi, yıkıcı ve
yapıcı olabilir ve son yıllarda, giderek artan sayıda hükümet ve dünya çapında
insanlar bunu net bir risk olarak görmeye başlamıştır. İklim değişikliği,
pandemi ve terörizm söz konusu olduğunda – hepsi küreselleşmeyle daha da
kötüleşiyor – bunun nedenini görmek zor değil. Ancak diğer alanlarda, küreselleşmeye
karşı artan muhalefet daha karmaşıktır.İhracata yönelik fabrikalarda veya tarımda daha iyi ücretli işler sağlayabilen
ticaretin yanı sıra, genellikle daha kaliteli, daha ucuz veya her ikisini de
içeren tüketim mallarını düşünün. Ancak bir ülkenin ihracatı başka bir ülkenin
ithalatıdır ve ithalat yerli üreticilerin yerini alabilir ve işsizliğe neden
olabilir. Sonuç olarak, serbest ticarete muhalefet arttı ve hükümetin ithalatı
sınırlamak, ihracatı teşvik etmek ya da her ikisini birden yapmak için daha büyük
bir rol oynadığı “adil” ya da “yönetilen” ticaret çağrılarına yol açtı.Bilgi söz konusu olduğunda da benzer bir eğilim sürmektedir. Özgür fikir akışı
iyi bir şey gibi görünebilir, ancak otoriter hükümetlerin bunu politik
kontrolleri için bir tehdit olarak gördükleri ortaya çıkıyor. İnternet bir
“splinternet” e parçalanıyor. Çin’in “Büyük Güvenlik Duvarı”,
çevrimiçi haberlere ve diğer şüpheli web sitelerine erişimi engelleyerek ve
Çinli kullanıcıların politik olarak hassas kabul edilen içeriğe erişememelerini
sağlayarak öncülük etti.İnsanların çok sayıda sınırı geçme kabiliyeti geleneksel olarak kabul edildi,
hatta memnuniyetle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki göçmenler
ülkenin ekonomik, politik, bilimsel ve kültürel başarısının temeli olmuştur.
Fakat şimdi birçok Amerikalı göçmenlere dikkatli bir şekilde bakıyor ve onları
iş, halk sağlığı, güvenlik veya kültür için bir tehdit olarak görüyor. Benzer
bir değişim Avrupa’nın çoğunda da gerçekleşti.Tüm bunlar, hem maliyetlere hem de sınırlara sahip bir süreç olan
deglobalizasyona doğru bir kaymaya katkıda bulunuyor. İthalatın engellenmesi
enflasyona neden olabilir, tüketicinin seçeneklerini azaltabilir, inovasyon
hızını yavaşlatabilir ve başkalarının kendi ithalat kısıtlamalarına misilleme yapmasına
yol açabilir. Fikirleri engellemek yaratıcılığı engelleyebilir ve politika
hatalarının düzeltilmesini engelleyebilir. Sınırdaki insanları engellemek,
siyasi ve dini zulüm, savaş, çeteler veya açlık nedeniyle kaçmaya zorlananların
sefaletine katkıda bulunurken, yetenek ve ihtiyaç duyulan işçiler topluluğundan
yoksun kalınmasına neden olabilir.Deglobalizasyon bazı politika alanlarında başarısızlığa mahkumdur. Sınırlar
iklim değişikliğinin önündeki engeller değildir. Onları kapatmak bir vatandaşı
hastalık risklerinden korumaz, çünkü vatandaşlar enfeksiyonla eve geri
dönebilirler. Egemenlik ne güvenliği ne de refahı garanti etmez.Küreselleşmenin zorluklarına ve tehditlerine yanıt vermenin daha iyi bir yolu
var. Etkili toplu eylem hastalık, iklim değişikliği, siber saldırılar, nükleer
silahların yayılması ve terörizm risklerini karşılayabilir. Hiçbir ülke tek
başına kendisini güvende tutamaz; tek taraflılık ciddi bir politika yolu
değildir.Küresel yönetimin (hükümet değil) hepsi budur. Düzenlemelerin şekli tehdide ve
işbirliği yapmaya istekli ve istekli olanlara göre uyarlanabilir ve
uyarlanmalıdır, ancak çok taraflılığa uygulanabilir bir alternatif yoktur.İzolasyonizm bir strateji değildir. İnkar da değildir. Başımızı atasözündeki
devekuşu gibi kuma gömebiliriz, ama gelgit gelip bizi boğacak. Küreselleşme göz
ardı edilemeyecek ya da dile getirilemeyecek bir gerçektir. Tek seçenek ona
nasıl en iyi tepki verileceğidir.Eleştirmenler bir anlamda haklılar: küreselleşme, faydaların yanı sıra sorunlar
da getiriyor. Toplumların daha esnek olmaları gerekir. İşçiler yaşamları
boyunca eğitim ve öğretime erişime ihtiyaç duyarlar, bu nedenle yeni
teknolojiler veya yabancı rekabet mevcut işlerini ortadan kaldırdıkça ortaya
çıkan işlere hazır olurlar. Toplumların kaçınılmaz salgınlarla veya iklim
değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarıyla başa çıkmaya daha iyi
hazırlanmaları gerekir.Küreselleşme hükümetlerin çözmesi gereken bir sorun değildir; yönetilmesi
gereken bir gerçektir.  Deglobalizasyona sarılmak yanlış bir tedavi seçmek
demektir ve hastalıktan çok daha kötüdür.Richard N. Haass, New York, 12 Mayıs 2020, Project Syndicate(Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard N. Haass daha önce ABD Dışişleri
Bakanlığı (2001-2003)’nda Politika Planlama Direktörü olarak görev yaptı ve
Başkan George W. Bush’un Kuzey İrlanda özel elçisi ve Afganistan’ın Geleceği
Koordinatörü idi. Dünya: Kısa Bir Giriş‘in
yazarıdır.)Seçkin Deniz, 02.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Çeviriler ve Yansımalar


Seçkin Deniz Yazıları


Takip et:
@Seckin_Deniz